Småanskaffelser

En småanskaffelse er lig et aktiv. Det er noget, du køber til din virksomhed. Det kan være en computer, et skrivebord eller andet. Småanskaffelser har maksimum-beløb, før de skal aktiveres og afskrives på. Du bogfører dine småanskaffelser helt enkelt, som andre driftsudgifter i vores købsbilag.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 10/07/2023


Hvad er småanskaffelser?

Hvis du driver en virksomhed, har du brug for at anskaffe dig ting, som skal bruges i virksomhedens drift. Og her taler vi ikke om varer eller ydelser, men derimod om småanskaffelser, som du bruger indenfor virksomheden. Der kan eksempelvis være tale om inventar til kontoret eller en kaffemaskine.

Og som med alle andre udgifter skal du naturligvis afskrive disse. For at afskrivningen kan foregå korrekt, skal du allerførst tage stilling til, hvorvidt der er tale om småanskaffelser eller aktiver.

Beløbet for straksafskrivning er i 2024 på 33.100 kroner. Det betyder, at alle aktiver med en anskaffelsessum på 33.100 kroner eller under kan straksafskrives.

hvad er en småanskaffelse

Sats for småanskaffelser i 2024 og 2023

Satsen for småanskaffelser varierer år til år. Den vil dog sjældent ændre sig meget, men det er vigtigt at være opmærksom på, da det kan være afgørende for, om du kan straksafskrive et aktiv, eller om du er nødt til at afskrive det over flere år.

20242023
Sats for småaktiver33.100 kr.32.000 kr.

I 2020 blev grænsen rykket markant. Grænsen blev nemlig forhøjet fra 14.100 kr. til 30.000 kr. – dog kun med virkning for erhvervsmæssigt anvendte driftsmidler, som er blevet købt fra d. 23 november 2020 eller senere.

Hvad er forskellen på et aktiv og en småanskaffelse?

Det kan være forbundet med en smule besvær at skelne mellem småanskaffelser og aktiver. Men det er vigtigt, at du er opmærksom på forskellen. Da aktiver og småanskaffelserne skal bogføres forskelligt (mere om det i næste afsnit).

For at finde ud af om du har at gøre med småanskaffelser eller aktiver, skal du først spørge dig selv, hvad varen har kostet eksklusive moms? I 2024 må småanskaffelser maksimalt koste 33.100 kroner eksklusive moms (2023: 32.000 kr.). Hvis varen er dyrere, er der tale om et aktiv – sådan bogfører du et aktiv.

Hvis dine nye kaffemaskine (forhåbentligt) holder sig under 33.100 kroner, skal du spørge dig selv, om aktivet bruges i en serie. Og hvad dækker det så over? Det betyder, at hvis du køber et aktiv til under 33.100, men det kun kan bruges i sammenhæng med et andet aktiv, skal begge varers pris lægges sammen.

Er du fotograf og køber et dyrt kamera til 25.000 kroner (ekskl. moms) og på samme tid køber et objektiv til samme for 15.000 kroner (ekskl. moms), ser logikken således ud: Kameraet kan godt bruges uden det ekstra objektiv, men det ekstra objektiv kan ikke bruges uden kameraet. Her er tale om brug i en serie og en samlet værdi på 40.000 som skal aktiveres.

Reglerne er sådan, at hvis du køber et kamera og så et halvt år senere køber et objektiv, så er objektivet stadig en del af aktivet (hvis kameraet endnu ikke er afskrevet.) Så hvis købet samlet overstiger småanskaffelsesgrænsen, skal det aktiveres, og hvis det allerede er aktiveret, skal det nye objektiv tillægges summen.

Hvis kameraet derimod allerede er afskrevet, så vil man kigge på objektivets værdi alene.

Sådan bogfører du småanskaffelser

Hvis din nyerhvervelse lever op til gældende regler og er en småanskaffelse, kan du straksafskrive den. Du straksafskriver og får fradraget ved at bogføre småanskaffelsen direkte i resultatopgørelsen.

Det er vigtigt, at du skelner mellem aktiver og småanskaffelser, da aktiverne i stedet skal afskrives over en årrække og regnes med i balancen. Få eventuelt hjælp fra en revisor, hvis du er i tvivl.

Aktivet forhøjer balancesummen, mens småanskaffelserne forringer resultatet. Så nemt bogføres småanskaffelser i Dinero

Småanskaffelserne kaldes også for: Mindre anskaffelser.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram