Risikoanalyse

En risikoanalyse vurderer hypotetiske risici, som kan påvirke en virksomhed i negativ grad. Den bruges til at vurdere sandsynligheden og omfanget af en potentiel hændelse, samt hjælper dig med at lægge en plan og indføre tiltag, så du potentielt helt kan undgå, at de finder sted.

  • Læsetid: 9 min.

  • Sidst opdateret 08/05/2024


Hvad er en risikoanalyse?

En risikoanalyse er en konkret vurdering af potentielle risici og mulige konsekvenser af hændelser, som har indflydelse på ens virksomhed – både direkte og indirekte. Den kan være et godt supplement til en omverdensanalyse som PEST-analysen.

Analysen består grundlæggende af tre elementer; identificering af potentielle hændelser, virksomhedens eksponering ved disse, og hvordan den skal reagere.

For at være så godt forberedt som muligt på uforudsete hændelser, bør du lave en risikoanalyse af din virksomhed – og opdatere den med jævne mellemrum. En risikoanalyse er nemlig din mulighed for at danne dig et overblik over de risici, som du kan risikere at rende ind i.

Naturligvis varierer potentielle disse fra virksomhed til virksomhed, men når du skal foretage selve vurderingen, foregår det efter nogenlunde samme regelsæt og fremgangsmåde.

Hvis du selv laver risikoanalysen af din virksomhed, kaldes det for en egenvurdering. Det kan være en god løsning for en mindre virksomhed, men vi har alle blinde pletter. Derfor kan det give mening at få en professionel risikoanalyse, hvor fx et rådgivningsfirma eller advokater laver analysen.

Beregning af risikopoint i forbindelse med en risikoanalyse

Hvad indeholder en risikoanalyse?

Når du skal foretage en risikoanalyse, er det en god ide at brainstorme. Lad os sige, at du har et mikrobryggeri midt i København. Her skal du først tænke over følgende:

  • Hvor kan det gå galt?
  • Hvornår kan det gå galt?
  • Hvordan kan det gå galt?

Dernæst skal du finde ud af, hvad grunden er til, at den tænkte fare indtræder. Her kan du med hensyn til mikrobryggeriet bruge disse fraser:

  • Er risikoen af teknisk karakter?
  • Har det noget med lovgivningen at gøre?
  • Er der menneskelige fejl involveret?

Til slut skal du prøve at finde ud af, hvor stor risikoen er for, at de tænkte ulykker kan ramme dig, og hvilke konsekvenser det vil have for din virksomhed. Det er naturligvis en kompliceret proces, og det er ikke altid (eller aldrig) muligt at opremse alle de scenarier, som desværre kan opstå.

Når alle scenarier og konsekvenser er klarlagt og beskrevet, skal du også finde ud af, hvordan du vil reagere på de forskellige ting. Kræver det øjeblikkelig handling lige nu at undgå en farlig hændelse, eller kan du nøjes med at lægge en plan for, hvordan du skal respondere på sådan en situation?

Eksempel på risikoanalyser

Her får du et tænkt og simpelt eksempel på en risikoanalyse af ovennævnte mikrobryggeri.

Ejeren opstiller et tænkt eksempel, hvor han nævner, at der er en risiko for, at øllet kan løbe ud af systemet om natten. Det vil resultere i omfattende ødelæggelser af materialer, ligesom vandskader i virksomheden i stueetagen vil føre til et erstatningskrav. Her kan det altså gå galt om natten, og risikoen er af teknisk karakter.

Med fagtermer er risikoanalysen altså delt op i en fareidentifikation, en eksponeringsvurdering og en responsanalyse. Med disse in mente kan indehaveren lukke for produktionen om natten, han kan øge sikkerheden (eventuelt alarmer) eller andet.

Det vigtigste ved en risikoanalyse er, at øjnene åbnes for de risici, som findes, og du finder en måde at minimere dem på.

Lav din egen risikoanalyse med vores skabelon

Vi har lave en praktisk skabelon, så du nemt og hurtigt kan lave din egen analyse nemt og hurtigt.

"*" indikerer påkrævede felter

Du tilmelder dig samtidig Dineros nyhedsbrev, som du altid kan afmelde med et enkelt klik.

Fremgangsmåde til risikoanalyse

Her er et forslag til, hvordan du kan lave en risikoanalyse ud fra 6 trin. 

Trin 1 – Start med at brainstorme over de risici du kan støde ind i og hvad der kan gå galt for din virksomhed.

Trin 2 – Planlæg projektet og læg nogle strategier. Vurder om det er en god ide at gå videre med analysen, ud fra de risici du fandt i trin 1.

Trin 3 – Vurder sandsynligheden for at de fundne risici rent faktisk sker. Du kan fx opstille en skala fra 1-10, hvor 10 er meget sandsynligt og 1 er slet ikke sandsynligt.

Trin 4 – Herefter kan du overveje, hvilke konsekvenser det vil få, hvis de fundne risici bliver til virkelighed. Du skal her overveje, hvad det vil have af betydning for din virksomhed. Du kan igen opstille en skala fra 1-10, hvor 10 betyder, at det vil have store konsekvenser for dig og 1 betyder, at det ikke vil have nogen betydning.

Trin 5 – Beregn en risikofaktor. Dette kan du gøre ved at gange sandsynligheden med konsekvensen, for at få et overblik over, hvilke risici du skal bruge mest energi på. Hvis du fx vurderer, at sandsynligheden for at en risici sker er 5 og konsekvensen ved den er 6, vil din risikofaktor for denne risici være 30.

Trin 6 – Lav en handlingsplan for, hvordan du håndterer de fundne risici og hvilke du skal fokusere mest på. I din handlingsplan kan du fokusere på det du kan gøre for at mindske konsekvenserne, hvis risiciene sker.

Økonomisk risikoanalyse

Det er ikke en let opgave at foretage en risikoanalyse. Og risikoanalysen varierer som sagt også fra virksomhed til virksomhed. For det kan også dreje sig om at undgå økonomisk uføre og behøver således ikke udelukkende handle om elementer af teknisk karakter. For naturligvis vil uhensigtsmæssige hændelser kunne influere på virksomhedens økonomi, og så er det vigtigt, at der hurtigt kan rettes op på dem.

Både revisorer, advokater og rådgivningsfirmaer har erfaring med at udføre risikoanalyser. Men dette skal naturligvis foregå i samarbejde med de mennesker, som har deres daglige gang i virksomheden.

Der findes dog også eksempler på skemaer på nettet, hvor du selv kan lave en risikoanalyse af din virksomhed. Blot skal du holde dig for øje, at du ikke nødvendigvis selv er den bedste til at vurdere de forhold, som gør sig gældende hos dig, da du er vant til at manøvrere i dem.

Sådan går du fra risikoanalyse til risikoplan

Når du har lavet din analyse, er det tid til at bruge indsigterne til at lave en risikoplan. Det gør du ved at tage de potentielle risikable hændelser og lægge en plan for, hvordan du kan minimere risikoen.

En risikoplan indeholder to ting:

  • Minimere sandsynligheden for, at en hændelse finder sted
  • Udarbejde klare planer og actions for alle risikable hændelser

Der er altså tale om to overordnede elementer i planen, men alle elementer er baseret på de ting, du kom frem til i din risikoanalyse. Det bedste scenarie vil altid være, at du kan sørge for, at en potentiel risikabel situation aldrig finder sted.

Planer og actions ved “farlige” hændelser vil sandsynligvis involvere hele virksomheden. Det vil dog typisk være kommunikation og PR-strategi, der særligt skal fokuseres på i den slags situationer. Men du skal også lave planer for at løse situationerne.

Der er selvfølgelig stor forskel på, hvilke risikable situationer en virksomhed potentielt kan komme ud for. En fødevarevirksomhed eller restaurant vil alt andet lige have meget anderledes risici end en SaaS-virksomhed eller webshop.

Oftest stillede spørgsmål

En risikoanalyse gennemgår alle potentielle hændelser, som kan have direkte eller indirekte indflydelse på din virksomhed.

Hver hændelse vurderes på sandsynligheden for at finde sted samt virksomhedens eksponering, hvis det sker. De to ting ganges, så der kommer et risikopoint, der fortæller, hvor alvorlig og farlig en specifik hændelse (potentielt) er.

Nogle hændelser kan potentielt undgås med særlige tiltag, men du bør lægge en plan for alle scenarier og din respons på den, så du aldrig bliver fanget på det forkerte ben.

En risikoanalyse indeholder en fareindikation, eksponeringsvurdering og en responsanalyse. Det betyder, at du først identificerer potentielle farer, vurderer virksomhedens eksponering, hvis de finder sted, og lægger en strategi for, hvad du skal gøre, hvis hændelsen (faren) finder sted.

Du laver en risikoanalyse ved først at identificere alle potentielle hændelser, som kan have en effekt for virksomheden. Herefter vurderer du sandligheden og konsekvenserne.

Når du har gjort det, skal du lægge en plan for, hvilke tiltag der kan minimere risikoen og sandsynligheden for, at den finder sted, samt hvad du vil gøre, hvis hændelsen skulle blive en realitet.

En risikoplan er det direkte resultat af en risikoanalyse. Det er nemlig sidste del af analysen, hvor du noterer tiltag og respons for hver enkelt hændelse. Med andre ord lægger du en plan for at undgå og minimere effekten af en hændelse, samt hvordan du vil reagere, hvis den finder sted.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram