Kommission

Kommission er et andet ord for salg gennem mellemmand, som eksempelvis foregår hyppigt i bilbranchen. Kommissionæren er den, der sælger produktet, mens kommittenten er den, der ejer produktet, indtil det bliver solgt. Denne type af aftale bliver i Danmark reguleret af kommissionsloven.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 03/01/2022


Hvad er kommission?

Kommission betyder typisk, at du har fået bemyndigelse til at sælge varer eller værdipapirer for en anden. Det kan også betyde, at du får et vederlag (enten en fast pris eller en procentdel af beløbet) for at gennemføre et salg.

Når du driver forretning, findes der mange forskellige måder at gøre det på. Du kan vælge at købe dine egne varer, som du så sælger videre, men du kan også vælge at få andre til at sælge dine varer for dig eller at tage andres varer i kommission. Kommission finder typisk sted i bilbranchen, i gallerier og i luksusgenbrugsbutikker.

Ved kommission er der altid tale om to parter; nemlig en kommissionær, der er den, der sælger et produkt for en anden part, og en kommittent, som er den, der ejer produktet, til det bliver solgt. Kommissionæren forpligter sig til at sælge til den salgspris, kommittenten har fastsat. Det er også kommissæren, der skal sørge for, at få produktet leveret til køber.

Når du som kommissær sælger produkter for kommittent, har du pligt til at overdrage hele fortjenesten til kommittenten. Men du har også ret til provision af salget. Det vil altså sige, at du får en vis andel af det samlede salg, som du formår at skabe for den enkelte kommittent.

Sådan bogfører du en kommission i Dinero.

Hvad er forskellen på en forhandler og en kommissionær?

En forhandler fungerer også som mellemmand, men det fungerer på en anden måde. Hvis du driver forretning som forhandler, så sælger du en række produkter, som du har købt af en eller flere leverandører. Når du har købt varerne af dine leverandører, er det dig, der ejer varerne, og dermed også dig, der har ejendomsretten over varerne. Sådan forholder det sig ikke med kommissionen.

Ved kommission ejer kommissæren eller sælgeren ikke varerne, som han eller hun sælger. Indtil varerne bliver solgt til en kunde, ejer kommittenten dem og har ejendomsretten over dem. Kommissæren har derfor kun retten til at sælge dem – og bestemmer derfor heller ikke selv hvilken pris, som varerne skal sælges til.

Hvad er en politisk kommission?

Ordet kommission har flere betydninger. Du er sikkert også stødt på termen kommission, når du har overværet en politisk debat i fjernsynet eller i den virkelige verden. Hvis der er noget, som en minister eller et flertal i Folketinget gerne vil have undersøgt nærmere. Så vil de i mange tilfælde vælge at nedsætte en kommission. Det gælder både, hvis der er et problem på et område, eller hvis de planlægger en større reform inden for et specifikt lovgivningsområde.

Der vil efterfølgende blive udvalgt en række medlemmer til den nedsatte kommission, som i fællesskab skal lave videre undersøgelser. Det er forskelligt fra kommission til kommission, hvem der bliver udpeget. Men det vil typisk være embedsmænd, repræsentanter for relevante interesseorganisationer eller andre former for eksperter på området. Den enkelte politiker kan også godt blive udpeget til at sidde med i kommissionen.

Ofte stillede spørgsmål

Kommission er når du bliver betalt for at sælge en vare, på vegne af en anden part. Det foregår bl.a. meget i bilbranchen og indenfor kunst.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram