Økonomi

Økonomi er videnskabelig disciplin, der beskæftiger sig med, hvordan du kan bruge de ressourcer, som du har til rådighed.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 06/03/2024


Hvad er økonomi?

Økonomi er sammensat af de oldgræske ord oikos og nomos, der betyder henholdsvis hjem og lov, og er en videnskab. Det beskæftiger sig med, hvordan du skal forvalte de ressourcer, som samfundet byder på. Overordnet handler det om forvaltning og styring af penge.

Det kan foregå på mange forskellige planer, hvor du både kan inkludere staten, borgeren og de virksomheder, der er i landet. Dertil skal du også tænke på, at der foregår et økonomisk flow fremmede stater imellem.

Økonomi handler altså om, hvordan du styrer materielle værdier, og selve disciplinen handler også om at opstille modeller for de forskellige måder, som disse materielle værdier kan opføre sig på.

Hvis du selv vil bestemme, hvem der skal styre din økonomi i tilfælde af, at du enten bliver syg eller svækket, så du fx ikke længere kan tage vare på dig selv, kan du lave en fremtidsfuldmagt. Med den bestemmer du selv, hvem der skal tage sig af din personlige og/eller virksomhedens økonomi.

Makroøkonomi

Hvis vi i første omgang kaster et blik på termen makroøkonomi, handler dette økonomi-begreb om store samlede størrelser.

Det kunne for eksempel være et tal for et lands samlede beskæftigelse eller landets bruttonationalprodukt. I forhold til makroøkonomi kan du tale om makroøkonomiske teorier. Her vil udgangspunktet være at finde ud af, hvordan indbyrdes makroøkonomiske størrelser påvirker hinanden.

En makroøkonomisk model har netop til formål at forklare, hvordan observerede eller tænkte forhold vil påvirke et givent forhold. Kan du for eksempel ændre på et lands inflation ved at ændre på den økonomiske politik? Eller hvilke økonomiske forhold spiller ind, når du skal forsøge at mindske arbejdsløsheden?

Disse modeller kan bruges til at udregne den økonomiske politik, som et land bør føre. Men udfordringen ligger også deri, at der inden for økonomi er mange skoler, som ikke er enige.

Hvis du ser nærmere på de hjemlige forhold, er der jo – trods alt – forskel på den økonomiske politik, som Liberal Alliance ønsker at føre i forhold til de ønsker, som Enhedslisten har.

Hvor Liberal Alliance finder sin inspiration i stærkt liberalistiske og markedsstyrede teorier. Så har Enhedslisten i langt højere grad fødderne plantet i et økonomisk system, der handler om, at staten skal styre økonomien, og markedskræfterne reduceres.

Mikroøkonomi

Ser vi derimod nærmere på begrebet mikroøkonomi, er det en økonomi-videnskab eller disciplin. Som beskæftiger sig med den enkelte husholdning eller virksomhed, og de økonomiske dispositioner, som træffes der.

Dog skal mikroøkonomi tages med et gran salt, da også de mikroøkonomiske forhold er i tråd med de forhold, som gælder på det makroøkonomiske plan. Mikroøkonomi handler om de beslutninger, som folk tager med hensyn til deres omgang med eksempelvis varer og ydelser.

Her skal du blandt andet tage hensyn til de skatteregler, som en regering har lavet, og det betyder, at mikroøkonomien også er afhængig af makroøkonomien, da udbud og efterspørgsel eksempelvis kan påvirkes af regler og love, der foretages på et statsligt niveau.

Så selvom der stadig skelnes mellem makro- og mikroøkonomi, skal du være opmærksom på, at disse også har et indbyrdes forhold.

Eksempelvis er der folk, som vil hævde, at hvis du hæver selskabsskatten, vil du få flere penge i statskassen. Her laver du altså et makroøkonomisk træk, som helt givet vil påvirke den enkelte virksomhed på mikroøkonomisk niveau.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram