Acceptfrist

En acceptfrist er den dato, som du senest skal besvare et tilbud fra din bank, den lokale håndværker eller en helt tredje part på. Kommer du ikke med et svar inden den angivne acceptfrist, vil det svare til, at du takker nej til tilbuddet.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 31/03/2023


Hvad er en acceptfrist?

Skal du have et tekstbureau til at forfatte en række af nye tekster til dit website. Vil du med stor sandsynlighed først afsøge markedet og indhente tilbud fra diverse udbydere. De tilbud, som du modtager, vil formentlig alle være udstyret med en acceptfrist.

Acceptfristen er defineret i aftaleloven, og den angiver, hvornår du senest skal takke ja til arbejdet, hvis du skal have det udført til den pris, der er angivet i tilbuddet og inden for den tidshorisont, som er påført tilbuddet.

Acceptfristen er altså med andre ord fristen for, hvornår du senest skal acceptere det tilbud, som du har modtaget fra en leverandør. Vil du gerne takke nej til et tilbud, kan du i princippet bare undlade at svare. Det vil dog være bedre stil, hvis du gør dig den umage at takke nej.

Hvad sker der, hvis du ikke svarer inden acceptfristens udløb?

Har du eksempelvis bedt om et tilbud fra en håndværker i forhold til at lægge nyt tag på dit hus, vil håndværkeren formentlig antage, at du har takket ja til et tilbud fra en anden leverandør, hvis ikke du svarer inden acceptfristens udløb.

Melder du tilbage senere, kan du risikere, at prisen på arbejdet ikke længere er den samme. Omvendt kan du også være så heldig, at udbyderen stadig er interesseret i at påtage sig arbejdet og kan tilbyde den samme pris og den samme leveringsdato.

Juridisk set er tilbuddet ikke længere gældende, hvis du ikke melder tilbage inden, at acceptfristen udløber, men det er op til den enkelte virksomhed eller leverandør at tage stilling til, hvorvidt tilbuddet stadig står ved magt eller ej.

Kan du udskyde en acceptfrist?

Svaret er både ja og nej. Det er op til den enkelte udbyder at vurdere, om de vil udskyde din acceptfrist eller ej. Er du i gang med at afsøge markedet og indhente tilbud fra forskellige leverandører, kan det være en stor fordel for dig at få udskudt en eller flere acceptfrister. Faktisk kan du også bruge en udskydelse på strategisk vis. Det viser den udbyder, som du beder om udskydelse, at du er interesseret, men at du afventer flere tilbud fra konkurrerende udbydere. Hvem ved, om det kan medføre et endnu bedre tilbud oven i hatten?

Hvornår er en aftale bindende?

En aftale er som udgangspunkt bindende, når der er blevet fremsendt et tilbud, som modtageren har accepteret inden for acceptfristen. Svarer modtager først senere, behøver udbyderen i princippet ikke at tilbyde det samme til den samme pris. Har situationen ændret sig, kan det være nødvendigt at fremsende et nyt tilbud med en ny acceptfrist.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram