Udbytte

De penge, som en virksomhed kan udlodde til sine aktionærer eller investorer, kaldes for udbytte. Der vil typisk blive betalt udbytte, hvis virksomheden kommer ud med et overskud, men der kan også blive udloddet udbytte i år med underskud. Det kræver blot en positiv egenkapital og et forsvarligt kapitalberedskab for virksomhedens fortsatte drift.

  • Læsetid: under 2 minutter

  • Sidst opdateret 08/12/2020


Udbytte aktier

Hvad er et udbytte?

Ejer du aktier i et selskab, er du sikkert stødt på termen udbytte. Er du heldig, får du hvert eneste år en meddelelse i e-boks, hvori der står, at du har modtaget udbyttet for dine aktier. Hvor stort det årlige udbytte er, afhænger af virksomhedens overskud og kapitalberedskab.

Udbyttet er de penge, som en virksomhed kan udbetale til for eksempel aktionærer eller andre investorer som følge af et godt regnskabsår. Viser regnskabet sig ikke fra sin bedste side, kan du godt få udbetalt udbyttet alligevel, så længe der stadig er en positiv egenkapital og en sund økonomi i virksomheden.

Der skelnes mellem ordinært og ekstraordinært udbytte.

Hvad er ordinært og ekstraordinært udbytte?

Ordinært udbytte er det, der bliver udloddet i forbindelse med fremlæggelsen af årsregnskabet. Er der eksempelvis tale om et aktieselskab, vil regnskabet skulle godkendes på en ordinær generalforsamling, og her bliver der ligeledes taget beslutning om udlodning af udbyttet. Hvad skal et eventuelt overskud anvendes til? Og hvordan skal det fordeles?

Ekstraordinære udbytter giver mulighed for at fordele virksomhedens kapital løbende. Det kan udbetales på et andet tidspunkt i regnskabsåret. Beslutningen om et ekstraordinært udbytte bliver typisk taget på den ordinære generalforsamling, men kan også træffes på andre tidspunkter gennem året.

Det er ikke tilfældigt, hvordan proceduren for udlodning af udbytte foregår i en virksomhed. Det vil altid være præciseret i virksomhedens vedtægter. Størrelsen på udbyttet vil dog typisk variere fra år til år.

Hvis du bruger Dinero, har vi lavet en guide til, hvordan du bogfører udbytte i anpartsselskaber og udbytte i holdingselskaber.

Skal du betale skat af dit udbytte?

Ja, det skal du. Har du eksempelvis investeret i aktier, skal du hvert år betale skat for det udbytte, som du modtager. Satsen ændrer sig en smule hver eneste år, og i år 2018 ligger taksten på henholdsvis 27 % og 42 %. Har du en aktieindkomst på mindre end 52.900 kr., slipper du med de 27 %, men alt over 52.900 kr. beskattes med 42 %.

Dit udbytte vil automatisk blive indberettet til SKAT, hvis dine værdipapirer ligger i et dansk depot. Men det er din pligt at tjekke op på, om det er registreret korrekt. Det gør du på SKATs hjemmeside. Ligger dine værdipapirer ikke i et dansk depot, skal du selv oplyse SKAT om din udbytteskat.

Hvad er forskellen på afkastet og udbyttet?

Afkast er det overskud, som virksomheden producerer i et regnskabsår, hvorimod udbyttet er den udbetaling, virksomheden kan udlodde til eksempelvis sine investorer, ejere eller aktionærer.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram