Spring til indholdet

Læsetid: under 2 minutter

Småanskaffelser

En småanskaffelse er lig et aktiv. Det er nemlig noget, som du køber til din virksomhed. Det kan være en telefon, en computer, et skrivebord eller andet. Småanskaffelser må maksimalt koste 13.800 kroner eks. moms.' I Dinero bogføres dine småanskaffelser helt enkelt, som andre driftsudgifter i vores købsbilag.

Hvad er småanskaffelser?

Hvis du driver en virksomhed, har du brug for at anskaffe dig ting, som skal bruges i virksomhedens drift. Og her taler vi ikke om varer eller ydelser, men derimod om småanskaffelser, som du bruger indenfor virksomheden. Der kan eksempelvis være tale om inventar til kontoret eller en kaffemaskine. Og som med alle andre udgifter skal du naturligvis afskrive disse. For at afskrivningen kan foregå korrekt, skal du allerførst tage stilling til, hvorvidt der er tale om småanskaffelser eller aktiver.

Hvad er forskellen på et aktiv og en småanskaffelse?

Det kan være forbundet med en smule besvær at skelne mellem småanskaffelser og aktiver. Men det er vigtigt, at du er opmærksom på forskellen. Da aktiver og småanskaffelserne skal bogføres forskelligt (mere om det i næste afsnit).

For at finde ud af om du har at gøre med småanskaffelser eller aktiver, skal du først spørge dig selv, hvad varen har kostet eksklusive moms? I 2020 må småanskaffelser maksimalt andrage 14.100 kroner eksklusive moms (2019: 13.800 kr.) – hvis varen er dyrere, er der tale om et aktiv.

Hvis dine nye kaffemaskine (forhåbentligt) holder sig under 14.100 kroner, skal du spørge dig selv, om aktivet bruges i en serie. Og hvad dækker det så over? Det betyder, at hvis du køber et aktiv til under 14.100, men det kun kan bruges i sammenhæng med et andet aktiv, skal begge varers pris lægges sammen.

Hvis du for eksempel køber et dyrt kamera til 14.000 kroner (ekskl. moms) og på samme tid køber et objektiv til samme for 6.000 kroner (ekskl. moms), ser logikken således ud: Kameraet kan godt bruges uden det ekstra objektiv, men det ekstra objektiv kan ikke bruges uden kameraet. Her er tale om brug i en serie og en samlet værdi på 20.000 som skal aktiveres.

Sådan bogfører du småanskaffelser

Hvis din nyerhvervelse lever op til gældende regler og er en småanskaffelse, kan du straksafskrive den. Du strasafskriver og får fradraget ved st bogføre småanskaffelsen direkte i resultatopgørelsen. Det er vigtigt, at du skelner mellem aktiver og småanskaffelser, da aktiverne i stedet skal afskrives over en årrække og regnes med i balancen.

Aktivet forhøjer balancesummen, mens småanskaffelserne forringer resultatet. Så nemt bogføres småanskaffelser i Dinero

Småanskaffelserne kaldes også for: Mindre anskaffelser.

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

Sidst opdateret: 22/07/2020

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?