Kapitalisering

Kapitalisering er at omsætte noget til rede penge eller at omregne en ydelse på et givent tidspunkt til et samlet beløb, som disse ydelser eller varer svarer til.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 13/01/2022


Hvad er kapitalisering?

Kapitalisering er et begreb, der dækker over en omregning af varer eller ydelser til et bestemt beløb på et bestemt tidspunkt. I den danske og næsten al anden øvrig økonomi er der en stadig strøm af varer og ydelser.

En del af disse er øjeblikkelige i deres substans som for eksempel almindelige dagligvarer, men der er også værdier, som i stedet har en mere varig identitet som f.eks. guld.

Det kan eksempelvis være ejendomme eller jord. Prisen på for eksempel en bolig er bestemt af det fremtidige afkast, som forventes, at boligen på et tidspunkt får. Og på samme måde vil prisen for jord være et udtryk for et udbytte engang i fremtiden. Her kan du tale om, at disse varer kapitaliseres eller får værdi.

I det hele taget handler kapitalisering om, at en virksomhed danner sig et overblik over alle sine værdier. På den måde kan virksomheden finde ud af, hvor meget den reelt er værd. Et firma, der sælger sko, kan konvertere hele varelageret til penge og på den måde kapitalisere deres nuværende værdier.

Kan alle værdier kapitaliseres?

Som du kan læse ovenfor beskæftiger kapitalisering sig med en række af forskellige ydelser og varer. Og derfor kan det godt hævdes, at alt teoretisk set kan kapitaliseres. Et tankeeksperiment, hvor du eksempelvis kan finde ud af din virksomheds værdi ved at kapitalisere alle værdier.

Når det kommer til den praktiske del af kapitaliseringen, vil du typisk bruge begrebet, når du gerne vil finde ud af, hvor meget en vis varestrøm egentlig er værd. Her skal du endnu engang bide mærke i, at der er stor forskel på at tale om kapitaliseret værdi i forhold til øjeblikkelige og flygtige varer og så varige værdier som jord, huse og værdipapirer.

For eksempel har et værdipapir en given værdi ud fra flere forskellige parametre, men for investoren er det meget interessant at beskæftige sig med, hvor meget værdipapiret kan tænkes at blive værd i fremtiden.

Kapitalisering af en forsikring

Du bruger også udtrykket kapitalisering i forhold til udbetaling af en forsikring. Hvis du er så uheldig at miste hele eller en del af din arbejdsevne, kan du få udbetalt en forsikring. Her handler det simpelthen blot om, at kapitalisering er anvendt i sin oprindelige betydning.

Nemlig dette at gøre noget til rede penge. Her er der tale om et stykke papir, hvor parterne er blevet enige om at indgå en aftale. Denne aftale kapitaliseres i det øjeblik, hvor forsikringen træder i kraft og bliver til rede penge for forsikringstageren.

Øget beskatning betyder lavere priser

Hvis et hus eller et værdipapir pludselig bliver udsat for en øget beskatning, vil det føre til et fald i kapitaliseringen, da det vil betyde, at det fremtidige udbytte vil blive mindre.

Det vil altså føre til en ændring i formuen for eksempelvis de nuværende ejere af en bolig, mens den fremtidige ikke vil notere sig nogen ændring. Kapitalisering, skat og andet er i høj grad farvet af økonomisk tankegang – fra den ene fløj til den anden.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram