Ledelse

Ledelse dækker over en evne til at guide og styre andre til at engagere sig i at løse en opgave eller arbejde hen mod et fælles mål. Med den rigtige ledelse får medarbejdere i en organisation eller virksomhed de bedste og mest effektive kompetencer frem til gavn for forretningen.

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 01/05/2023


Viden om strategisk ledelse

Hvad er ledelse?

Ledelse handler om at motivere og lede andre til at yde det optimale. En god ledelse er kernen i enhver virksomhed – og uden en god ledelse nytter det ikke at have dygtige medarbejdere og unikke produkter, hvis ledelsen ikke formår at udnytte det.

I mange år har ledelse kredset om produktivitet og effektivitet. Det gør den stadig, men samtidig er der i højere grad fokus på medarbejdernes trivsel, arbejdsglæde og rekruttering af den rigtige arbejdskraft. Det betyder også, at ledelse i dag også søger at inddrage og ansvarliggøre medarbejdere frem for komplet styring og uddelegering af opgaver i en virksomhed.

Hvilke forskellige ledelsesformer er der?

Der findes forskellige måder at lede medarbejdere og en organisation på. Det afhænger ofte af, hvilken organisationsstruktur der er i virksomheden. De mest almindelige er følgende:

Demokratisk ledelse

Den demokratiske ledelsesform kan sammenstilles med en værdi- og dialogbaseret ledelsesstil, der er kendetegnet ved, at lederen er inddragende. Lederen informerer grundigt om opgaven og lægger op til feedback, idéer og ansvarstagen fra sine ansatte. Stilen er kendetegnet ved, at lederen gerne hører medarbejdernes mening, inden en endelig beslutning træffes. Det motiverer medarbejderne, men faldgruben kan også være, at lederen ikke er hands-on på opgaverne og derfor ikke opdager udfordringer og problemer.

Autoritær ledelsesform

Den autoritære ledelsesform er karakteriseret ved, at lederen ikke i samme grad inddrager ansatte og teams i beslutninger. Ordrer uddelegeres, og der holdes ofte strengt øje med opgaveløsningerne. Lederen opfordrer ikke til feedback og sparring, men fokuserer hårdnakket på slutresultater frem for vejen hen til dem.

Laissez-faire ledelse

Laissez-faire ledelsesformen dækker over en tilbagelænet stil fra lederens side. Lederen præsenterer opgaven, men er ellers passiv omkring beslutninger, feedback og diskussion, da meget af ansvaret lægges over på medarbejderens skuldre.

Hvad er en god leder?

Hos nogle mennesker ligger der en god leder gemt i maven. Det falder dem helt naturligt og intuitivt at lede medarbejdere frem mod et fælles mål. For andre kræver det i højere grad benhårdt arbejde at blive en god og dygtig leder. Mange ledere har også en erhvervspsykolog ansat i virksomheden, som hjælper dem med svære beslutninger.

God ledelse er dog meget individuelt – for nogle virker en bestemt ledelsesform, mens den for andre ikke fungerer. Ledelsen skal bakke op om virksomhedens identitet, værdisæt og vision, og alt i alt gælder det om, at lederen skal få medarbejderne til at understøtte det mål, der er sat.

Derfor er det også svært at sige, hvad god ledelse er. Dog er der alligevel en række træk, som kendetegner en eftertragtet leder. Som leder skal du først og fremmest virke overbevisende på dine ansatte – og det kræver, at du tager teten. En god leder fører ofte an i kampens hede, så soldaterne følger trop.

En anden vigtig kompetence for en god leder er, at vedkommende er motiverende. Motivation er en stærk drivkraft i at trives på en arbejdsplads – og det giver blod på tanden, når der skal ydes endnu hårdere og mere effektivt på vej mod det fælles mål, som lederen har udstykket. Dertil er en eftertragtet leder en, der er god til at lytte og har empati. En leder med disse egenskaber vil nemlig få det bedste frem i medarbejderne, fordi de føler sig både set og hørt.

Spørgsmål & svar

Det er meget svært at sige hvad god ledelse er, da det i høj grad af kommer an på, hvilken type mennesker der skal ledes. En god måde at kvantificere om en leder er god eller ej, er at spørge lederens medarbejdere, hvor god en leder de synes han/hun er.

Strategisk ledelse er en ledelsesform, hvor man ser mere strategisk på disciplinen. Man ser på hvilken strategisk retning, at lederskabet i ens virksomhed skal ud i, og hvordan man kommer dertil.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram