Likvide beholdninger

Likvide beholdninger er de tilgængelige midler, som en virksomhed nemt og hurtigt kan omsætte. Som oftest er kontanter det mest likvide middel – det kan eksempelvis være en butik, der har kontanter i kassen.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 22/11/2021


Likviditetsbudget til budgettering af likviditet

Hvad er likvide beholdninger?

Den likvide beholdning er de af en virksomheds eller persons værdier, der ikke er bundet til noget. Det vil sige, at værdierne kan handles med og omsættes uden videre, og at de ikke ændrer værdi. Likvide beholdninger refererer ikke nødvendigvis til noget positivt. Kigger vi på selve termen likvid beholdning og flertalsformen af den, kan den henvise til flere ting – herunder eksempelvis at man har flere bankkonti eller forskellige kasser.

En Skattekonto er ikke en likvid beholdning, men det er nemmest at tænke på den, som om det var. Det er et sted, al offentlig gæld og tilgodehavender går ind, og du indbetaler penge til den, som bruges til “regninger”. Hvis du skylder penge på den konto, betaler du også renter af beløbet, ligesom du gør i banken. Hvis du modsat har penge til gode fra det offentlige, er det også via Skattekontoen, du får dem udbetalt.

Hvorfor er likvide beholdninger vigtige?

Måske er det indlysende, måske ikke. Men likvide beholdninger er vigtige at have til rådighed af flere forskellige grunde.

I forhold til kortsigtede gældsforpligtelser er det i særdeleshed vigtigt.De fleste virksomheder har nemlig en række kortsigtede gældsforpligtelser, der er meget vigtige at kunne leve op til. Ikke bare for at bevare et godt ry, men også for at virksomheden i fremtiden kan købe på kredit. Midler, der kan bruges til snarligt forefaldende regninger, er derfor yderst vigtige.

I forhold til investorer er den likvide beholdning også vigtig. Virksomheder, der kan demonstrere en fornuftig likvid beholdning, kan typisk nemmere tiltrække investorer. I hverdagen kender vi alle det, at der kan være uforudsete udgifter, hvilket ligeledes gør sig gældende for virksomheder. Derfor kan en likvid beholdning være meget betydningsfuld; også for at undgå konkurs.

Hvordan beregnes den likvide beholdning?

Den likvide beholdning er simpel at regne ud. Beholdningen er de likvider – altså de midler, der let og enkelt kan omsættes – som virksomheden har, og derfor udregnes den likvide beholdning ganske simpelt ved at tage summen af alle virksomhedens likvider. På den måde har du faktisk udregnet virksomhedens likvide beholdning.

Hvordan kan den forøges?

Der kan gøres en række forskellige tiltag, hvis den likvide beholdning i virksomheden ikke er optimal eller ligefrem ikke-eksisterende.

En større indtjening er den mest oplagte måde at forøge den likvide beholdning, men det er altid lettere sagt end gjort. I den virkelige verden er det ikke altid en mulighed, og derfor benytter virksomheder sig ofte af andre metoder, når den likvide beholdning skal forøges. De to mest populære metoder er at udskyde/fjerne udgifter eller at gå ned i banken og bede om en større kassekredit.

Når en virksomhed eksempelvis fjerner en udgift, kan det ske ved en fyringsrunde. Det er dog en metode, de færreste benytter sig af, medmindre det er en absolut nødvendighed.

Spørgsmål & svar

Hvad er likvide beholdninger?

Den likvide beholdning er en virksomheds værdier, der ikke er bundet. Det vil sige, at de værdier kan handles med og omsættes uden videre.

Hvordan beregner man likvide beholdninger primo?

Beholdningen er de midler, der let og enkelt kan omsættes – som virksomheden allerede har. Derfor udregnes den likvide beholdning ganske simpelt ved, at du tager summen af alle virksomhedens likvider.

Hvad er likvide beholdninger i balancen?

Den likvide beholdning er en virksomheds værdier, der ikke er bundet. Det vil igen sige, at værdierne kan handles med og omsættes uden videre.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram