Produktansvar

Produktansvar kommer ind i billedet, hvis et produkt forvolder skade på en person eller på en ting på grund af en defekt ved produktet. Det er produktansvarsloven, som dikterer reglerne for produktansvar. Du kan som producent eller mellemhandler tegne en produktansvarsforsikring.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 06/02/2023


Hvad er produktansvar?

Hvis du som forbruger køber et produkt, der har en defekt, som medfører en skade på enten dig eller dine ting, kan du søge om erstatning. Begrebet produktansvar dækker over reglerne for, hvem der kan stilles til ansvar for en skade, som et produkt forvolder.

Hvis du for eksempel køber et franskbrød hos den lokale bager, der indeholder en farlig genstand, som eksempelvis et lille søm, kan du risikere at blive alvorligt syg, hvis du ved en fejl kommer til at spise det. Her kan du rejse krav om erstatning fra producenten eller forhandleren.

Det kan også være, at du har købt et fjernsyn, som er udstyret med en ukendt defekt, der forårsager alvorlige skader på andet elektronikudstyr, som fjernsynet er koblet til. Her vil det også være relevant at se på, hvem der har produktansvaret for det defekte fjernsyn.

I alle sager om produktansvar er der dog en gylden regel, som gælder. Er der ikke tale om en defekt ved produktet, er der intet produktansvar. Skærer du dig på en kniv, er det dit eget ansvar at anvende kniven på en ansvarlig måde. Her kan du kun få erstatning, hvis det er en defekt ved kniven, der er skyld i uheldet.

Hvem definerer reglerne for produktansvar?

Siden 1989 har der eksisteret en produktansvarslov. Det er den, som dikterer reglerne for, hvem der har ansvaret for skader forvoldt af produkter. Produktansvarsloven er bygget op omkring et EU-direktiv, og det er vigtigt at påpege, at den ikke omfatter produkter, som bliver anvendt til et erhvervsformål. Den beskytter kun private forbrugere.

Hvilke betingelser er gældende?

For at du kan komme i betragtning til erstatning, skal det være en defekt ved produktet, der har forårsaget skaden. Har du selv brugt produktet på en uhensigtsmæssig måde, eller har du selv påført produktet en skade, kan du ikke få erstatning.

Der findes forskellige typer af defekter, som et produkt kan have:

  • Afvigelser ved et produkt (eksempelvis en sten i et rugbrød)
  • Fejl i konstruktionen (eksempelvis hvis et barn kan få et hoved i klemme i et legetøjskøkken)
  • Udviklingsskade (eksempelvis uvidenhed på produktionstidspunktet om bivirkning ved medicin eller et materiale som asbest)
  • Systemskade (en fare, der er kendt på produktionstidspunktet. Eksempelvis nogle former for bivirkninger ved medicin)

Er alle produkter dækket af produktansvarsloven?

Nej, det er ikke alle former for produkter, der går ind under produktansvarsloven. Der er desuden også nogle former for skader, som hører ind under købeloven frem for produktansvarsloven. Du kan få mere information hos din advokat eller dit forsikringsselskab.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram