Finansiering

Termen finansiering kan sidestilles med det at indhente kapital. Finansiering kan være mange forskellige ting som eksempelvis at optage banklån, få kredit hos leverandører eller starte en crowdfunding-kampagne.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 28/04/2023


Enhver virksomhed har brug for kapital. Der skal penge til at købe bygninger, opbygge et varelager og foretage investeringer. For at få penge til alle disse ting skal der finansiering til.

En af de mest gængse former for finansiering vil være at optage lån i banken eller hos en kreditforening. Men der findes også mange andre måder at indhente finansiering på. Du kan som virksomhed eksempelvis også skaffe finansiering ved hjælp af din egenkapital.

Hvad er finansiering med egenkapital?

Ejerne af en virksomhed vil naturligt eje en del af den kapital, der er opsparet i virksomheden. Den andel af kapitalen, som ejerne selv ejer, er det, der kaldes for egenkapitalen. Som virksomhedsejer har du den mulighed, at du kan tilbyde potentielle investorer en del af din egenkapital, hvis de vil investere en vis sum penge i din virksomhed.

Det kan eksempelvis være, at du har regnet dig frem til at tilbyde dem 10 % af din virksomhed mod en investering på 300.000 kr. Investorerne vil så investere 300.000 kr. i din virksomhed, og det får de så 10 % af egenkapitalen i din virksomhed for.

Det vil typisk være angel investors og venturekapitalister, som du kan få til at investere i din private virksomhed til gengæld for andel i din egenkapital. For at kunne opnå denne form for finansiering skal du dog have en forretning, som potentielt set kan munde ud i et stort udbytte til investorerne.

Ellers vil de ikke være villige til at investere, da de dermed løber en for stor risiko for ikke at få deres penge hjem igen.

Hvad er en angel investor?

En angel investor er en person, der har tilstrækkeligt med kapital til at kunne investere i upcoming virksomheder. Angel investoren vil typisk investere i en række af virksomheder, som han eller hun ser et stort vækstpotentiale i.

Investoren vil forsøge at hjælpe virksomheden til at vækste. Både i forhold til den investerede kapital, men også i kraft af sin erfaring og sit netværk. Det er både i angel investorens og ejerens interesse at føre virksomheden frem, og det bliver derfor et samarbejde mellem de to parter.

En angel investor kan tilføre enorm værdi til en virksomhed, der har brug for hjælp og kapital til at vækste.

Hvad er venturekapitalister?

Venturekapitalister adskiller sig især fra business angels ved, at der er tale om langt højere beløb. Venturekapitalister vil typisk investere i virksomheder, der har behov for kapitalindskud på mere end 20 millioner kroner.

De vil på samme vis som business angels investere til fordel for en andel af din virksomhed, typisk i form af aktier. De bidrager med både kapital og viden på samme vis som business angels.

Hvad er hybrid kernekapital?

Hybrid kernekapital er en form for finansiering, der ikke har en udløbsdato. Det kan være en god finansieringsmulighed for virksomheder, der ønsker en fleksibel finansiering.

Der er dog en kompleks form for finansiering, da der er mange regler og vilkår.

Spørgsmål & svar

Hvad er finansiering?

Finansiering er når du modtager penge i din virksomhed – det kan være via lån, investorer og andre former.

Hvad er rentefri finansiering?

Rentefri finansiering er når du optager et lån uden renter. Der kan dog sagtens være andre omkostninger ved lånet, så som opstartsudgift.

Hvad er finansiering af bil?

Finansiering af bil er, når du vælger at optage et lån til at købe en bil. Du skal typisk betale en del af bilen, og så kan du finansiere dig til det manglende beløb.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram