Nutidsværdi

Nutidsværdi er udtryk for en udregnet sum, der dækker over alle fremtidige ydelser på et lån, når det er omregnet til dagens priser. Det er altså den nutidige her- og-nu-værdi af lånets fremtidige ydelser.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 13/08/2020


Hvad er nutidsværdi?

De fleste kommer før eller siden i en situation, hvor de skal låne penge i et låneinstitut. Da vil de stifte bekendtskab med begrebet nutidsværdi. Når nutidsværdien af lånet beregnes, får du i sidste ende et tal, som angiver summen af alle de tilknyttede låneydelser, som det ser ud her og nu. Deraf navnet nutidsværdi.

Differencen på lånets størrelse og den udregnede nutidsværdi dækker over den samlede omkostning ved at optage lånet. I denne beregning indgår den fremtidige inflation også. En virksomhed kan altså bruge nutidsværdien til at finde frem til, hvad lånet koster i dag. Baggrunden for udregningen er nemlig, at 1 kr. er mere værd i dag, end om eksempelvis et år.

Beregning af nutidsværdi

Når du skal beregne nutidsværdien af lånet, kan det være svært, hvis du ikke lige ved, hvordan du skal gøre. Der findes nemlig en formel, som kan få de fleste til at løbe skrækslagne bort. Men faktisk er udregningen slet ikke så svær, når du først ved, hvad du skal gøre.

Beregningen tager udgangspunkt i, at alle ydelser betales tilbage i samme tidsintervaller. Det kan være hvert halve eller hele år. Lånets fremtidige ydelser dækker over tre ydelser, som indgår i den matematiske formel:

NV står for nutidsværdi. B dækker over det beløb, der betales – det kan eksempelvis være 100 kr.

Lånets første ydelse kaldes for b0, som står for betaling 0. Det gør den, fordi du betaler første ydelse i dag.

Lånets anden ydelse bliver kaldt b1. Den udregner du ved at gange b med (1+r) -1. R’et i parentesen angiver renten på lånet i procent, som for eksempel kan være 0,04.

Lånets tredje og sidste ydelse er b2. Denne ganges også med renten – det skrives (1+r)-2.

Ved at lægge alle beløb sammen finder du frem til alle tre ydelsers værdi i dagens penge. Ligningen kommer derfor til at se således ud:

NV = b0 + b1 (1+r)-1 + b2 (1+r)-2

Ved at trække nutidsværdien / nettonutidsværdi fra det lånte beløb får du altså et overblik over, hvor mange omkostninger du kan forvente i forbindelse med optagelsen af lånet.

Hvem skal bruge nutidsværdi?

Nutidsværdien kan være et vigtigt tal at kende både som privatperson og som virksomhed. Det er gavnligt at kende forskellen på lånets størrelse og den udregnede nutidsværdi for at finde frem til de endelige omkostninger.

For virksomheder er det dog også et vigtigt nøgletal at kende til, når de skal tage bestik af, om en investering er rentabel eller ej. På den måde kan de nemlig finde ud af, om investeringen overhovedet kan betale sig. Det gør derfor også nutidsværdien meget brugbar, når du skal sammenligne forskellige investeringsmuligheder.

Nutidsværdi bruges tilmed også, når det er nødvendigt at finde frem til en prisfastsættelse af obligationer, aktier eller andre værdipapirer.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram