GANTT-diagram

Et GANTT-diagram er et værktøj, der hjælper med strukturering og organisering af et projekt. På den måde kan du planlægge projektet og få overblik over aktiviteter.

  • Læsetid: 2 minutter

  • Sidst opdateret 27/08/2021


Hvad er et GANTT-diagram?

Med et GANTT-diagram får du et klart overblik over alle elementer i et projekt. Diagrammet er en grafisk tidsplan og oversigt over alle dele og aktiviteter, der indgår i et projekt. Diagrammet viser i søjler start- og slutdatoer for projektet og dets opgaver og angiver strukturen og status på de forskellige sammenhænge og aktiviteter i projektet. Det er kort sagt en overskuelig grafisk tidslinje på et givent projekt.

Diagrammet er opkaldt efter ingeniøren Henry Laurence Gantt, der udviklede diagrammet og præsenterede det for første gang i 1916.

Hvordan ser et GANTT-diagram ud?

Der findes forskellige værktøjer til at udarbejde et GANTT-diagram. Fælles er dog de horisontale søjlediagrammer, der udgør en visuel repræsentation og oversigt over projektets aktiviteter og forskellige faser.

Diagrammets lodrette akse består af de aktiviteter og opgaver, som projektet består af, mens den vandrette akse angiver et intervalinddelt tidsforbrug, der i nedenstående eksempel er inddelt helt ned i dage. Det kan også være inddelt i uger, måneder eller år.

Eksempel på GANTT-diagram:

Gantt tidsplan skabelon

Hvad kan du bruge GANTT-diagrammet til?

Et GANTT-diagram er et brugbart redskab for alle, der vil holde snor i et projekt og dets aktiviteter, sammenhænge og faser. Diagrammet giver et visuelt og klart overblik over alle projektaktiviteter – og er et mere udførligt planlægningsredskab end en simpel to-do-liste. Og det gør det også lettere for dig at planlægge de forskellige aktiviteter, samtidig med at du bedre kan danne et overblik over, hvornår opgaverne skal udføres, og hvad der er den bedste måde at udføre dem på.

I diagrammet får du mulighed for at fordele ressourcerne på de forskellige aktiviteter, så det giver mest mening. Projektets delopgaver og aktiviteter kan tilmed styres og koordineres i diagrammet, der også giver mulighed for hele tiden at holde øje med, hvordan projektaktiviteterne udvikler sig.

Hvordan laver du et GANTT-diagram?

Når du laver et GANTT-diagram, skal du have en række elementer på plads inden.

  • Brainstorm og få skrevet alle de projektaktiviteter, som du kommer i tanke om, ned. List derefter alle de nødvendige opgaver op.
  • Planlæg aktiviteterne omhyggeligt. Vurder, hvilke opgaver der skal løses først. For selvom planlægningen justeres undervejs, bør du sikre, at aktiviteterne udføres i den mest gavnlige rækkefølge. Hvis en opgave er afhængig af en anden, skal aktiviteten ikke igangsættes, før de andre, som den er forbundet med, er afsluttet.
  • Udregn, hvor mange timer der skal bruges på hver opgave, og fordel medarbejder og ressourcer taktisk ud på de forskellige aktiviteter.

Du kan selv oprette et i Excel. Eller du kan bare bruge Dineros skabelon til GANTT-diagrammet.

Download GANTT-diagram skabelon

Skabelon til GANTT-diagram: Få en gratis skabelon. Du tilmelder dig samtidigt Dineros nyhedsbrev, som du altid kan afmelde med et enkelt klik.

Spørgsmål & svar

Hvad er et GANTT kort?

Et GANTT kort viser udviklingen over et projekt, og inkluderer store som små opgaver i hele projektets levetid.

Hvordan laver man et GANTT diagram?

Der er forskellige metoder til at lave et GANNT diagram. Vi anbefaler at downloade skabelonen, som du finder på denne side.

Du kan også læse om et Flowchart her, det er også et værktøj til planlægning.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram