Revisor – hvad er en revisor?

En revisor beskæftiger sig med kontrol og revision af en virksomheds regnskab, ligesom vedkommende kan yde økonomisk rådgivning til både virksomheder og privatpersoner.

  • Læsetid: 6 min.

  • Sidst opdateret 14/07/2023


Hvad er en revisor?

En revisor er en person, der arbejder med revision, regnskab og bogføring for virksomheder. En revisor kan både være personen, der står for den daglige bogføring og vedligeholdelse af regnskabet, som det kan være virksomhedens økonomiske sparringspartner og rådgiver.

Titlen er ikke beskyttet, så alle kan i udgangspunktet kalde sig revisor – du behøver ikke engang have en revisoruddannelse. Derfor kan en revisor også være en bogholder eller andre med erfaring inden for regnskab og bogføring.

Selvom en revisor ikke har taget en revisoruddannelse, betyder det ikke, at personen ikke kan være god til sit arbejde. Du bør dog altid tjekke en revisors uddannelse og tidligere arbejde, så du er sikker på, at personen lever op til dine krav.

Hvad laver en revisor?

En revisor er en person, som har specialiseret sig og (i de fleste tilfælde) uddannet sig til at kontrollere samt føre revision af en virksomheds regnskab. Men arbejdet stopper ikke der. Da revisoren har meget stor indsigt i økonomiske forhold, kan han eller hun også bistå med rådgivning af finansiel karakter.

Men hvad laver en revisor så?

Revisoren har den fornødne ekspertise til at hjælpe virksomheder, uanset på hvilket stadie de måtte befinde sig. Typisk vil revisoren være tilknyttet både ved salg og køb af virksomhed, ligesom revisoren kan være behjælpelig, hvis virksomheden går i betalingsstandsning, eller der opstår andre problemer eller udfordringer.

En revisors typiske arbejdsopgaver:

  • Daglig bogføring
  • Vedligeholdelse af regnskab
  • Skatteregnskab
  • Moms
  • Revision
  • Årsrapport/årsregnskab

Leder du efter en revisor til at hjælpe dig med bogføringen? Så har vi gjort det nemt for dig at finde en revisor nær dig, så du kan få professionel hjælp.

Hvordan bliver du revisor?

I Danmark er det indrettet på den måde, at ikke alle titler er beskyttede. At være beskyttet betyder simpelthen, at du ikke må pynte dig med lånte fjer. Hvis titlen er beskyttet, skal du have taget en specifik uddannelse eller kursus, før du må bruge titlen.

Eksempelvis er det ikke lovligt at kalde sig for cand.mag, hvis du ikke har en universitetsuddannelse, der berettiger til den grad. Sådan forholder det sig ikke med den rene revisortitel, hvorfor du også kan støde på for eksempel bogholdere, der kalder sig revisorer.

Men såfremt du tager en uddannelse til revisor og dermed bliver statsautoriseret  er titlerne beskyttede. Vejen til at kunne kalde sig cand.merc.aud. (CMA) eller statsautoriseret revisor er lang. Grundlæggende er der to måder.

Den ene er HD. 1 OG 2. del -> CMA 
eller
en adgangsgivende bachelor -> CMA.

For at blive statsautoriseret skal man have CMA og efterfølgende 3 års erfaring hos et statsautoriseret revisionshus.

Titlen og uddannelsen registreret revisor forsvinder derimod fra uddannelsessystemet. Blandt andet fordi der ikke er nogen grund til at have flere forskellige revisoruddannelser, og man har da naturligt nok valgt at bibeholde den uddannelse med det højeste niveau.

Jobmulighederne som revisor er mange. Det spænder lige fra ansættelse i det private erhvervsliv til selvstændig beskæftigelse. Hvis en revisor ansættes uden for revisionsbranchen, skal godkendelsen deponeres, men kan senere hentes igen, hvis og såfremt revisoren endnu engang genoptager sit arbejde som en sådan.

Tre forskellige slags revisorer

Det betyder i det hele, at der faktisk er tre forskellige revisorer at vælge imellem. Revisoren, den registrerede revisor og den statsautoriserede revisor. Hvis vi ser bort fra førstnævnte, da alle kan tage den titel, kan vi se nærmere på de to øvrige. For hvad er forskellen på dem?

Forskellen mellem de to forskellige slags revisorer er ikke så stor, men den spiller alligevel en praktisk rolle. For det første har den statsautoriserede revisor en længere uddannelse, og det er også pålagt ved lov, at for eksempel banker og børsnoterede selskaber skal benytte sig af den slags revisor.

Revisoren er en vigtig sparringspartner

Da revisoren har meget stor indsigt i økonomiske forhold, er han eller hun en meget vigtig brik i en virksomhed.

For udover at revidere regnskaber kan revisoren også hjælpe med forhandlinger med for eksempel banker og Skattestyrelsen, hvis der opstår tvivlsspørgsmål, der er af en sådan art, at du ikke selv kan gennemskue dem.

Med Dineros Skatteopgørelse kan du spare en revisoren.

Oftest stillede spørgsmål

En revisor laver alt inden for regnskab og bogføring i virksomheder. En revisor kan både stå for den daglige bogføring og være den økonomiske sparringspartner for virksomheder.

En revisors typiske arbejdsopgaver er fx den daglige bogføring og revision samt holde styr på skat og moms.

En revisor tjener mellem 575 og 1.200 kr. i timen. Hvis der er tale om større opgaver, vil timeprisen som regel være lavere, eller der vil blive aftalt en fast pris på opgaven.

En revisor koster mellem 575-1.200 kr. pr påbegyndt time. Der kan dog være stor forskel på timeprisen, og det er muligt at finde både billigere og dyre revisorer. Det vigtigste er at finde en revisor, du stoler på – og så kigge på pris bagefter.

En revisor koster om året mellem 6.000 til 16.500 kr. ekskl. moms.

Omkostningerne er afhængig af, hvor meget du bruger revisoren i løbet af året. Bogfører du fx selv i Dinero, er det begrænset, hvad du skal bruge af penge til en revisor om året.

En revisor arbejder med bogføring og regnskab i virksomheder og kan lave alt lige fra den daglige bogføring til at yde strategisk og økonomisk rådgivning omkring større beslutninger og overvejelser.

Du bliver revisor ved at tage en cand.merc.aud. Revisor er dog ikke em beskyttet titel så alle kan blive revisor uden at skulle tage en uddannelse.

Men hvis du vil være statsautoriseret revisor, er det et krav, at du først har taget en cand.merc.aud. og herefter arbejder tre år hos et statsautoriseret revisionshus.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram