Spring til indholdet

Læsetid: 2 minutter

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger er de tilgængelige midler, som en virksomhed nemt og hurtigt kan omsætte. Som oftest er kontanter det mest likvide middel - det kan eksempelvis være en butik, der har kontanter i kassen.

Hvad er likvide beholdninger?

Den likvide beholdning er en virksomheds værdier, der ikke er bundet. Det vil sige, at disse værdier kan handles med og omsættes uden videre. Likvide beholdninger refererer ikke nødvendigvis til noget positivt. Kigger vi på selve termen likvid beholdning og flertalsformen af den, kan den henvise til flere ting – herunder eksempelvis at du har flere bankkonti eller forskellige kasser.

Likvide beholdninger er altså midler, som en virksomhed har til rådighed. De kan let omsættes og ændrer ikke værdi

Hvorfor er likvide beholdninger vigtige?

Måske er det indlysende, måske ikke. Men likvide beholdninger er vigtig at have til rådighed af flere forskellige grunde. I forhold til kortsigtede gældsforpligtelser, naturligvis også langsigtede, er det i særdeleshed vigtigt.

De fleste virksomheder har en række kortsigtede gældsforpligtelser, der er meget vigtige at kunne leve op til. Ikke bare for at bevare et godt ry, men også for at virksomheden i fremtiden kan købe på kredit. Midler, der kan benyttes til snarligt forefaldende regninger, er derfor yderst vigtige

I forhold til investorer er den likvide beholdning ligeledes vigtig. Virksomheder, der kan demonstrere en fornuftig likvid beholdning, kan typisk nemmere tiltrække investorer. I hverdagen kender vi alle det, at der kan være uforudsete udgifter, hvilket ligeledes gør sig gældende for virksomheder. Derfor kan en likvid beholdning være meget betydningsfuld – også for at undgå en konkurs

Hvordan beregnes den likvide beholdning?

Den likvide beholdning er simpel at regne ud. Beholdningen er de likvider – altså de midler, der let og enkelt kan omsættes – som virksomheden har, og derfor udregnes den likvide beholdning ganske simpelt ved, at du tager summen af alle virksomhedens likvider. På den måde har du faktisk udregnet virksomhedens likvide beholdning

Hvordan kan den forøges?

Der kan gøres en række forskellige tiltag, hvis den likvide beholdning i virksomheden ikke er optimal – måske endda ikke-eksisterende

En større indtjening er den mest oplagte måde at forøge den likvide beholdning, men det er altid lettere sagt end gjort. I den virkelige verden er det ikke altid en mulighed, og derfor benytter virksomheder sig som oftest af andre metoder, når den likvide beholdning skal forøges. De to mest populære metoder er at udskyde/fjerne udgifter eller at gå ned i banken og bede om en større kassekredit

Når en virksomhed eksempelvis fjerner en udgift, kan det være ved en fyringsrunde. Det er dog en metode, de færreste benytter sig af, medmindre det er en absolut nødvendighed.

Spørgsmål & svar

Hvad er likvide beholdninger?

Den likvide beholdning er en virksomheds værdier, der ikke er bundet. Det vil sige, at disse værdier kan handles med og omsættes uden videre.

Hvordan beregner man likvide beholdninger primo?

Beholdningen er de midler, der let og enkelt kan omsættes – som virksomheden har, og derfor udregnes den likvide beholdning ganske simpelt ved, at du tager summen af alle virksomhedens likvider.

Hvad er likvide beholdninger i balancen?

Den likvide beholdning er en virksomheds værdier, der ikke er bundet. Det vil sige, at disse værdier kan handles med og omsættes uden videre.

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

Sidst opdateret: 16/11/2020

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?