Betalingsevne

Betalingsevne er et begreb, der beskriver beløbet, en given person kan betale af på sin gæld, efter personen har betalt sine faste udgifter, og personens rådighedsbeløb er trukket fra.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 04/01/2023


Hvad er betalingsevne?

Staten har udregnet og fastsat et rådighedsbeløb, som en dansker bør kunne leve for, når boligomkostninger og andre nødvendige omkostninger er betalt. Rådighedsbeløbet svinger naturligvis efter, om du er single eller i et forhold, eller om du har børn. Ligeledes varierer det efter, om du er over eller under 18 år.

Rådighedsbeløbet hedder eksempelvis 7.240 kr. om måneden (2024-takst) for en enlig, når alle udgifter er dækket. Nu sidder der muligvis enlige og tænker, at de end ikke har knap 6.000 til rådighed efter regningerne er betalt og undrer sig over, hvorvidt de overhovedet har en betalingsevne.

Ifølge det offentlige vil du i så fald ikke have en eksisterende betalingsevne, og derfor kan det blive ganske besværligt at få ting på kredit, da det er de færreste kreditorer, der giver kredit til en, som ikke har en betalingsevne. Kreditorer kan desuden ikke forlange, at du afdrager mere, end hvad din betalingsevne foreskriver.

Hvad dækker rådighedsbeløbet over?

Det offentlige har fastsat nogle forskellige satser, dr foreskriver rimelige rådighedsbeløb i forhold til acceptable levestandarder. Men hvad dækker rådighedsbeløbet egentlig over?

Rådighedsbeløbet dækker over løbende udgifter, der kommer i løbet af en måned. Det er primært ting, der sikrer, at du har en rimelig levestandard. Altså eksempelvis mad og tøj.

I bund og grund kan rådighedsbeløbet dække over mange ting, og det gør det også, idet rådighedsbeløbet er alt det, som vi bruger penge på i vores dagligdag.
Hvad er formålet med at udregne en betalingsevne?

Formålet med at udregne en persons betalingsevne er helt konkret at fastslå, hvordan en given persons betalingsevne er. Altså hvor meget kreditoren kan forlange, at du betaler tilbage på månedlig basis.

Betalingsevnen er altså en markør, som fastslår, om man ønsker at give kredit til en person og ligeledes for at fastslå, om kreditor kan forlange en afbetaling på 10.000 kroner eller 5.000 kroner om måneden.

Husk som sagt, at kreditorer ikke kan forlange, at du betaler mere end din betalingsevne. I det næste afsnit kommer der et eksempel på, hvordan en betalingsevne kunne se ud.

Sådan ser en betalingsevne ud i praksis

Det er ganske let at udregne en betalingsevne, og det kunne eksempelvis gøres således med de følgende værdier.

Lad os antage, vi har en person, der har udbetalt 14.000 kroner månedligt. Personen betaler 5.000 kroner i husleje, og personen bor alene. Det vil sige, at personen har 9.000 kroner tilbage, når der er betalt husleje. Det offentlige har fastsat rådighedsbeløbet for en enlig til 5.930 kroner, hvorfor vi trækker 5.930 kroner fra de resterende 9.000 kroner. Dermed får vi et tal, der hedder 3.070 kr., og det er altså personens betalingsevne i dette tilfælde.

I dette eksempel er der ikke taget højde for øvrige fasteudgifter, dom forsikringer mm. (disse trækkes også fra rådighedsbeløbet), men fremgangsmåden er den samme uanset værdierne.

Se hvordan du bogfører banklån i Dinero

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram