Kapital

Ordet kapital bruges i forskellige sammenhænge og kan have forskellige betydninger. Inden for virksomhedernes verden bruges det som en betegnelse for finansielle ressourcer. Det kan være i form af en større sum penge, men også i form af andre værdier, der kan blive gjort op i penge.

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 20/11/2023


Hvad er kapital?

Kapital bruges til at beskrive en større sum penge samt værdier, der kan gøres op i penge – også kaldet kapitalgoder. Det er ofte i forbindelse med investeringer og lån, ordet bruges, men det kan bruges generelt til at betegne en større sum penge og værdier.

Taler vi om menneskelig kapital, er det et udtryk for de ressourcer og kvalifikationer, som et menneske besidder. Taler vi derimod om kapital inden for økonomiens og virksomhedernes verden, får det en anden betydning.

Som vi skrev tidligere, bruges kapital blandt andet som et udtryk for en større sum penge. Mangler en virksomhed for eksempel kapital, kan den foretage en kapitalforhøjelse og dermed forsøge at skaffe det via banken i form af lånte penge, der også kaldes for fremmedkapital. Kapital kan i denne sammenhæng sidestilles med finansielle ressourcer.

Kapital bruges på samme vis om finansielle ressourcer i form af værdier, der kan blive gjort op i penge. Det kan eksempelvis være kapital i form af biler, patenter eller ejendomme. Altså værdier i form af andet end rede penge. Værdien af et patent eller en firmabil kan eksempelvis anslås, så det samlet set er muligt at vurdere, hvor meget en virksomhed er værd.

Hvad er egenkapital?

Egenkapital er et udtryk for virksomhedens formue så at sige. For at regne en virksomheds egenkapital ud, går man ind og ser på, hvad den har af værdier, når man har trukket alt det fra, som den skylder. Der kan for eksempel være gæld til banken eller kreditorer.

En virksomhed kan både have en positiv eller en negativ egenkapital. Det betyder altså, at der samlet set er enten plus på kontoen eller minus på kontoen.

Eksempel på beregning af egenkapital

Hvis vi tager et kig på din private økonomi, så kan vi også illustrere begrebet egenkapital. Hvis vi antager, at du ejer en lejlighed, og at det er det eneste, som du ejer, så kan vi beregne din egenkapital som et eksempel.

Er din lejlighed vurderet til at have en værdi på 1.800.000 kr., mens du har optaget lån for 1.300.000 kr., så ser regnestykket for din egenkapital sådan her ud:

Lejlighedens værdi1.800.000 kr.
Boliglån1.300.000 kr.
Egenkapital500.000 kr.

Hvad er fremmedkapital?

Fremmedkapital er de penge eller værdier, som er indskudt i en virksomhed af eksterne aktører. Det kan eksempelvis være, at en virksomhed har lånt penge i banken eller af et realkreditinstitut. I sådan en situation vil der være tale om fremmedkapital.

Når du går ind og ser på en virksomheds egenkapital, skal fremmedkapitalen trækkes fra som en del af regnestykket. For at regne ud hvor stor virksomhedens formue er, skal de penge, som virksomheden skylder væk, trækkes fra.

Oftest stillede spørgsmål

Kapital er en større sum penge og værdier, der kan opgøres i penge. Kapital er de samlede ressourcer og immaterielle værdier, en virksomhed eller privatperson har – fx penge, aktier, uddannelse og maskiner.

Kapital bruges til at angive en større sum penge og værdier, der kan opgøres i penge. Oprindelsen af ordet stammer fra det latinske “capitale”, der betyder ejendom eller hovedstol.

Kapital i en virksomhed er alle de ressourcer, virksomheden har i form af kontanter og andre værdier, der har en monetær værdi – med andre ord alle virksomhedens aktiver og likvider. Det er blandt andet penge på en bankkonto, aktier, maskiner, bygninger og patenter.

Der er krav om, at der skal skydes kapital i fx et anpartsselskab (40.000 kr.) og et aktieselskab (400.000 kr.), når det skal oprettes. Det kaldes også for kapitalkravet, og kapitalen kan være i både penge og aktiver.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram