Boligkøbsaftale

En købsaftale er en betegnelse for det dokument, der udarbejdes mellem køber og sælger i f.eks. en bolig- eller virksomhedshandel, og beskriver de aftaler, som sælger og køber har indgået.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 24/03/2022


Hvad er en boligkøbsaftale?

Når du har fundet en bolig eller fast ejendom, som du ønsker at købe, skal du og sælgeren af boligen eller ejendommen underskrive en boligkøbsaftale. Boligkøbsaftalen anses som en bolighandels vigtigste dokument, fordi den indeholder alle de forhold og detaljer, der vedrører selve bolighandlen.

Boligkøbsaftalen udgør en kontrakt mellem køber og sælger, og den er ligesom andre kontrakter omfattet af aftaleloven. Det betyder, at en boligkøbsaftale som udgangspunkt er bindende. Dog er der få undtagelser, som kan få dig ud af en boligkøbsaftale, hvis handlen af den ene eller anden grund ikke stemmer overens med det aftalte.

En købsaftale er når der er kontakt mellem køber og sælger, hvorimod at en acceptfrist, er et uforpligtende tilbud. Som du mange gange kan få fra sælger, og hvis du ikke tager imod det. Kan prisen forekomme at blive dyre end tilbuddet.

Hvad skal en boligkøbsaftale indeholde?

En boligkøbsaftale kræver nogle specifikke informationer. I aftalen skal prisen på ejendommen og overtagelsesdatoen fremgå. Dertil skal boligens størrelse, adresse, nummer og tilstand være anført. Er der nogle K2’ere eller K3’ere i tilstandsrapporten, er det også en god idé at få dem opgivet i boligkøbsaftalen, så der ikke hersker tvivl herom.

En boligkøbsaftale kan også omfatte andet, der medfølger i handlen. Det kan være en vaskemaskine, haveredskaber, møbler eller noget helt andet. Det er desuden en god idé at få angivet alderen særligt på hvidevarer, da garantien på maskinen overdrages til køber ved indgåelse af handlen.

I en boligkøbsaftale indgår også som oftest en klausul. Det vil sige, at køber eller sælger kan trække sig fra aftalen mod et beløb. Typisk er klausulen på 1 % af boligens pris, hvilket svarer til et forholdsvist stort beløb. Det er derfor meget vigtigt, at du som boligkøber eller -sælger læser boligkøbsaftalen grundigt igennem, inden du skriver under.

Hvem udarbejder boligkøbsaftalen?

Ofte er det boligsælgerens ejendomsmægler, der udarbejder boligkøbsaftalen. Han eller hun er sælgers part i handlen, og derfor vil boligkøbsaftalen typisk bære præg af, at sælger tilgodeses.

Derfor er det igen uhyre vigtigt, at køber læser aftalen omhyggeligt igennem, inden underskriften sættes. Køber kan sagtens få ændret i aftalen, indtil vedkommende er tilfreds med indholdet.

Dog er det altid en god idé at få indarbejdet et advokatforbehold i boligkøbsaftalen, hvis du står som køber af en bolig. Det er en ekstra sikkerhed for dig som køber. Hermed kan du undgå juridiske fælder, hvis noget i aftalen ikke er, som det bør være.

Hvad er et advokatforbehold i boligkøbsaftalen?

Med et advokatforbehold i boligkøbsaftalen har du ret til at annullere aftalen, hvis den ikke bliver godkendt af din advokat. Også selvom du allerede har underskrevet den. Forbeholdet er en god mulighed for at sikre dig selv bedst muligt.

Det kan eksempelvis være, at køber først vil have en bygningssagkyndig til at gennemgå husets tilstand, inden den endelige aftale indgås. Opdager den bygningssagkyndige dyre skader på tag eller husets konstruktion, er det guld værd at have et advokatforbehold indskrevet i boligkøbsaftalen.

Boligkøbsaftale og skøde

I en bolighandel er det vigtigt at skelne mellem boligkøbsaftale og skøde. Boligkøbsaftalen er udelukkende en aftale mellem køber og sælger, mens skødet er et bevis på, at køber nu ejer boligen.

Skødet tinglyses hos myndighederne, og det giver alle adgang til informationerne i handlen. Typisk er det en forkortet udgave af bolighandlen, som i dag underskrives digitalt med NemID af sælger og køber. En bolighandel skal derfor både indeholde et skøde og en boligkøbsaftale.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram