Likvid

Termen likvid dækker over en virksomheds økonomiske tilstand. En virksomhed er likvid, når den er i stand til at betale alle sine udgifter.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 13/01/2022


Likvid beholdning

Hvad er likvid?

Likvid beskriver en virksomheds økonomiske tilstand. En virksomhed kan beskrives som likvid, når den er i stand til at dække alle sine udgifter, hvad enten det så er regninger, afbetalinger på lån eller noget helt tredje.

Helt generelt dækker ordet over kapital, og derfor benyttes termen ofte i forbindelse med virksomheder eller organisationer.

Hvad betyder det i praksis?

Termen likvid benyttes ofte i forbindelse med investeringer i virksomheder. Før andre virksomheder eller privatpersoner vælger at investere i en virksomhed, er en af de faktorer, som de ofte tager et kig på, hvorvidt virksomheden er likvid. En virksomheds likviditet kan altså have stor betydning for, om en virksomhed bliver tildelt kapital.

Omvendt forholder det, at en virksomhed, der er likvid, er i stand til at tage vare på sig selv. Virksomheder med sunde økonomier refereres ofte til som værende likvide.

Alle virksomheder sigter efter at have likvider virksomhed, da det sparer ledelsen for hovedpine. Virksomheder, der ikke er likvide, må ofte ud og søge kapital andre steder for at undgå virksomhedens undergang.

Hvordan kan man se, om en virksomhed er likvid?

For alle større virksomheder er det et krav at lave det, der refereres til som en pengestrømsopgørelse. Det er ikke et krav for mindre virksomheder, men god idé at lave en sådan opgørelse. Det er nemlig en metode, der hjælper til at illustrere, hvorvidt virksomhederne er likvide, og om de har lidt tab eller er i vækst.

I en sådan opgørelse udregnes pengestrømmen for en række forskellige aktiviteter i virksomheden:

  • Driftsaktivitet
  • Investeringsaktivitet
  • Finansieringsaktivitet

Når opgørelsen er færdiglavet, er det muligt at fastslå, virksomhedens likviditet. Få eventuelt hjælp af en revisor.

Hvorfor er det vigtigt at være likvid?

Som nævnt tidligere er det i særdeleshed vigtigt for virksomheder at være likvide. En virksomhed, der ikke er likvid, på sigt kan være nødsaget til at dreje nøglen om. Vi hører ofte om virksomheder, der ikke er i stand til at afdække udgifter, hvorfor de på sigt, hvis tilstanden ikke forandres, må lukke ned og afvikle deres forretning.

Det er desuden utroligt vigtigt for en virksomhed at være i stand til at afdække sine kortsigtede gældsforpligtelser. Man taler ofte om, at forholdet mellem virksomhedens langfristede- og kortfristede gæld er essentielt i forhold til vurderingen af, hvorvidt virksomheden er i stand til at indfri sine forpligtelser. Altså hvorvidt virksomhederne er likvide.

Måske kender du selv en, der har en mindre virksomhed, hvor tingene går godt, men ejeren ikke ønsker at forvalte virksomhedens penge. Dette skal ses i lyset af, at der altid er gode og dårlige tider i mindre virksomheder, hvorfor det er en god idé at være likvid 365 dage om året for altid at kunne afdække udgifter.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram