Mindre anskaffelser

Mindre anskaffelser er et andet ord for småanskaffelser. Mindre anskaffelser går ind under driftsmidler, som er kendetegnet ved, at de indgår i en virksomheds daglige drift. For at et køb kan gå som en mindre anskaffelse, er der en maksimal værdi det må have. Det kan eksempelvis være kontorartikler eller kontorinventar.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 09/01/2023

Med Dinero bogføres dine mindre anskaffelser helt enkelt, som andre driftsudgifter i vores købsbilag.

Hvad er mindre anskaffelser?

Mindre anskaffelser dækker over genstande, som en virksomhed køber for at drive sin forretning. Det kan være alt fra inventar til kontoret, IT-udstyr eller en ny kaffemaskine. Mindre anskaffelser dækker over driftsmidler, som indgår i virksomhedens daglige drift. Det er altså ikke noget, der bliver indkøbt med henblik på videresalg, men noget som virksomheden selv bruger.

For at en indkøbt vare kan gå ind under mindre anskaffelser, må den maksimalt have en værdi på 33.100 kr. Har dit køb en højere værdi, skal det i stedet afskrives.

Hvorvidt, en vare klassificeres som en mindre anskaffelse eller et aktiv, der skal afskrives, har betydning for, hvordan købet skal føres i virksomhedens regnskab.

Hvad dækker mindre anskaffelser over?

Hvis du køber en genstand, som du skal bruge i den daglige drift i din virksomhed, er der nogle betingelser, der skal være opfyldt, hvis du gerne vil behandle indkøbet som en mindre anskaffelse i dit regnskab.

Den første betingelse er, at købet maksimalt må have en værdi på 33.100 kr. (beløbsgrænse i 2024). Den anden betingelse er, at det er en separat ting, som ikke skal bruges sammen med andre køb. Et oplagt eksempel på en mindre anskaffelse er en telefon eller en ny mus til din computer.

Køber du derimod en hel stak kontormøbler til kontoret, vil det samlede beløb sikkert overstige de 33.100 kr., og så skal købet ikke bogføres som småanskaffelser, men derimod som et aktiv, der skal afskrives. Det er ikke prisen på hver enkelt stol, men den samlede pris for møblerne, som der tages udgangspunkt i.

Hvordan skal mindre anskaffelser føres i regnskabet?

Når du indkøber ting til din virksomhed, som skal indgå i den daglige drift, i form af mindre anskaffelser, skal du have købene med i din resultatopgørelse. Du skal føre dine køb under driftsmidler, som er en post, der dækker over dine udgifter til den daglige drift i virksomheden.

Hvad er et aktiv?

Et aktiv er et køb, der hører til den daglige drift i virksomheden, men som er af højere værdi end de 33.100 kr., som udgør beløbsgrænsen for mindre anskaffelser. Det kan være alt fra en ejendom til en bil eller et patent. Når du køber en bil eller en bygning til din virksomhed, vil den ikke blive straksafskrevet som en mindre anskaffelse. Den vil derimod skulle afskrives over en længere periode på eksempelvis 10 år.

Køber du inventar til din virksomhed eksempelvis i form af nyt IT-udstyr til alle dine medarbejdere, som overstiger beløbsgrænsen på de 33.100 kr., skal du registrere købet som et aktiv, der skal afskrives, i dit regnskab.

Så nemt er det at bogføre småanskaffelser i Dinero

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram