Priskrig

En priskrig er en tilstand af konkurrence mellem to eller flere virksomheder, som gennem en drastisk nedsættelse af priser forsøger at vinde markedsandele eller udradere eksisterende konkurrenter.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 06/05/2022


Hvad er priskrig?

Hvis du har en virksomhed, og du ønsker at øge dine markedsandele – altså få flere kunder, kan du ty til priskrig. En priskrig betyder simpelthen, at virksomheder, der sælger en vare, som udbydes af flere firmaer, sætter prisen kraftigt ned på den pågældende vare. Det er eksempelvis set på det danske telemarked og i flybranchen, hvor man med meget lave priser har forsøgt at vinde markedsandele.

Traditionelt skal der være nogle betingelser til stede, førend der opstår mulighed for at føre en krig på prisen. For det første skal den samme vare udbydes af flere konkurrerende virksomheder, og for det andet er der normalt tale om, at priskrigen handler om luksusvarer – eller i alle tilfælde varer, som har en høj grad af priselasticitet.

Priskrig og priselasticitet

Som skrevet ovenfor er netop priselasticiteten afgørende for, om der udbryder priskrige. Det ses nemlig ofte, at varer, som har en kraftig priselasticitet, i højere grad kan blive subjekt for en priskrig. Her vil du nemlig også se, at prisfastsættelsen fortrinsvis er baseret på konkurrence. Sådan er det eksempelvis i flybranchen, hvor der efterhånden er kommet så mange flyselskaber, at prisen på en flybillet de sidste 20 år er faldet drastisk. Det hænger i udpræget grad sammen med den store konkurrence og den indbyrdes priskrig.

I visse tilfælde kan prisen faktisk blive sat så meget ned, at omkostningerne ved et produkt, overstiger indtægten. Her er det så håbet, at disse penge senere vil blive tjent ind gennem de vundne markedsandele.

Konkurrencelovgivningen kan spille en rolle

Hvis der udbryder priskrig, kan det have utilsigtede konsekvenser. Her kan konkurrencelovgivningen og EU komme til at spille en rolle og eventuelt gribe ind. Nu er det dog sådan, at staten ikke ønsker at blande sig i den konkurrence på pris, som der foregår. Her er det nemlig forestillingen, at markedet skal regulere sig selv – og populært sagt skal den stærkeste spiller overleve. Men hvis du misbruger din markedsdominans, kan du komme i problemer. Det har vi blandt andet set eksempler på i forhold til Google. Her greb den danske EU-kommissær, Margrethe Vestager, ind og har forsøgt at regulere Google.

Hvordan ophører en priskrig?

Priskrigen er ikke en proces, der varer ved for evigt. For det første stiller den store krav til den enkelte virksomheds finansielle formåen, og for det andet er virksomhederne ikke interesseret i en priskrig, der varer ved i evigheder. Som virksomhed kan det også være risikabelt at kaste sig ud i en priskrig, hvis du ikke er tilstrækkeligt oplyst om de konkurrerende firmaers økonomiske formåen, hvorfor du faktisk selv kan risikere at tabe en masse penge. I stedet er der en stiltiende enighed om at holde priserne på et fornuftigt niveau.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram