Cost-benefit analyse

Når en virksomhed står over for et nyt projekt, kan de bruge en cost-benefit analyse som et redskab til at udregne, om projektet vil være en god investering set ud fra et forretningsmæssigt synspunkt. Analysen er en beregning, hvor virksomheden sammenligner indtjening og omkostninger for at vurdere, om de økonomiske fordele vil veje tungere end udgifterne.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 20/11/2019


Hvad er en cost-benefit analyse?

Virksomheder har brugt cost-benefit analysen i over 50 år, og den er derfor meget velkendt og brugt. Formålet med en cost-benefit analyse er at gøre forholdet mellem omkostninger (cost) og indtægter (benefit) op. Deraf navnet cost-benefit.

Hvis du eksempelvis ønsker at lave en kampagne i din virksomhed, kan analysen bruges som hjælpemiddel til at finde frem til, om det økonomisk set kan betale sig at igangsætte kampagnen. Hvad er værdien af fordelene i kroner og øre set i forhold til udgifterne? Og er der den rigtige balance mellem de to?

Hvordan regner du cost-benefit ud?

Hvis du tænker, at en kampagne er en god idé for din virksomhed, skal alle udgifterne til kampagneprojektet beregnes nøje. Du skal sørge for at regne alle dele af omkostningerne ud. Omkostninger sammenholdes derefter direkte med den indtjening, som du forventer, at kampagnen vil give din virksomhed.

På den måde står du tilbage med et ganske simpelt regnestykke, der hedder indtægter minus udgifter.

Hvordan gøres cost-benefit op?

Når du laver en cost-benefit analyse, forsøger du at lave et skøn over, hvor stor indtjening virksomhedens projekt vil sikre dig. Regnestykket bliver derfor et, der udregner et overskud i kroner. Men en del af et projekts gennemførelse og udbytte er ikke let at vurdere på forhånd.
For din virksomhed kan også opnå fordele, der ikke umiddelbart kan måles i kroner og ører. Ved at gennemføre et bestemt projekt kan det nemlig vise sig, at arbejdskulturen får et boost, som viser sig i mere engagerede medarbejdere med større effektivitet. Det er også en form for indtjening, der dog er vanskelig at regne præcist ud i kroner.

Kan alle bruge analysen?

En cost-benefit analyse er et anvendeligt udregningsværktøj på mange områder. Både store og små virksomheder kan bruge analysen, hvad enten der er tale om større eller mindre projekter. Analysens mål er at give et retvisende billede af, om projektet vil være lønsomt i sidste ende.

Der findes flere regnskabsprogrammer, som kan gøre analysen lidt lettere og mere realistisk. Eksempelvis kan du sammenligne projektet med andre, der ligner dit. Det kan være svært at beregne indtjeningen på et kommende projekt, men med regnskabsprogrammerne får du indsigt i indtjeningstal fra sammenlignelige projekter, og det gør det lettere at lave et skøn over dit projekts indtægter.

Du kan også læse om en risikoanalyse her

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram