Hvad er en revisor?

En revisor beskæftiger sig med kontrol og revision af en virksomheds regnskab, ligesom vedkommende kan yde økonomisk rådgivning til både virksomheder og privatpersoner.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 23/02/2022


Hvad laver en revisor?

En revisor er en person, som har specialiseret sig og (i de fleste tilfælde) uddannet sig til at kontrollere samt føre revision af en virksomheds regnskab. Men arbejdet stopper ikke der. Da revisoren har meget stor indsigt i økonomiske forhold, kan han eller hun også bistå med rådgivning af finansiel karakter.

Men hvad laver en revisor så?

Revisoren har den fornødne ekspertise til at hjælpe virksomheder, uanset på hvilket stadie de måtte befinde sig. Typisk vil revisoren være tilknyttet både ved salg og køb af virksomhed, ligesom revisoren kan være behjælpelig, hvis virksomheden går i betalingsstandsning, eller der opstår andre problemer eller udfordringer.

Leder du efter en revisor til at hjælpe dig med bogføringen? Så har vi gjort det nemt for dig at finde en revisor nær dig, så du kan få professionel hjælp.

Hvordan bliver du revisor?

I Danmark er det indrettet på den måde, at ikke alle titler er beskyttede. At være beskyttet betyder simpelthen, at du ikke må pynte dig med lånte fjer. Eksempelvis er det ikke lovligt at kalde sig for Cand.mag, hvis du ikke har en universitetsuddannelse, der berettiger til den grad. Sådan forholder det sig ikke med den rene revisortitel, hvorfor du også kan støde på for eksempel bogholdere, der kalder sig revisorer.

Men såfremt du tager en uddannelse til revisor og dermed bliver statsautoriseret  er titlerne beskyttede. Vejen til at kunne kalde sig cand.merc.aud. (CMA) eller statsautoriseret revisor er lang. Grundlæggende er der to måder.

Den ene er HD. 1 OG 2. del -> CMA 
eller
en adgangsgivende bachelor -> CMA.

For at blive statsautoriseret skal man have CMA og efterfølgende 3 års erfaring hos et statsautoriseret revisionshus.

Titlen og uddannelsen registreret revisor forsvinder derimod fra uddannelsessystemet. Blandt andet fordi der ikke er nogen grund til at have flere forskellige revisoruddannelser, og man har da naturligt nok valgt at bibeholde den uddannelse med det højeste niveau.

Jobmulighederne som revisor er mange. Det spænder lige fra ansættelse i det private erhvervsliv til selvstændig beskæftigelse. Hvis en revisor ansættes uden for revisionsbranchen, skal godkendelsen deponeres, men kan senere hentes igen, hvis og såfremt revisoren endnu engang genoptager sit arbejde som en sådan.

Tre forskellige slags revisorer

Det betyder i det hele, at der faktisk er tre forskellige revisorer at vælge imellem. Revisoren, den registrerede revisor og den statsautoriserede revisor. Hvis vi ser bort fra førstnævnte, da alle kan tage den titel, kan vi se nærmere på de to øvrige. For hvad er forskellen på dem?

Forskellen mellem de to forskellige slags revisorer er ikke så stor, men den spiller alligevel en praktisk rolle. For det første har den statsautoriserede revisor en længere uddannelse, og det er også pålagt ved lov, at for eksempel banker og børsnoterede selskaber skal benytte sig af den slags revisor.

Revisoren er en vigtig sparringspartner

Da revisoren har meget stor indsigt i økonomiske forhold, er han eller hun en meget vigtig brik i en virksomhed. For udover at revidere regnskaber kan revisoren også hjælpe med forhandlinger med for eksempel banker og SKAT, hvis der opstår tvivlsspørgsmål, der er af en sådan art, at du ikke selv kan gennemskue dem.

Med Dineros Skatteopgørelse kan du spare en revisoren.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram