Risikoanalyse

En risikoanalyse vurderer hypotetiske risici, som kan påvirke en given virksomhed i negativ grad.

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 08/02/2022


Hvad er en risikoanalyse?

For at være så godt forberedt som muligt kan du lave en risikoanalyse af din virksomhed. En risikoanalyse er nemlig din mulighed for at danne dig et overblik over de risici, som du kan risikere at rende ind i. Naturligvis varierer disse fra virksomhed til virksomhed, men når du skal foretage selve vurderingen, foregår det efter nogenlunde samme regelsæt og fremgangsmåde.

Hvad indeholder en risikoanalyse?

Når du skal foretage en risikoanalyse, er det en god ide at brainstorme. Lad os sige, at du har et mikrobryggeri midt i København. Her skal du først tænke over følgende:

  • Hvor kan det gå galt?
  • Hvornår kan det gå galt?
  • Hvordan kan det gå galt?

Dernæst skal du finde ud af, hvad grunden er til, at den tænkte fare indtræder. Her kan du med hensyn til mikrobryggeriet bruge disse fraser:

  • Er risikoen af teknisk karakter?
  • Har det noget med lovgivningen at gøre?
  • Er der menneskelige fejl involveret?

Til slut skal du prøve at finde ud af, hvor stor risikoen er for, at de tænkte ulykker kan ramme dig, og hvilke konsekvenser det vil have for din virksomhed. Det er naturligvis en kompliceret proces, og det er ikke altid (eller aldrig) muligt at opremse alle de scenarier, som desværre kan opstå.

Eksempel på risikoanalyser

Her får du et tænkt og simpelt eksempel på en risikoanalyse af ovennævnte mikrobryggeri.

Ejeren opstiller et tænkt eksempel, hvor han nævner, at der er en risiko for, at øllet kan løbe ud af systemet om natten. Det vil resultere i omfattende ødelæggelser af materialer, ligesom vandskader i virksomheden i stueetagen vil føre til et erstatningskrav. Her kan det altså gå galt om natten, og risikoen er af teknisk karakter.

Med fagtermer er risikoanalysen altså delt op i en fareidentifikation, en eksponeringsvurdering og en responsanalyse. Med disse in mente kan indehaveren lukke for produktionen om natten, han kan øge sikkerheden (eventuelt alarmer) eller andet. Det vigtigste ved en risikoanalyse er, at øjnene åbnes for de risici, som findes, og du finder en måde at minimere dem på.

Fremgangsmåde til risikoanalyse

Her er et forslag til, hvordan du kan lave en risikoanalyse ud fra 6 trin. 

Trin 1 – Start med at brainstorme over de risici du kan støde ind i og hvad der kan gå galt for din virksomhed.

Trin 2 – Planlæg projektet og læg nogle strategier. Vurder om det er en god ide at gå videre med analysen, ud fra de risici du fandt i trin 1.

Trin 3 – Vurder sandsynligheden for at de fundne risici rent faktisk sker. Du kan fx opstille en skala fra 1-10, hvor 10 er meget sandsynligt og 1 er slet ikke sandsynligt.

Trin 4 – Herefter kan du overveje, hvilke konsekvenser det vil få, hvis de fundne risici bliver til virkelighed. Du skal her overveje, hvad det vil have af betydning for din virksomhed. Du kan igen opstille en skala fra 1-10, hvor 10 betyder, at det vil have store konsekvenser for dig og 1 betyder, at det ikke vil have nogen betydning.

Trin 5 – Beregn en risikofaktor. Dette kan du gøre ved at gange sandsynligheden med konsekvensen, for at få et overblik over, hvilke risici du skal bruge mest energi på. Hvis du fx vurderer, at sandsynligheden for at en risici sker er 5 og konsekvensen ved den er 6, vil din risikofaktor for denne risici være 30.

Trin 6 – Lav en handlingsplan for, hvordan du håndterer de fundne risici og hvilke du skal fokusere mest på. I din handlingsplan kan du fokusere på det du kan gøre for at mindske konsekvenserne, hvis risiciene sker.

Økonomisk risikoanalyse

Det er ikke en let opgave at foretage en risikoanalyse. Og risikoanalysen varierer som sagt også fra virksomhed til virksomhed. For det kan også dreje sig om at undgå økonomisk uføre og behøver således ikke udelukkende handle om elementer af teknisk karakter. For naturligvis vil uhensigtsmæssige hændelser kunne influere på virksomhedens økonomi, og så er det vigtigt, at der hurtigt kan rettes op på dem.

Både revisorer, advokater og rådgivningsfirmaer har erfaring med at udføre risikoanalyser. Men dette skal naturligvis foregå i samarbejde med de mennesker, som har deres daglige gang i virksomheden.

Der findes dog også eksempler på skemaer på nettet, hvor du selv kan lave en risikoanalyse af din virksomhed. Blot skal du holde dig for øje, at du ikke nødvendigvis selv er den bedste til at vurdere de forhold, som gør sig gældende hos dig, da du er vant til at manøvrere i dem.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram