Dinero Løn – Betingelser for brug

  • Sidst opdateret 20/12/2021

Hvad er Dinero Løn?

Dinero Løn er en gratis lønservice, som Dinero tilbyder til alle Dinero Pro-brugere. Vilkår for brug af Dinero Løn skal accepteres, før brugerne kan bruge Dinero Løn.

Dinero Løn giver en standardiseret lønberegning for én lønmodtager pr. måned. Det vil sige beregning af nettoløn, Skattestyrelsen, ATP, kilometerpenge og feriepenge.

Som bruger skal du selv overføre alle beløb til modtagere: løn til modtagerens konto og indbetalinger til Skattestyrelsen, ATP og FerieKonto mm.. Hvis du har behov for andre funktioner eller en automatisering, som ikke er en del af standardløsningen, skal du kontakt Dinero.

Dinero Løn er udviklet i et samarbejde mellem Dinero og DataLøn.

Nulindberetning

Når du er registreret som arbejdsgiver, fordi du skal beregne A-skat og AM-bidrag af dine ansattes løn, skal du hver måned fortælle Skattestyrelsen (e-Indkomst), om du har udbetalt løn mv. til ansatte.

Hvis du i én måned ikke har udbetalt løn eller stillet personalegoder til rådighed mv., hvoraf der skal indeholdes A-skat og AM-bidrag, skal du fortælle Skattestyrelsen, at der ikke er udbetalt løn i perioden. Det kaldes en nulindberetning.

Vi laver automatisk en nulindberetning for dig hver måned. Du accepterer denne del ved oprettelsen af Dinero Løn.

Ved accept af nulindberetning gør du kun dig selv en tjeneste. Du letter dit eget arbejde og undgår bøder fra SKAT for manglende indberetning.

Dokumentation

Du kan få lønmodtagerens lønseddel dagen efter, at lønnen er behandlet. Og så længe du er Dinero Pro-kunde, kan du få tidligere lønsedler.

Efter behandling af lønnen er det umiddelbart efter din opgave at overføre pengene til lønmodtageren, Skattestyrelsen, ATP og evt. FerieKonto jf. specifikationen i Dinero.

Data og databehandler

Dinero er databehandler i henhold til den til enhver tid gældende Databeskyttelsesforordning og Databeskyttelseslov. Dinero behandler udelukkende oplysninger på den dataansvarliges vegne.
DataLøn står for lønberegningen på baggrund af data indmeldt af dig og er underleverandør til Dinero og lever ligeledes op til gældende lovgivning vedrørende datahåndtering.

Du er dataansvarlig og har ansvar for behandlingen af de personoplysninger, som sendes til lønberegning i Dinero Løn. Du kan oprette flere lønmodtagere (dog kun udbetale løn til én medarbejder om måneden), og kan til enhver tid selv rette deres oplysninger. Du skal ved lønberegningen vælge den lønmodtager på listen, som du ønsker at beregne løn for i den pågældende måned.

Frister

Du skal indberette data til lønberegning senest tre hverdage før, at lønnen skal være på lønmodtagerens konto. Deadline er kl. 16. Husk du selv skal overføre lønnen via en bankoverførsel.

Ønsker du at oprette en ny lønmodtager, skal du lægge én dag oveni for at nå at få korrekt skattekort. Det vil sige, at data skal indberettes fire hverdage, før lønnen skal være på lønmodtagerens konto.

Support/spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til Dinero Løn, skal du kontakte Dinero. Support i lønspørgsmål er ikke en del af løsningen.

Ophør

Hvis du stopper med at være Dinero Pro-bruger, har du ikke længere adgang til Dinero Løn. Data, som er anvendt til lønberegning, slettes hos DataLøn efter seks måneder. Når du ikke længere har Dinero Pro, er det ikke længere muligt at få adgang til gamle lønsedler.

Hvis du igen bliver Dinero Pro-bruger indenfor seks måneder, har du igen adgang til dine data, og du skal ikke tilmelde dig Dinero Løn igen.

Dette skal du gøre inden brug af Dinero Løn
  • Du skal være oprettet som arbejdsgiver hos Erhvervsstyrelsen for at kunne udbetale løn og indberette skat.
  • Du skal aktivt acceptere, at der automatisk foretages 0-indberetning til Skattestyrelsen for din virksomhed i de måneder, du ikke foretager lønudbetaling via Dinero Løn.
  • Du skal aktivt acceptere disse vilkår for brug.

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram