Forbehold – Hvad er det?

Hvis virksomhedens revisor er uenig med ledelsen i en flere poster i et årsregnskab, eller dennes arbejde har været begrænset af den eller anden grund, skal han eller hun tage påtegne et forbehold. Så ved læseren af regnskabet, at der her er tale om en problemstilling, der aktivt skal tages stilling til.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 25/04/2022


Hvad er et forbehold?

Når du har en virksomhed, er det revisorens opgave at undersøge, om dit regnskab giver et fyldestgørende billede af virksomhedens økonomi. Og oftest vil revisoren ikke være uenig med virksomheden. Men det kan dog ske, at der er en eller flere poster i regnskabet, som revisoren ikke er enig i. Så kan han eller hun indskrive et forbehold og angive, at der her er tale om en uenighed. Herefter kan de, der læser regnskabet, se og blive gjort opmærksomme på, at der er en uoverensstemmelse mellem ledelse og revisor.

Hvis du leder efter en lokal revisor, har vi lavet en praktisk oversigt, så du altid kan få hjælp, uanset hvor i landet du befinder dig.

Eksempler på forbehold

Et revisor-forbehold drejer sig altså om en situation, hvor der foreligger en uenighed mellem virksomheden og revisor, hvad angår regnskabet. Men hvilke typer forbehold findes der? Traditionelt tales der nemlig om to slags forbehold. Dem kan du læse om herunder:

Har adgang til informationen

I det første scenarie har revisoren de informationer, som skal bruges med henblik på at vurdere et årsregnskab. Men mellem virksomheden og revisoren er der opstået uenighed om værdiansættelsen af en eller anden konkret vare. Så vil revisoren tage et forbehold i forhold til, hvor meget eller lidt værdi, virksomheden hævder, at varen besidder.

Men det kan også vise sig, at virksomheden har undladt at lave et koncernregnskab, selvom de er forpligtet til det. Så vil revisor tage forbehold for, at regnskabet ikke er udarbejdet, og at det er i strid med loven. Typisk vil Erhvervs- og Selskabsstyrelsen her træde til og bede virksomheden rette op på forholdet.

Har ikke adgang til informationen

I et andet tilfælde kan revisoren slet ikke få adgang til nogen form for dokumentation for eksempelvis et varelagers værdi. På den måde kan revisoren indskrive et forbehold om, at han eller hun ikke kan udtale sig om varelagerets værdi. Der kan være situationer, hvor varelageret – af gode grunde – ikke kan tilgås, og her er revisors forbehold blot en ekstra information til dem, som læser regnskabet. Men det ses også, at en virksomhed ikke har villet betale en revisor for at gennemgå varelageret, og så er situationen en ganske anden. Her vil Erhvervs- og Selskabsstyrelsen simpelthen kræve, at varelageret bliver en del af revisionen.

Kan forbeholdet have konsekvenser for virksomheden?

Naturligvis bør en virksomhed så vidt muligt undgå forbeholdene i regnskabet. Ikke blot kan forbeholdene have konsekvenser for virksomhedens ejere. Også en ekstern samarbejdspartner som en bank har en naturlig interesse i et regnskab, der ikke har nogen forbehold. Forbeholdet kan i yderste konsekvens vise sig at have en negativ indvirkning på virksomhedens muligheder for at låne penge eller på anden vis også sin kredit. Forbeholdet kan gøre banken ængstelig for, at virksomhedens økonomi ikke på sigt hænger sammen eller er sund.

Spørgsmål & svar

Hvad betyder forbehold?

Forbehold er når en revisor er uenig med en virksomhed ift. tal eller beskrivende tekst, i et regnskab. I sådan et tilfælde vil revisor skrive et forbehold.

Findes der eksempler på forbehold?

Det er typisk pga. to forskellige sager, at der tages forbehold – værdiansættelse af vare og ingen adgang til information.

Kan forbehold have konsekvenser for selskabet?

Ikke direkte, men når en bank kan se at der er forbehold i regnskabet, kan dette, indirekte, påvirke muligheden for at låne penge, negativt.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram