Priselasticitet – Hvad er priselasticitet?

Med priselasticitet kan du måle, hvordan efterspørgslen efter en vare vil reagere på en prisændring. Denne kan både være elastisk, neutral eller uelastisk.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 06/05/2022


Priselasticitet er ændring i mængde divideret med ændring i pris

Priselasticitet er et begreb, som fortæller dig, hvor stor betydning en ændring i prisen vil have på efterspørgslen. Du kan altså bruge priselasticiteten til at finde den optimale pris for dit produkt eller ydelse.

Hvis du ejer en virksomhed, vil du højst sandsynligt gerne have den bedst mulige pris for dit produkt eller din ydelse. Den pris, du kan modtage, afhænger af mange forhold – blandt andet udbud og efterspørgsel.

Hvis du har et produkt, som er meget efterspurgt, og konkurrencen på markedet i øvrigt er lille eller ikke eksisterende, kan du ofte få en relativt høj pris for din vare.

Sådan regner du priselasticitet ud

På baggrund af dette kan du således sige, at priselasticiteten er blandt mange økonomiske overvejelser, som er meget vigtige. Og når du skal anvende priselasticiteten til noget praktisk, skal du have viden om, hvordan du regner den ud.

Vi var før inde på, at priselasticiteten har at gøre med efterspørgslen på en vare i forhold til ændringer i prisen på samme. Det vil altså sige, at dit mål er at optimere omsætning eller profit. Og at udnytte at forbrugeren er elastisk til at fastsætte et givent udbud til en given pris.

Matematisk kan det udtrykkes på denne måde:

Priselasticitet = Mængdeændring i procent/Prisændring i procent

I næste afsnit vil vi kaste et nærmere blik på modellen.

Et eksempel på udregning af priselasticitet

I forhold til at blive klogere på priselasticiteten kan du lave en simpel udregning, der faktisk giver dig en masse nyttig viden. Lad os sige, at vi har en vare, som normalt koster 100 kroner.

Vi hæver prisen til 120 kroner. Når det sker, går vi også ud fra, at der sker en ændring i salget. Hvor vi før solgte 20 varer, sælger vi nu kun 15. Det vil sige, at prisen er hævet med 20 %, og mængden af varer er faldet med 25 %.

Det giver os følgende regnestykke: -25/20 = -1,25

Her er priselasticiteten altså lig med -1, 25. Men hvad betyder det? For at blive klogere på det, skal vi se nærmere på begreberne elastisk og uelastisk.

Er produktet priselastisk?

Men hvad kan du så bruge dette tal til? Der opereres med to begreber i forhold til at finde ud af, om et produkt er priselastisk og altså prisfølsomt. Hvis tallet er større end 1, betragtes forbrugeren som elastisk. og der vil være en kraftig reaktion på en prisændring i form af nedsat efterspørgsel.

Er tallet mindre end 1, men større end 0, vil den være uelastisk, mens = 1 er et udtryk for neutralelastisk. Jo højere tallet er, jo større indvirkning vil prisen have. Produkter, som falder ind under denne kategori, vil typisk være ting, som vi faktisk godt kan undvære. Altså luksusprodukter. Kort sagt vil der være en større efterspørgsel, hvis produktet sættes ned i pris.

Omvendt er der varer, som vi køber næsten uanset prisen. Det er for eksempel mælk eller benzin, som vi køber, selvom prisen sættes op eller ned. Her er der tale om en uelastisk efterspørgsel.

Ofte stillede spørgsmål

Priselasticitet betyder, hvor stor elasticitet der er på efterspørgslen, alt efter hvor stor en prisændring der bliver lavet.

Priselasticitet = Ændring i mængde / Ændring i pris

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram