Udbytteskat

Modtager du udbytte, er du forpligtet til at betale udbytteskat. Pengene betales til staten via Skattestyrelsen, og hvor stor en procentdel, du skal betale, afhænger af, hvor meget du får i udbytte.

  • Læsetid: under 2 minutter

  • Sidst opdateret 23/02/2021


Hvad er udbytteskat?

Har du investeret penge i eksempelvis aktier, kan du være heldig at få udbetalt udbytte af virksomhedens afkast hvert eneste år. Når du modtager udbytte, skal du dog betale udbytteskat af de penge, som du får tildelt.

Hvor stor en del af dit udbytte, du skal betale i udbytteskat, afhænger af størrelsen på udbyttet. I 2021 ligger taksten for udbytteskat på henholdsvis 27% og 42%. Får du udbytte for mindre end 56.500 kr. slipper du med den lave sats på 27%, og får du udbetalt mere, skal du af med 42%. Taksterne ændrer sig en smule hvert eneste år.

Vil du gerne vide hvordan man bogfører udbytte skat så har vi en guide til det her.

Hvordan indberetter du din udbytteskat?

Ejer du eksempelvis værdipapirer, som ligger i et dansk depot, bliver oplysningerne om dit udbytte automatisk indberettet til Skattestyrelsen. Du behøver her ikke foretage dig yderligere end at tjekke op på, at det beløb, der er blevet indberettet, er korrekt.

Har du derimod aktier eller andre værdipapirer, der ikke ligger i et dansk depot, er det dig selv, som skal sørge for at indberette dit udbytte. Herudfra vil Skattestyrelsen så beregne, hvor meget som du skal betale i udbytteskat. Du indberetter den på Skattestyrelsens hjemmeside. Har du brug for vejledning, finder du det på Skattestyrelsens side eller ved at tage din revisor med på råd.

Hvornår får du udbetalt udbytte?

Som udgangspunkt bliver der udloddet udbytte en gang om året. Det vil altid være i forbindelse med, at virksomhedens årsregnskab bliver fremlagt på den ordinære generalforsamling, og det i samme ombæring bliver taget op, hvor stor en del af årets afkast der skal gå til udbetaling af udbytte. Her er der tale om ordinært udbytte.

Virksomhederne har dog også mulighed for at udlodde ekstraordinært udbytte. Det giver mulighed for at fordele virksomhedens kapital løbende, og der skal ligeledes træffes beslutning herom på den ordinære generalforsamling.

Politikken for udlodning af udbytte vil altid fremgå af den enkelte virksomheds vedtægter.

Bliver der altid udloddet udbytte?

Nej, det gør der ikke. Det er for det første op til virksomheden selv at vurdere, om der skal udloddes udbytte eller ej. Det skal føres i vedtægterne, hvilken politik som den enkelte virksomhed vælger at følge i forhold til udbytte. Hvordan skal overskuddet anvendes? Hvordan skal fordelingen være blandt eksempelvis investorer og aktionærer?

Udlodning af udbytte kræver desuden også, at der er et overskud i virksomheden. Giver virksomheden afkast, er der mulighed for at udlodde udbytte til eksempelvis aktionærer eller investorer. Men giver virksomheden ikke overskud, eller er der et underskud fra tidligere, der skal dækkes, er det ikke sikkert, at der er tilstrækkeligt med reserver til at udlodde udbytte.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram