Erhvervspsykolog

En erhvervspsykolog er specialuddannet inden for psykologi med et særligt fokus på adfærd i forhold til arbejdslivet og organisationer. Erhvervspsykologen er specialist i personaleudvikling, arbejdsmiljø og konfliktløsning på arbejdspladsen.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 09/12/2020


Hvad er en erhvervspsykolog?

Erhvervspsykolog er en anden betegnelse for arbejds- og organisationspsykolog. Titlen kan kun tilegnes som tillæg til basisuddannelsen som ’almindelig’ psykolog ved at videreuddanne sig i fem år på universitetet.

En erhvervspsykolog arbejder med forskellige problemstillinger på arbejdspladsen eller i organisationen. Det kan både være arbejdsrelateret eller følelsesmæssige udfordringer. Erhvervspsykologen beskæftiger sig med den del af psykologifeltet, der berører menneskers adfærd i organisationer – og er i særlig grad interesseret i menneskers relationer til hinanden som udgangspunkt for en effektiv og sund organisation.

Erhvervspsykologer fungerer derfor som rådgivere og konsulenter i erhvervslivet. Deres opgave er at hjælpe med at løse alle de udfordringer, som både ansatte og ledere på daglig basis møder.

Hvis du har brugt en erhvervspsykolog i virksomheden, skal det bogføres som en personaleomkostning uden moms. Du kan kun trække det fra, hvis det er til forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader. Hvis du bruger Dinero, skal du derfor typisk bruge kontoen “Diverse vedr. ansatte eksklusiv moms”.

Hvordan kan erhvervspsykologen hjælpe?

Organisationer og arbejdspladser er menneskedrevne, og derfor er det vigtigt, at alle medarbejdere trives for at få det optimale udbytte ud af dem. Et menneske, der trives, er også et menneske, der bidrager og udnytter sit potentiale til fulde. Derfor har erhvervspsykologen fokus på trivsel hos hver enkelt medarbejder – netop for at skabe den mest effektive organisation.

Erhvervspsykologen kan give medarbejderne redskaber til at finde den rigtige arbejdsform, ligesom de får hjælp til at udvikle sig. På arbejdspladsen kan der hurtigt opstå konflikter. Netop her kan en erhvervspsykolog også hjælpe med at løsne op for de spændinger og konflikter, der måtte opstå. Erhvervspsykologen kan desuden coache og træne ledere i at opnå en bestemt ledelsesform.

Gennem effektive problemløsningsmetoder og terapeutiske teknikker kan en erhvervspsykolog bidrage med at lede organisationen på rette vej ved at hjælpe med spændinger, selvudvikling og følelsesmæssig adfærd på jobbet.

Hvem har brug for en erhvervspsykolog?

Der kan være mange grunde til, at det er en god idé for en virksomhed eller organisation at samarbejde med en erhvervspsykolog.

Det kan være, at din virksomhed står overfor store forandringer som omstruktureringer, ledelsesomlægning eller virksomhedssammenlægninger. I de tilfælde kan det kræve coaching og rådgivning fra erhvervspsykologen at komme helskindet igennem processen. Eller måske har din organisation brug for redskaber til håndtering af stress og arbejdsgange, der ikke bare påvirker den enkelte medarbejder, men hele virksomheden.

Hvordan finder du en god erhvervspsykolog?

Det kræver tid og research at finde frem til en kompetent erhvervspsykolog. Selvom det kræver en basisuddannelse i psykologi og fem års videreuddannelse på et universitet at blive erhvervspsykolog, findes der alligevel mange uddannelser, der har berøringsflader med erhvervspsykologien.

Det betyder også, at mange undervisere og coaches hurtigt benytter sig af titlen erhvervspsykolog. Derfor er det også vigtigt at være grundig i din søgen efter en erhvervspsykolog, så du finder frem til en, der kan bryste sig af en mangeårig uddannelse og et speciale i erhvervspsykologi.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram