Revision – Hvad er det?

Ordet revision dækker over det arbejde, som bliver udført af en revisor. En revisor gennemgår virksomheders regnskaber på objektiv vis og har til opgave at vurdere, om de giver et retvisende billede, og om de overholder alle regler på området.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 25/04/2022

Har du brug for en revisor, som kan hjælpe dig med en uvildig revision af regnskabet? Find en lokal revisor, som har styr på både regnskabslovene og Dinero. Brug vores oversigt over revisorer i hele landet.
Revision fra revisor

Hvad er revision?

En revisor er ekspert i revision, som omfatter regnskab og regnskabslove. Mange virksomheder vælger at få en revisor til at udarbejde deres årsregnskab for at være sikker på, at det bliver lavet på korrekt vis, og at det opfylder alle de betingelser, som står i årsregnskabsloven.

Begrebet revision er nært beslægtet med titlen revisor. Mens en revisor er den fagperson, som beskæftiger sig med regnskaber, er revision det arbejde, der bliver varetaget af en revisor, når han eller hun gennemgår en virksomheds regnskab.

Formålet med revision

Formålet med at have en revisor er, at du sikrer dig at dit regnskab bliver kontrolleret og udført korrekt, inden for lovens rammer. Derudover er en revisor med til at rådgive din virksomhed i forbindelse med økonomiske problemstillinger.

Det er ikke alle virksomheder, der har revisionspligt, men det kan alligevel være en god ide at vælge en revisor til økonomisk rådgivning og udarbejdelse af virksomhedens regnskaber.

Hvad er lovpligtig revision?

For nogle virksomheder er det ikke frivilligt, hvorvidt de vil have en revisor til at gennemgå deres regnskab eller ej. Når det er lovpligtigt for en virksomhed at få udført revisionen, er det ikke alle og enhver der kan udføre revisionen. Det skal være en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor.

Forskellige former for revisioner

Der foreligger ikke de samme krav til revision for alle virksomheder. Hvilke krav, som din virksomhed er underlagt, afhænger af hvilken regnskabsklasse, som din virksomhed hører ind under. Der findes regnskabsklasse A, B, C og D.

A er den regnskabsklasse, der er mindst kompliceret, når det kommer til regnskabsaflæggelse. Hvorimod regnskabsklasse D er den, som er underlagt de strengeste krav.

Det er typisk mindre virksomheder, som eksempelvis enkeltmandsvirksomheder, der hører under klasse A, mens de tunge drenge på vægtskålen, som eksempelvis børsnoterede selskaber, går ind under klasse D.

Hvad betyder uvildig revision?

Reglen om uvildig revision foreskriver, at den revisor, der gennemgår en virksomheds regnskab, ikke må have et forhold til virksomheden. Her er der både tale om familiemæssige relationer og økonomiske relationer, som for eksempel at være aktionær i den pågældende virksomhed.

Det skal altså være en uvildig person, som ikke på nogen måde er afhængig af virksomheden. Reglen om uvildighed er til for at sikre, at revisionen af en virksomheds regnskab bliver lavet på et objektivt grundlag – og det er ikke tilfældet, hvis revisoren selv har nogle interesser i den pågældende virksomhed.

Den danske stat har sit eget revisionsorgan

Rigsrevisionen er navnet på den danske stats eget revisionsorgan. Rigsrevisionens primære opgave er at føre kontrol med de statslige udgifter. Rigsrevisionen laver blandt andet revision på de danske universiteter, departementer og styrelser.

Ledte du i stedet efter intern revision?

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram