Resultat

Termen resultat bruges inden for regnskabernes verden på forskellige måder. Der kan både være tale om det resultat eller facit, som et regnestykke giver, for eksempel når omkostningerne trækkes fra omsætningen. Resultat kan også bruges i mange andre sammenhænge som eksempelvis årets resultat eller resultat af primær drift.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 28/03/2023

Med Dinero kan du let holde overblik over dit resultat, direkte på dit overblik på forsiden når du logger ind.

Hvad er et resultat?

Når du trækker to tal fra hinanden, får du et resultat. Resultatet kan være udtryk for mange forskellige ting, når vi ser på et regnskab. Der vil ikke bare være ét, men flere forskellige resultater i de fleste regnskaber – årets resultat vil være en del af mere kendt – da der finder både mellemregninger og endelige udregninger sted.

I mange tilfælde bliver årets resultat også benævnt alene som resultatet. Derfor vil vi nu se nærmere på, hvad termen årets resultat dækker over.

Hvad er årets resultat?

Resultatet for året indgår som en naturlig del af enhver virksomheds regnskabsføring. Det er det endelige tal på, hvordan det enkelte regnskabsår er gået. Årets resultat efter skat viser, hvad resultatet af resultatopgørelsen ender ud med, når den lovpligtige skat er trukket fra.

Når du driver en virksomhed, er det ikke bare interessant at kende til tal som omsætning og omkostninger. Forholdet mellem de to viser hvor stor en indtjening, som din virksomhed har, og det er årets resultat med til at belyse.

Årets resultat kan både være negativt eller positivt, og det er et udtryk for, om den pågældende virksomhed har haft et positivt eller et negativt regnskabsår.

Hvad dækker resultatet af primær drift over?

Resultatet af primær drift er et begreb, der også dukker op i langt de fleste regnskaber. Det er et vigtigt nøgletal, som er med til at belyse, hvordan økonomien ser ud i en virksomhed. Når du beregner resultatet af primær drift, går du ind og ser på hvilken sum penge, der er tilbage, når du har fratrukket de driftsomkostninger, som du har haft i den pågældende periode.

Det er relevant at se på resultatet af primær drift for at tjekke op på, at din virksomhed kører på en sådan måde, at du vil opnå en fortjeneste i det store hele. Også når alle omkostninger og skatter er blevet betalt.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram