Produktionsvirksomhed

En produktionsvirksomhed er en virksomhed, der producerer og fremstiller varer, som sælges til private forbrugere eller andre virksomheder.

 • Læsetid: 10 min.

 • Sidst opdateret 07/06/2024


Hvad er en produktionsvirksomhed?

Der findes flere forskellige slags virksomheder. Overordnet set skelner vi mellem produktionsvirksomheder, handelsvirksomheder og servicevirksomheder.

En produktionsvirksomhed har egen produktion. Den producerer og fremstiller varer, som den så efterfølgende sælger til enten andre virksomheder eller til private forbrugere.

Eksempler på produktionsvirksomheder i Danmark er IKEA, LEGO og Danfoss.

Hvad er forskellen på en produktionsvirksomhed og en handelsvirksomhed?

Mens en produktionsvirksomhed fremstiller varer, står en handelsvirksomhed for at indkøbe varerne og sælge dem videre. En handelsvirksomhed har ikke egen produktion, og den ændrer heller ikke på de varer, som den køber ind. Den sælger dem videre til andre virksomheder eller til private forbrugere.

Når vi taler om handelsvirksomheder, kan de deles ind i 2 undertyper:

 1. Engrosvirksomheder
 2. Detailvirksomheder

Hvad er forskellen på en produktionsvirksomhed og en servicevirksomhed?

En servicevirksomhed producerer ikke varer, og den sælger heller ikke varer. Den tilbyder derimod tjenesteydelser eller forskellige former for services. 

Det være sig alt fra haveservice til klipning af hår eller noget helt tredje. 

Skal du lave regnskab i en produktionsvirksomhed?

Ja, det skal du. En produktionsvirksomhed skal som andre typer af virksomheder udarbejde et årsregnskab. Årsregnskabet skal følge de regler, der er angivet i Bogføringsloven. Heri er det blandt andet angivet, at det skal være et retvisende regnskab, der afspejler virkeligheden. 

Hvordan, der præcist bliver ført regnskab i en produktionsvirksomhed, kan variere. 

Men der er nogle grundregler, der skal følges: 

 1. Du skal udarbejde en resultatopgørelse.
 2. Du skal udarbejde en balance.
 3. Du skal gøre brug af en kontoplan

1. Du skal lave en resultatopgørelse i din produktionsvirksomhed 

En resultatopgørelse er en opgørelse over alle din virksomheds omkostninger samt omsætning for en given periode (som regel for et regnskabsår ad gangen).

Vil du gerne have fingrene i en skabelon til resultatopgørelsen for en produktionsvirksomhed?  For at gøre det nemt for dig har vi fået udarbejdet to skabeloner, som du kan bruge, når du skal udarbejde en resultatopgørelse for din produktionsvirksomhed.

Du kan vælge mellem 2 forskellige slags skabeloner herunder:

Skabelon til artsopdelt resultatopgørelse : Få en gratis skabelon. Du tilmelder dig samtidigt Dineros nyhedsbrev, som du altid kan afmelde med et enkelt klik.

Skabelon – Artsopdelt resultatopgørelse

Skabelon til funktionsopdelt resultatopgørelse : Få en gratis skabelon. Du tilmelder dig samtidigt Dineros nyhedsbrev, som du altid kan afmelde med et enkelt klik.

Skabelon – Funktionsopdelt resultatopgørelse

2. Du skal lave en balance i din produktionsvirksomhed

Dit årsregnskab skal bestå af både en resultatopgørelse og en balance. 

Meningen med at lave en balance i din produktionsvirksomhed er at opgøre dine aktiver og dine passiver. 

Din balance skal altid gå op, og du kan vælge at stille den op på 2 forskellige måder:

 • Kontoformen
 • Beretningsformen

3. Du skal anvende en kontoplan i din produktionsvirksomhed

En kontoplan er et nyttigt redskab, når du driver en produktionsvirksomhed og skal føre regnskab. I din kontoplan har du en oversigt over samtlige af de konti, som du bruger i din virksomhed. Det kan eksempelvis være husleje, telefon og meget andet. 

Din kontoplan får stor betydning og letter dit arbejde, når du skal lave dit årsregnskab. Du kommer også til at bruge den løbende gennem året, når du skal regne ud, hvor meget du skal betale i skat og moms.

Hvilke nøgletal i din produktionsvirksomhed skal indgå i dit regnskab?

Der er mange nøgletal at forholde sig til, når du driver en virksomhed og skal udarbejde et regnskab. Vi vil i det følgende forklare nogle af de nøgletal i din produktionsvirksomhed, som du uundgåeligt vil støde på, når regnskabets time kommer.

Hvad er variable omkostninger i en produktionsvirksomhed?

Når vi taler om variable omkostninger i en produktionsvirksomhed, er der tale om alle de udgifter, som knytter sig direkte til produktionen. Det kan eksempelvis være løn til timelønnet personale. Stiger produktionen, stiger de variable omkostninger også i en produktionsvirksomhed. 

Hvad er vareforbrug i en produktionsvirksomhed?

Vareforbrug er de omkostninger, der er direkte forbundet til salget af dine varer. I en produktionsvirksomhed vil vareforbruget være lig med de råvarer og materialer, du skal bruge til din produktion. I et jernstøberi skal der eksempelvis bruges masser af jern til fremstilling af virksomhedens produkter.

Hvad er varelager i en produktionsvirksomhed?

En produktionsvirksomheds lager vil typisk være opdelt i 3:

 1. Råvarelager (med de råvarer, du skal bruge for at fremstille dine produkter).
 2. Lager for varer, der er ved at blive fremstillet (med de forskellige underdele, der skal til, for at dit endelige produkt kan blive samlet).
 3. Færdigvarelager (med de færdige varer, der er klar til at blive sendt).

Hvad er bruttofortjeneste i en produktionsvirksomhed?

Bruttofortjenesten angiver din omsætning, når dine omkostninger er trukket fra. Når du driver en produktionsvirksomhed, er det udelukkende dine omkostninger til produktion, der skal trækkes fra, når du beregner bruttofortjenesten

Hvad er kapacitetsomkostninger i en produktionsvirksomhed?

Kapacitetsomkostninger er lig med de omkostninger, du har i forbindelse med driften af din virksomhed. Et eksempel på kapacitetsomkostninger kan være lokaler eller løn til fastansat personale. Kapacitetsomkostninger bliver også kaldt for faste omkostninger.

Hvad er anlægsaktiver i en produktionsvirksomhed?

For at kunne drive en virksomhed må du gøre dig nogle anskaffelser. I en produktionsvirksomhed kan det eksempelvis være, at du må ud at købe IT-udstyr, produktionsmaskiner og eventuelt en eller flere bygninger for at kunne drive din virksomhed. 

Når der er tale om anskaffelser eller aktiver, der har en forventet levetid på mere end et år, kaldes de også for anlægsaktiver.

Der findes 3 forskellige former for anlægsaktiver:

 1. Materielle anlægsaktiver
 2. Immaterielle anlægsaktiver
 3. Finansielle anlægsaktiver

Hvad er en bruttoavanceprocent i en produktionsvirksomhed?

En bruttoavanceprocent er et nøgletal, der angiver bruttofortjenesten som en procentsats i forhold til omsætningen. Du regner bruttoavanceprocenten ud ved at bruge følgende formel:

Bruttofortjeneste x 100 / Omsætningen = Bruttoavanceprocenten

Hvad er varer under fremstilling i en produktionsvirksomhed?

I en produktionsvirksomhed er det ikke utænkeligt, at der skal flere underdele til, for at det færdige produkt kan blive samlet. 

De underdele, der også skal produceres, for at det færdige produkt kan blive lavet, udgør som regel en særlig del af varelageret. Nemlig et lager, der går under navnet ‘varer under fremstilling’.  

Hvad er dækningsbidrag i en produktionsvirksomhed?

Dækningsbidraget er et vigtigt nøgletal, som langt de fleste virksomheder arbejder med. Det er et udtryk for, hvor meget din virksomhed har tilbage til at dække de faste omkostninger, når du har trukket de direkte salgsomkostninger fra. 

Med dækningsbidraget regner du altså ud, hvad du har af penge til at betale de faste omkostninger, renter og andet i din virksomhed.

Hvad er omkostninger i en produktionsvirksomhed?

Omkostninger i en produktionsvirksomhed kan være mange forskellige ting. Typiske omkostninger i den type af virksomhed vil være råvarer, løn til personale, husleje, strømforbrug og meget andet.

Omkostninger bliver overordnet set delt ind i 2:

 1. Kapacitetsomkostninger/faste omkostninger
 2. Variable omkostninger

Hvad er overskudsgrad i en produktionsvirksomhed?

Ved at regne overskudsgraden ud i din produktionsvirksomhed kan du se, hvor god din virksomhed er til at generere et overskud ud fra sin omsætning. Overskudsgraden bliver hyppigt anvendt af investorer, når de vurderer en virksomhed i forhold til at lave en mulig investering.

Hvad er bruttoresultat i en produktionsvirksomhed?

Kort fortalt er et bruttoresultat i en produktionsvirksomhed lig med de penge, der er tilbage, når du har solgt dine produkter og har trukket dine produktionsomkostninger fra. 

I en produktionsvirksomhed regner du bruttoresultatet ud på følgende måde:

Nettoomsætning – Produktionsomkostninger = Bruttoresultat

Hvad er en værdikæde for en produktionsvirksomhed, og hvad kan du bruge den til?

En værdikæde går under betegnelsen ‘value chain’ på engelsk, og den bliver anvendt til at beskrive og analysere en given virksomhed og dens aktiviteter. Værdikæden blev i sin oprindelige form opfundet til at beskrive produktionsvirksomheder, men du kan også sagtens bruge den til at analysere på andre typer af virksomheder.

Når det kommer til værdikædeanalyse i produktionsvirksomheder og andre typer af virksomheder, er Porters værdikæde den mest kendte og den mest anvendte.  

Organisationsdiagram i en produktionsvirksomhed – hvad kan du bruge det til?

Et organisationsdiagram er et andet værktøj, du også kan bruge, når du driver en produktionsvirksomhed. Hele meningen med at udarbejde et organisationsdiagram er at gøre det tydeligt, hvordan kommandovejene er, og illustrere. hvem i virksomheden, der har ansvar for hvad.

Et organisationsdiagram, der også går under navnet en organisationsplan, er desuden relevant at se på, hvis du overvejer at søge job i en virksomhed, eller hvis du har en anden interesse i at få et bedre kendskab til en given virksomhed.  

Hvad kan du bruge en SWOT-analyse i en produktionsvirksomhed til?

En SWOT-analyse er et populært værktøj til at danne dig et overblik over din virksomheds nuværende situation. Det gælder både i forhold til muligheder og udfordringer samt styrker og svagheder. SWOT er en forkortelse for: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats

Styrker og svagheder drejer sig om interne faktorer, som virksomheden selv er herre over, mens muligheder og trusler går på eksterne faktorer i virksomhedens omverden.

En SWOT-analyse kan give mening at anvende i alle typer af virksomheder – og altså også i en produktionsvirksomhed.

Start en produktionsvirksomhed: Sådan gør du

Drømmer du om at starte din egen virksomhed? Uanset om det er opstart af en produktionsvirksomhed, en handelsvirksomhed eller en servicevirksomhed, som du er ved at planlægge, skal du fra starten af gøre dig klart, hvilken virksomhedsform du vil starte op.

Selve det at starte din virksomhed er det første skridt på vejen til at begynde at gøre forretninger. Du skal gå ind på virk.dk og registrere din virksomhed, hvorefter du bliver tildelt et cvr-nummer til din nye virksomhed.

Spørgsmål & svar

Hvad er en produktionsvirksomhed?

En produktionsvirksomhed er en virksomhed, der producerer varer, som virksomheden så sælger til enten andre virksomheder eller til private forbrugere.

Hvad laver en produktionsvirksomhed?

En produktionsvirksomhed kan fremstille alt mellem himmel og jord. Lige fra madvarer eller sodavand til tekstiler eller reservedele til eksempelvis biler.

Hvordan starter du en produktionsvirksomhed?

Det første skridt er at registrere din virksomhed på virk.dk. Herefter skal du have sat gang i et produktionsapparat og indkøbt de råvarer eller materialer, som du skal bruge til at fremstille dine produkter.

Hvilke store danske virksomheder er produktionsvirksomheder?

Der findes masser af produktionsvirksomheder i Danmark. Nogle af de største og mest kendte er virksomheder som LEGO, Danfoss, JYSK og Bestseller.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Produktionsvirksomhed

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram