Spring til indholdet

Sidst opdateret: 09/09/2019

Småanskaffelser

En småanskaffelse er lig et aktiv. Det er nemlig noget, som du køber til din virksomhed. Det kan være en telefon, en computer, et skrivebord eller andet. Småanskaffelser må maksimalt koste 13.800 kroner eksklusive moms.' i_dinero'Med Dinero bogføres dine småanskaffelser helt enkelt, som andre driftsudgifter i vores købsbilag.

Hvad er småanskaffelser?

Hvis du driver en virksomhed, har du brug for at anskaffe dig ting, som skal bruges i virksomhedens drift. Og her taler vi ikke om varer eller ydelser, men derimod om småanskaffelser, som du bruger indenfor virksomheden. Der kan eksempelvis være tale om inventar til kontoret eller en kaffemaskine. Og som med alle andre udgifter skal du naturligvis afskrive disse. For at afskrivningen kan foregå korrekt, skal du allerførst tage stilling til, hvorvidt der er tale om småanskaffelser eller aktiver.

Hvad er forskellen på et aktiv og en småanskaffelse?

Det kan være forbundet med en smule besvær at skelne mellem småanskaffelser og aktiver. Men det er vigtigt, at du er opmærksom på forskellen. Da aktiver og småanskaffelserne skal bogføres forskelligt (mere om det i næste afsnit).

For at finde ud af om du har at gøre med småanskaffelser eller aktiver, skal du først spørge dig selv, hvad varen har kostet eksklusive moms? I 2019 må småanskaffelser maksimalt andrage 13.800 kroner eksklusive moms (2018: 13.500 kr.) – hvis varen er dyrere, er der tale om et aktiv.

Hvis dine nye kaffemaskine (forhåbentligt) holder sig under 13.800 kroner, skal du spørge dig selv, om aktivet bruges i en serie. Og hvad dækker det så over? Det betyder, at hvis du køber et aktiv til under 13.800, men det kun kan bruges i sammenhæng med et andet aktiv, skal begge varers pris lægges sammen.

Hvis du for eksempel køber en meget dyr telefon til 10.000 kroner og på samme tid køber et batteri til samme for 3.200 kroner, ser logikken således ud: Telefonen kan godt bruges uden det ekstra batteri, men det ekstra batteri kan ikke bruges uden telefonen. Her er tale om brug i en serie.

Sådan bogfører du småanskaffelser

Hvis din nyerhvervelse lever op til gældende regler og er en småanskaffelse, kan du straksafskrive den. Du strasafskriver og får fradraget ved st bogføre småanskaffelsen direkte i resultatopgørelsen. Det er vigtigt, at du skelner mellem aktiver og småanskaffelser, da aktiverne i stedet skal afskrives over en årrække og regnes med i balancen.

Aktivet forhøjer balancesummen, mens småanskaffelserne forringer resultatet. Så nemt bogføres småanskaffelser i Dinero

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?