Opfindelse

En opfindelse er noget, der ikke er set før. Det kan eksempelvis være et nyt produkt, der løser et eksisterende problem eller gør noget nemmere. En opfindelse kan også være en ny metode eller en ny proces.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 01/05/2023


Hvad er en opfindelse?

Eftersom en opfindelse er noget, der ikke er set før i form af eksempelvis et produkt, en proces eller en metode, så er det selvsagt, at en opfindelse kan dække over mange forskellige ting. Faktisk er alt det, som vi ser på i vores dagligdag, opfindelser. Biler, cykler, stole, borde og alt andet, som vi ser på i vores daglige færden, er opfindelser, der startede som en vision og derefter er vagt til live af en given person.

En opfindelse kan patenteres, hvis den opfylder patentlovgivningens kriterier for patenterbarhed.

Hvad er et patent?

Et patent kan ses som en form for ejendomsret, der giver patenthaveren ret til at tillade eller nægte andre at benytte sig af opfindelsen. Det er dog kun for en periode, typisk på 20 år, at patenthaveren kan tillade eller nægte andre at udnytte opfindelsen.

Som tidligere nævnt er det altså muligt at patentere en opfindelse, hvis den opfylder patentlovgivningens kriterier for patenterbarhed. Du kan godt pitche et patent, men det er bedst at have en fungerende prototype først.

Hvem er patenthaveren?

Når der refereres til patenthaveren, refereres der til personen, der står bag opfindelsen. Hvis opfindelsen overholder kriterierne for patenterbarhed, og opfindelsen bliver tildelt et patent, så er det dig, der står bag opfindelsen, der er patenthaveren og dermed dig, der bestemmer, om andre må udnytte din opfindelse.

Hvilke kriterier skal opfindelsen overholde for at kunne patenteres?

De fire kriterier, der skal overholdes for at opfindelsen kan patenteres, hedder som følger:

  1.    Opfindelseshøjde
  2.    Nyhedsværdi
  3.    Industriel anvendelighed
  4.    Inden for patentlovgivningen

Opfindelseshøjde dækker over, at opfindelsen skal være noget ud over det sædvanlige. Altså udover det, som en gennemsnitlig fagmand på området ville kunne have gjort. At opfindelsen har nyhedsværdi betyder, at den er objektiv, og dermed ikke er offentliggjort i forvejen i tidsskrifter eller andet.

Den industrielle anvendelighed dækker over, at opfindelsen skal kunne anvendes industrielt og ikke nok med det, så skal opfinderen være i stand til at beskrive, hvordan andre kan reproducere opfindelsen. Det, at opfindelsen skal være inden for patentlovgivningen, dækker over, at opfindelsen ikke må være af en art, der er undtaget af patentlovgivningen. De specifikke typer, der refereres til, kan ses konkret i patentlovgivningen, der er tilgængelig for alle på internettet.

Det kan ofte være en god idé med en pressemeddelelse omkring din opfindelse, hvis du vil gøre opmærksom på den overfor fx konkurrenter og brugere. Sådan laver du en PR-strategi.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram