Spring til indholdet

Læsetid: under 2 minutter

E-indkomst

E-indkomst er et andet ord for indkomstregistret, som bliver administreret af SKAT. Alle indkomstoplysninger for alle danske borgere bliver registreret heri. Det gælder både løn og offentlige ydelser som eksempelvis SU eller dagpenge. Er du arbejdsgiver, er det obligatorisk for dig at indberette dine ansattes lønninger til e-indkomst.

Hvad er e-indkomst?

Siden 2007 har indkomstregistret e-indkomst eksisteret. Heri bliver alle former for indkomst registreret, hvad enten der er tale om lønindkomst eller overførsler fra det offentlige som eksempelvis løn, dagpenge eller pension.

Det er SKAT, der administrerer indkomstregistret, og alle arbejdsgivere skal her indberette den løn, som de udbetaler til deres ansatte. Det er ikke frivilligt, men obligatorisk for alle arbejdsgivere. Du har adgang til din egen e-indkomst, så du altid nemt kan gå ind og tjekke, om der er blevet overført de korrekte beløb til dig og registreret de korrekte beløb hos Skattestyrelsen.

Hvad er formålet?

Det primære formål med e-indkomst er at forenkle det administrative arbejde, som det offentlige har med at udbetale ydelser til borgerne. Det giver på samme vis det offentlige en bedre kontrol med de ydelser, som bliver udbetalt til den enkelte borger.

Det offentlige kan eksempelvis nemmere føre kontrol med, at en borger ikke både får udbetalt dagpenge og løn på samme tid, og om en arbejdsløs lever op til de krav, der bliver stillet for at modtage eksempelvis kontanthjælp.

Hvordan indberetter du?

Er du arbejdsgiver skal du indberette dine medarbejderes løn til e-indkomst. Det dikterer loven. Det kan du gøre på to måder. Enten på Skattestyrelsens hjemmeside eller på www.virk.dk.

De dele af dine medarbejderes løn, som du skal indberette er som følgende:

Ovenstående klares automatisk, hvis du benytter dig af Dinero Løn – et lønsystem som er gratis at bruge.

Lønmodtager og e-indkomst

Vil du gerne se, hvad der er indberettet til din egen personlige e-indkomst? Det kan du nemt se ved at gå ind på Skattestyrelsens hjemmeside. Du går herefter ind i din skattemappe og vælger punktet e-indkomst.

Her kan du se alle de beløb, der er indberettet på din person. Om så det er lønudbetalinger eller ydelser fra det offentlige. Du finder her alle de oplysninger, som du også vil kunne finde på din lønseddel fra din arbejdsgiver.

Det er en god ide at tjekke om de beløb, der er blevet angivet af enten din arbejdsgiver eller det offentlige, er korrekte. Er de ikke det, skal du bede den, der har udbetalt pengene til dig, om at korrigere, så de rigtige tal figurerer på din personlige e-indkomst.

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

Sidst opdateret: 08/09/2020

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?