Spring til indholdet

Sidst opdateret: 09/09/2019

Skattekonto

En skattekonto er en konto, som alle med en virksomhed har. Her kan du se alle skattemæssige posteringer og følge med i, om du skylder penge til SKAT, eller om du har penge til gode.

Hvad er en skattekonto?

Når du har en virksomhed, har du også en skattekonto. Skattekontoen så dagens lys i 2013 og er tilgængelig i TastSelv Erhverv. Det er målet med skattekontoen, at den skal give dig et bedre overblik over dine mellemværender med SKAT såsom indbetalinger, udbetalinger og opkrævninger. Med skattekontoen kan du hurtigt undersøge, om du har et udestående med SKAT, eller om du har penge til gode.

Hvad er skattekontoens indhold?

Som sagt giver skattekontoen dig et overblik over, hvad du har indberettet og betalt, og hvad du skylder. Det kunne eksempelvis dreje sig om moms, A-skat, AM-bidrag, udbytteskat eller andre afgifter og gebyrer.

Alle disse forhold skal du indberette til skattekontoen, og TastSelv Erhverv vil i øvrigt sende dig en mail, når det er tid til at komme i gang. Når du indberetter et beløb, vil du kunne se indberetningen på din skattekonto dagen efter. Her skal du være opmærksom på, at en opkrævning er markeret med et minus, mens et tilgodehavende har et plus.

Vær opmærksom på, at en indberetning om at betale til SKAT, du foretager, inden fristen, vil stå som en negativ fremtidig postering. Først når betalingen godkendes, bliver beløbet flyttet op til punktet aktuelle posteringer. På samme vis vil tilgodehavender vises som positive fremtidige posteringer og først stå under aktuelle posteringer, når det er blevet godkendt.

Husk at lave dine indberetninger selv. Hvis du ikke gør det, laver SKAT en foreløbig beregning, som dog erstattes, når dine indberetninger er på plads.

Hvad betyder skattekontoen for din virksomhed?

Først og fremmest skal du huske på, at skattekontoen ikke har ændret de gældende regler for indbetalingsfrister og de angivelser, du skal lave, når du har en virksomhed. Alligevel er der en række af generelle ændringer, som kan spille en rolle for dig og din virksomhed. Disse er:

  • Der er en forudindstillet udbetalingsgrænse på 200 kroner. Det betyder, at du får beløb udbetalt, hvis de er større end 200 kroner, og hvis du ikke har forfalden gæld eller beløb til forfald inden for de næste 5 dage.
  • De ældste fordringer dækkes altid først.
  • Hvis du ikke betaler til tiden, løber der renter på beløbet. Og er det forfaldne beløb på mere end 5.000 kroner, får du en rykker i TastSelv Erhverv.
  • Hvis du skal have tilbage, sker der nu en automatisk modregning, hvis du skylder penge til SKAT.

Som du kan se, er der tale om et system, der er meget automatiseret. Målet med skattekontoen har nemlig også været at lette både din og SKATs arbejdsgang.

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?