Revisorerklæring

En revisorerklæring er en erklæring fra en revisor om, at vedkommende har gennemgået et regnskab, og på baggrund af den valgte erklæring kan sige god for tallene.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 06/01/2021

Leder du efter en revisor, som kan revidere dit regnskab og give en revisorerklæring? Med en lokal revisor kan I nemt mødes og få styr på regnskabet. Find en revisor nær dig i vores oversigt.

Hvad er en revisorerklæring?

Når du har en virksomhed, og du ved slutningen af regnskabsåret skal have revideret dit regnskab, vil du i almindelighed alliere dig med en revisor. Når han eller hun har godkendt regnskabet, får du en erklæring om, at dette er i overensstemmelse med sandheden og dermed retvisende. På den måde er en revisorerklæring det produkt, som du får ud af at få en revisor til at revidere dit regnskab.

Forskellige grader af sikkerhed til revisorerklæring

Når du skal have en revisorerklæring, skal du først og fremmest tage stilling til, hvilken grad af sikkerhed du ønsker at have. Det kan umiddelbart lyde underligt at vælge en lav grad af sikkerhed frem for en høj, men du skal vælge ud fra en række forskellige parametre.

Det kan handle om din virksomheds behov, de krav, som loven stiller, og ikke mindst det billede, som du ønsker at give omverdenen, eksempelvis aktionærer eller bankforbindelser, af din virksomhed.

Ønsker ikke en revisorerklæring

Hvis din virksomhed lever op til en række af krav, kan du helt fravælge nogen form for revision, assistance eller hjælp fra en revisor. Her står du alene på mål for årsregnskabet, som jo stadig skal laves. Du skal dog være opmærksom på, at det er en model, hvor sikkerheden både indadtil og udadtil er ret lav. Det kan være problematisk i forhold til banker og andre, som er interesserede i at investere i din virksomhed.

Assistance til regnskab

En anden mulighed er at vælge den revisorerklæring, som handler om assistance til regnskabet. Her får du en revisor til at hjælpe dig med opstillingen af regnskabet, så det i alle tilfælde overholder gældende lovgivning. Her skal du være opmærksom på, at revisoren ikke udfører egentlige kontroller af de tal, som du oplyser.

Assistanceerklæringen kan under ingen omstændigheder gives, hvis regnskabet indeholder fejl, der er åbenlyse. Sikkerheden er en smule højere i dette tilfælde, men rangerer stadig lavt.

Review af regnskab

Nu bevæger vi os lidt op ad skalaen. Et review af regnskabet tager sin start i de tal, som revisoren har fået oplyst af ledelsen. Her går revisoren mere i dybden og spørger ind til flere ting, end tilfældet er i ovenstående eksempler. Der er i høj grad tale om en dialog, hvor revisoren kun går mere i dybden med regnskabet, såfremt der er forhold, der taler for det. Det kunne være store uklarheder eller andet undrende. Revisorerklæringen giver her en begrænset grad af sikkerhed.

Udvidet gennemgang af regnskab

Den udvidede gennemgang af regnskabet er meget lig reviewet, men der gås mere i dybden. Stadig tager revisoren udgangspunkt i de oplysninger, som ledelsen oplyser. Det er målet at opnå en dialog revisor og ledelse imellem, således de ønskede oplysninger og forhold bliver belyst bedst muligt. Dertil skal revisor udføre en række specificerede opgaver såsom at læse ledelsesberetningen. Denne erklæring giver en lidt højere sikkerhed end de førnævnte erklæringer.

Fuld revision

Hvis du ønsker at opnå den højeste grad af sikkerhed i revisorerklæringen, skal du vælge revision. Her gås der særdeles grundigt til værks, og der foretages eksempelvis kontroller af enkeltstående og væsentlige poster. Det er særligt kontrollen af opgivne oplysninger, som revisoren bruger kræfter på at be- eller afkræfte.

En revisorerklæring af denne art giver dig maksimal sikkerhed i forhold til eksterne samarbejdspartnere, ligesom en revisorerklæring af denne art i høj grad sender et sundt signal til SKAT.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram