Erstatning – Hvad er det?

Erstatning er en økonomisk kompensation til en skadelidt. Erstatningen gives ud fra hensynet til en lang række af variabler. Deriblandt svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste, og målet er så vidt muligt at normalisere skadelidtes situation.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 13/09/2022


Hvad er erstatning?

Erstatning er et vidt begreb, som har sin anvendelse både indenfor jura, økonomi og en lang række af andre samfundsforhold. Den skadelidte, personen der lider under et eller andet udefrakommende forhold, får en økonomisk kompensation af varierende størrelse. Der er ikke tale om, at erstatningen i sig selv skal gøre skadelidte væsentligt rigere, men der næres i stedet et ønske om en normalisering af en vanskelig situation.

Hvad er et erstatningsansvar?

Når der tales om erstatningsansvar, er der to forskellige måder at se det på. For det første kan der være tale om et erstatningsansvar i forhold til en kontrakt. Det vil typisk dreje sig om, at der mellem to virksomheder er indgået en aftale om eksempelvis levering af varer. Hvis varerne ikke leveres, er det kontraktbrud, og virksomheden kan pålægges et erstatningsansvar, mens den anden virksomhed får mulighed for at hæve kontrakten eller kræve afslag eller andet.

For det andet er der den slags erstatningsansvar, som i højere grad kommer til udtryk mellem mennesker i dagligdags hændelser. Her kan der være tale om trafikulykker, vold eller patientskader, hvor den skadelidte kan kræve en erstatning for eksempelvis svie og smerte eller tabt arbejdsfortjeneste.

Du kan sikre din virksomhed mod det erstatningsansvar, der kan følge med en ulykke eller skade, der er sket på arbejdspladsen med en erhvervsansvarsforsikring.

Hvad kan du få erstatning for?

På den måde kom vi også en smule ind på, hvad du kan kræve erstatning for. Det kan således dreje sig om alt fra misligholdelse af en kontrakt til en erstatning for et piskesmæld, du har fået på grund af en trafikulykke. Der findes advokater, som er specialiseret i erstatningssager, da disse kan være indviklede at føre. Ligesom erstatningssager ofte kræver en nøje analyse af alle de forhold, som gør sig gældende i den aktuelle sag.

Hvordan udmåles en eventuel erstatning?

Når du skal finde ud af, hvordan din eventuelle erstatning skal udmåles, er der en lang række af forskellige forhold, som gør sig gældende. Hovedprincippet er, at den skadelidte har krav på erstatning på en sådan måde, som om skaden ikke var sket. Det er teoretisk let, men praktisk svært. Derfor findes der også forskellige måder at måle en méngrad på. For eksempel gives der større erstatning, hvis du mister to fingre, end hvis du mister en. Og her er der i øvrigt tale om personskade.

Der kan nemlig også være tale om en erstatning for formueskade. Det kan eksempelvis være, at virksomheden har tabt penge på, at en leverandør ikke har formået at leve op til sine forpligtelser, eller også er virksomheden blevet udsat for en ulovlig strejke, som har ramt deres produktion. Det vil være op til en dommer at afgøre, hvor stort tab virksomheden har lidt og derefter kompensere den.

Se også arbejdsskadeerstatning.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram