Innovation

Innovation er skabelsen af en idé, som bliver praktisk anvendelig og i højere eller mindre grad ændrer ved den måde, som vi gør bestemte ting på. Det er centralt, at en tidligere anvendt praksis afløses af en ny.

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 01/05/2023


Inkrementel innovation

Hvad er innovation?

Innovation dækker over udviklingen af en ny idé og den samtidige realisering af netop den i praksis. Det kan dreje sig om mange forskellige ideer – lige fra en ny smart teknisk løsning til et banebrydende og interessant produkt. Som kan vende vores forestillinger på hovedet og skabe en ny energi. Men det helt centrale ved begrebet innovation er netop det, at en ny idé får en faktisk og praktisk anvendelse.

Innovationsbegrebet blev indført af Joseph A. Schumpeter, som var en østrigsk-amerikansk økonom. Han benævner innovation som et todelt element, idet innovation på den ene side hele tiden fører til fornyelse. Imens det på den anden side også er ansvarlig for, at gamle virksomheder må gå under. Da nye og (mere innovative) virksomheder ser dagens lys.

Det er også vigtigt at holde sig for øje, at du ikke bare sådan med det samme er innovativ, blot fordi du får en ny idé. Innovationsbegrebet er som sagt afhængig af, at du formår at omsætte dine ideer til noget praktisk, som i sidste ende skaber værdi. Den definition er der mange, der glemmer, når de i et øjebliks kådhed kalder sig selv for innovative. Men egentlig blot er en smule opfindsomme.

Inkrementel innovation

Innovationsbegrebet kan være en vanskelig størrelse helt at forstå, men hvis du læser med her og ser nærmere på den såkaldte inkrementelle innovation, giver det mere mening. Den inkrementelle innovation dækker over mindre forandringer eller ændringer af noget allerede eksisterende.

På Tuborgs ølflasker stod der engang: “Husk, øl er til tørst, ikke til trøst”. Udover den ret catchy formulering er der faktisk også her tale om inkrementel innovation. Tuborg bruger de ord og den referenceramme, som de (og ikke mindst du) allerede har adgang til, men twister det hele en smule og skaber en ny mening.

Radikal innovation

Radikal innovation er at tage skridtet fuldt ud. Og det dækker over at gøre tingene på en helt ny måde. Og det, der faktisk sker, er, at der her skabes en ide eller vision, der kan omsættes til en værdi, som gør en tidligere løsning overflødig.

Den tidligere nævnte økonom Joseph A. Schumpeter kaldte faktisk denne form for innovation for en “kreativ destruktionsproces”, hvor ordspillet igen viser, at der er tale om en dobbelttydig proces. For i skabelsen af det nye er der noget andet, som går tabt. Et eksempel på en radikal innovation er computeren, som har gjort skrivemaskinen overflødig. Eller CD’en, der afløste kassettebåndet.

Innovationshøjde

I forhold til innovation skal du også være opmærksom på begrebet innovationshøjde. Innovationshøjden dækker over, hvor nyskabende en idé faktisk er. Hvis selve innovationsprocessen har fået os til at gøre ting på en helt anden måde, end vi normalt har gjort, er der tale om en høj grad af innovationshøjde.

For at blive på det tekniske område kan du sige, at smartphones har overflødiggjort den gammeldags telefon – og vi bruger nu telefonen på en helt anden måde end for blot få år siden. De innovationer, som har en høj grad af innovationshøjde, har alle det tilfælles, at de på mange måder har ændret livet for mange mennesker.

Oftest stillede spørgsmål

Innovation er at skabe en idé, som ændrer måden, vi gør bestemte ting på. Det er ikke innovation at få en god idé. Det er først, når den omsættes til noget praktisk, der skaber værdi, at der er tale om noget innovativt.

Når man tænker innovativt, fokuserer man ikke kun på at få gode idéer. Det er mindst lige så vigtigt at gøre idéerne praktisk anvendelige, så de i sidste ende skaber reel værdi.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram