Spring til indholdet

Læsetid: 2 minutter

Leverandør

En leverandør leverer varer eller ydelser til en forretning eller en privatperson.

Hvad er en leverandør?

Når du driver en virksomhed, har du sædvanligvis behov for en lang række af forskellige produkter, varer eller ydelser. Disse kan variere i type, men du får dem alle fra en såkaldt leverandør. En leverandør er altså en fysisk person eller en virksomhed, der leverer et produkt til en anden virksomhed eller person.

En leverandør kan levere varer eller ydelser

Lad os forestille os, at du har en forretning, der sælger bukser. Her kan leverandøren levere de færdige bukser til dig, som du så sælger videre. Men det kan også ske, at du selv syr bukserne, og så skal leverandøren kun levere de materialer, som du har brug for. På den måde kan du også sige, at en leverandør er en del af virksomhedens forsyningskæde. En forsyningskæde er alle de elementer, der indgår i processen fra start til slut af et givent produkt.

Eksempel på forsyningskæde

I forhold til en forståelse af begrebet leverandør er det relevant netop at se nærmere på forsyningskæden, da du her vil se, at leverandøren spiller en afgørende rolle. En forsyningskæde kan se således ud – men gør det ikke altid:

Producent – Grossist – Forarbejdning – Butik – Forbruger

Her vil der være et leverandørforhold mellem alle de forskellige led i forsyningskæden, som alle vil spille en afgørende rolle for slutproduktet.

Du kan out- eller insource leverandørydelser

Outsourcing og insourcing er to begreber, der er tæt forbundet med en leverandør. Du skal her huske på, at det ikke kun er de fysiske produkter til salg i en given forretning, som kan tilskrives leverandøren.

Outsourcing

Lad os sige, at du har en virksomhed, hvor dine ansatte hver eneste dag selv medbringer deres madpakker. Det ønsker du at lave om på, og derfor laver du en aftale med en lokal forretning, som for fremtiden skal sørge for den daglige frokost. Her outsourcer du en funktion, som du – hvis du gider – godt selv kan stå for. Den lokale slagter bliver da din virksomheds leverandør.

Det kan også være, at du tidligere selv har stået for løn til dine medarbejdere. Men nu ønsker du ikke at gøre det længere. Her kan du også outsource denne funktion og på den måde faktisk få leveret en ydelse af en leverandør – her i form af lønsedler.

Insourcing

Modsat kan du også insource leverandørydelser. Det kan handle om alt mellem himmel og jord. Måske har du haft ansat et rengøringsfirma til at gøre kontorarealerne rene. Men efterhånden som du har opdaget, at det ikke kan betale sig, eller du er træt af, at rengøringen er mangelfuld, overtager du selv arbejdet. På den måde siger du nej tak til en ydelse leveret af en ekstern leverandør.

Leverandøren og virksomhedens økonomi

Det er selvsagt klart, at en leverandør skal have penge for sin ydelse eller vare. Her kan du aftale forskellige betingelser for betalingen. Leverandørkredit betegner det forhold, som opstår, når modtageren skal betale for en vare eller ydelse. Du kan enten betale kontant eller i løbet af en nærmere defineret periode. Hvordan betalingen skal falde afhænger blandt andet af modtagerens kreditværdighed.

Se og læs hvordan du bogfører forudbetalte leverandører

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

Sidst opdateret: 22/06/2020

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?