Sådan afstemmer du din skattekonto

 • Læsetid: 15 min.

 • Sidst opdateret 17/06/2024


a) Indledning

En skattekonto er et af de mest komplekse emner indenfor regnskab. Så guiden er lang og tager måske tid at læse og forstå – men forhåbentlig bliver du meget klogere på begrebet skattekonto og kan lære at afstemme den helt selv!

Afstemning af Skattekonto er altså meget regnskabsteknisk, og hvis du er i tvivl, anbefaler vi, at du rådfører dig med en revisor. Som udgangspunkt kan vores support også hjælpe med afstemning af Skattekontoen, men dog max ét år tilbage. Hvis den ikke har stemt i flere år, og der er mange renter, gebyrer og efterangivelser, anbefaler vi, at du får hjælp af en bogholder eller revisor til at få den afstemt – og så vil vi meget gerne hjælpe fremadrettet.

Hvis du gerne vil blive klogere på Skattekontoen og give det et skud selv, har vi udformet denne guide, der vejleder i, hvordan du får afstemt din Skattekonto. Det er vigtigt, at du læser punkt a, b, c og d igennem, inden du giver dig i kast med selve afstemningen, og ikke springer ned til specifikke afsnit – det hele hænger nemlig sammen, og det er ikke nok bare at bogføre en ind- eller udbetaling, så det kan afstemmes i banken.

Hvad er en skattekonto?
Hvis du ikke ved, hvad en Skattekonto er, kan du til at starte med læse om definitionen på en Skattekonto i vores ordbog. Skattekontoen skal du se lidt som en bankkonto, og den skal afstemmes på helt samme måde.

I stedet for at den ligger hos din bank, er kontoen placeret hos Skattestyrelsen. Det vil sige, at alle ind- og udbetalinger til skat, renter, gebyrer, moms osv., der fremgår på Skattekontoen, skal bogføres og afstemmes på helt samme måde som med en bankkonto.

b) Opret Skattekonto i Dinero (medmindre du allerede har en)

De fleste firmaer, der er oprettet i Dinero, har som standard en Skattekonto i kontoplanen. Hvis ikke du har den, skal du oprette den til at starte med.

Tjek under Regnskab Kontoplan Rul ned, og tjek, om du har en Skattekonto oprettet under enten Likvide beholdninger eller Kortfristet gæld.

Hvis du har en Skattekonto oprettet i Dinero, kan du gå videre til næste afsnit. Hvis ikke, skal du først oprette den. I toppen af kontoplanen kan du klikke på Opret ny → Beholdning (fx bank).

’Nummer i kontoplanen’ udfyldes med 63300, og som kontonavn skriver du ’Skattekonto’. Der skal ikke udfyldes nogle kontooplysninger. Klik på Opret beholdning.  

c) Gennemgang og forklaring af kontoudtoget fra din Skattekonto

For at afstemme skattekontoen skal du først og fremmest hente et kontoudtog fra din Skattekonto, så du har et overblik over alle momsindberetninger, ind- og udbetalinger samt renter, der eventuelt er blevet tilskrevet. Du skal logge ind på skat.dk (Skat erhverv) Skattekontoen → Kontoudtog.

Her kan du downloade et udskrift af hele din Skattekonto. Det kan både downloades som CSV og PDF – alt efter smag og behag. Se guide til download af skattekonto her

Herunder kan du se et eksempel på et kontoudtog fra en Skattekonto downloadet som CSV-fil. Det er et kontoudtog for de sidste fire måneder af 2022. Saldoen før den 1/9/2022 var på -65,12. Det vil sige, at vi skylder Skattestyrelsen 65,12 kr.

Igen, det skal ses som en bankkonto. Står saldoen i minus, skylder du penge, og står saldoen i plus, har du penge stående på kontoen, som du har til gode.

Eksempel på et kontoudtog fra en Skattekonto

For at kunne afstemme Skattekontoen er det vigtigt, du er klar over, hvad de forskellige ting betyder. Så her kommer en kort gennemgang af, hvad de forskellige posteringer på Skattekontoen dækker over:

 • Moms kvartal
  Når du indberetter moms, vil det fremgå på din Skattekonto. Hvis beløbet i kolonnen Beløb står med minus foran, er det noget, du skal betale. Er beløbet positivt, skal du have penge retur.

  I dette eksempel er der indberettet moms d. 1/9/2022, hvilket er deadline for 2. kvartal 2022. Hvis du ikke ved, hvilken momsperiode det drejer sig om, kan du i din Skattekonto klikke på ’Moms kvartal’ under fanen ’Postering’ hvor der vil fremgå mere uddybende oplysninger, om hvilken momsperiode det vedrører.
 • Moms kvartal (efterangivelse)
  Hvis du har lavet en efterindberetning, vil det fremgå af din Skattekonto som en efterangivelse. Det sker, hvis du allerede har indberettet din moms og herefter har bogført noget mere i momsperioden. Så vil ens moms ændre sig, og denne ændring skal du sørge for at efterindberette.

  Her er der efterindberettet, at vi, udover den oprindelige indberetning, skal have yderligere 1.200 kr. retur, som var et momsfradrag for en udgift, vi havde glemt at bogføre.
 • Indbetaling
  En indbetaling er penge, der er gået ind på Skattekontoen. Det vil sige, at det er penge, du har overført til din Skattekonto fra din bank.
 • Udbetaling
  Dette er en udbetaling til dig. Det er altså penge, der er udbetalt fra Skattekontoen og dermed indbetalt på din bankkonto.
 • Rente
  Renter tilskrives nogle gange på Skattekontoen. Det betyder, at hvis du har et positivt beløb stående på den, vil det blive mindre, grundet de renter der bliver tilskrevet. Hvis du har en negativ saldo, og dermed et skyldigt beløb, vil det skyldige beløb blive større (endnu mere negativt).
 • Rykkergebyr
  Samme princip som med renterne. Hvis der bliver tilskrevet et rykkergebyr, mindskes saldoen på Skattekontoen.

d) Procedure for at afstemme skattekontoen

Vi anbefaler, at du bogfører og afstemmer Skattekontoen fra en ende af, så du løbende kan holde øje med, om du har gjort det korrekt. Det vil sige, tag én postering på Skattekontoen af gangen – bogfør den, og kontroller så, om den bogførte saldo stemmer overens med den faktiske saldo på Skattekontoen.

Hvor kan jeg kontrollere, om skattekontoen stemmer?

I Dinero; klik på Regnskab Rapporter Balance. Rul ned til 63300 Skattekonto, og klik på de fire vandrette streger ud for beløbet. Her kan du se alt, der er bogført på Skattekontoen, samt hvad den bogførte saldo er på en given dato.

Så hver gang du har bogført noget på din Skattekonto i Dinero, så kontrollér under Regnskab Rapporter Balance om den bogførte saldo på Skattekontoen er opdateret og korrekt.

Nu er du forhåbentlig klar til at gå i gang med at bogføre de forskellige ting.

Hvis den første postering, du skal bogføre på din Skattekonto, er en rente, så hop til punkt 4. Hvis det er en momsindberetning, så kig på punkt 1. Det vil sige, at du kan springe rundt mellem de nedenstående punkter, alt efter hvilken postering du er nået til. Det afhænger altså af, i hvilken rækkefølge de fremkommer på din Skattekonto.

Hvis beløbet stemmer 100%

Hvis dine indbetalinger og udbetalinger til skattekontoen stemmer 100% med dine momsindberetninger, kan du bogføre momsindbetalingen med den, dato du fik/betalte pengene.

Herunder ses et eksempel, hvor det, der er indberettet, og det, der er indbetalt, stemmer. Hvis det ikke stemmer, så rul ned til næste afsnit, som forklarer, hvordan du gør, hvis det IKKE stemmer.

I Dinero klikker du på Skattestyrelsen → Moms. Vælg den momsperiode, det vedrører.

Klik på Bogfør momsbetaling eller Jeg har indberettet manuelt→ Ja, jeg har indberettet manuelt → Bogfør momsbetaling, og vælg den dato, du modtog/betalte beløbet – altså den dato, der er registreret en ’Indbetaling’ eller ’Udbetaling’ på Skattekontoen.

Vælg ‘Bank’ som beholdning, hvis det er på den, du har betalt/modtaget pengene.

Hvis beløbet IKKE stemmer 100%

Hvis beløbet, der er betalt/modtaget IKKE stemmer 100% overens med det, der er indberettet, skal momsen afregnes hen på Skattekontoen.

På nedenstående billede ses et eksempel på en indberetning og en indbetaling, der IKKE stemmer. Vi skal betale 10.543 kr. i moms, Men fordi der er et skyldigt beløb stående på Skattekontoen, som vi gerne vil have betalt, vælger vi at overføre et beløb på 10.608,12, så Skattekontoen går i 0. Det stemmer altså IKKE 100% med den moms, vi har indberettet.

Klik på Skattestyrelsen → Moms, og find den relevante momsperiode.

Klik på Bogfør momsbetaling eller Jeg har indberettet manuelt → Ja, jeg har indberettet manuelt → Bogfør momsbetaling, og vælg ’Skattekonto’ som beholdning i stedet for ’Bank’, når du registrerer betalingen.

Datoen, du vælger, skal være den dag, du indberettede momsen – datoen for din indberetning kan du se på din Skattekonto. I det her eksempel er det d. 1/9/2022 (Moms kvartal).

Når du har registreret momsindberetningen på Skattekontoen, er det en god idé at kontrollere, om Skattekontoen i Dinero er opdateret og korrekt.

Klik på Regnskab → Rapporter → Balance. Rul ned til Skattekontoen, og klik på de fire vandrette streger ud for saldoen.

Her kan du se, at momsen nu fremgår på Skattekontoen i Dinero, og at saldoen stemmer overens med den faktiske Skattekonto.

Herefter kan du bogføre den ind- eller udbetaling, som ikke stemmer – se hvordan i punkt 3.

Princippet for efterindberetningerne er det samme, som for de oprindelige indberetninger. Hvis beløbet, der er efterindberettet, stemmer 100% overens med det, der er ind- eller udbetalt, så bogføres betalingen ved at gå til Skattestyrelsen → Moms.

Vælg den momsperiode, det vedrører, og klik på Jeg har indberettet differencen Ja, jeg har indberettet manuelt Bogfør momsbetaling. Vælg den dato, du har indbetalt/udbetalt det beløb, du har efterindberettet, samt den beholdning, du har modtaget/betalt pengene på, fx ‘Bank’.

Har du IKKE betalt/fået udbetalt det præcise beløb, skal du afregne momsen på Skattekontoen. Klik på Jeg har indberettet differencen → Ja, jeg har indberettet manuelt → Bogfør momsbetaling. Vælg den dato, din efterindberetning er blevet registreret på Skattekontoen – I det her tilfælde d. 15/10/2022. Vælg beholdning ‘Skattekonto’.

I eksemplet, er der efterindberettet, at vi skal have 1.200 kr. udbetalt. Dog er der blevet tilskrevet et rykkergebyr samt en rente, og derfor får vi kun udbetalt 1134,16 kr. Så udbetalingen stemmer altså ikke 100% overens med efterindberetningen.

OBS Husk, at du selv har ansvar for at lave efterindberetningen til Skattestyrelsen. Så du skal altså først trykke på Jeg har indberettet differencen, når du rent faktisk har lavet efterindberetningen. Er du i tvivl om, hvordan du laver en efterindberetning, så tjek vores guide her.

Husk at kontrollere, om Skattekontoen i Dinero er opdateret og korrekt. Klik på Regnskab → Rapporter → Balance. Rul ned til Skattekontoen, og klik på de fire vandrette streger ud for saldoen.

Her ses det, at både beløb og saldo stemmer overens med posteringen på den faktiske Skattekonto.

Hvis ind- og udbetalingerne til Skattekontoen ikke stemmer 100% overens med noget, fx din moms, A-skat eller AM-bidrag, så skal overførslerne bogføres i et finansbilag, som du finder under Bogføring → Skabeloner → Finansbilag.

Udfyld det som nedenstående:

Dato: Datoen for ind- eller udbetalingen på Skattekontoen
Beskrivelse: Indbetaling til Skattekonto / Udbetaling fra Skattekonto
Konto: 63300 Skattekonto
Beløb: I plus, hvis du har overført penge til Skattekontoen / i minus, hvis du har fået penge udbetalt.
Modkonto: 55000 Bank

Tryk på Godkend.

Dette skal gøres for hver ind- og udbetaling, hvis beløbet ikke stemmer 100% overens med noget, der er indberettet på Skattekontoen.

Husk at kontrollere, om Skattekontoen i Dinero er opdateret og korrekt. Klik på Regnskab → Rapporter → Balance. Rul ned til Skattekontoen, og klik på de fire vandrette streger ud for saldoen.

Det stemmer!

Huskeregel: Hvis du vælger 63300 Skattekonto som konto i finansbilaget, skal beløbet stå i plus, hvis det også står i plus på Skattekontoen.
Omvendt skal beløbet skal være i minus, hvis det også står med minus på Skattekontoen.

Hvis du kigger på indbetalingen nedenfor, er beløbet positivt, og det samme skal det derfor være i finansbilaget.

Alle renter, bøder og gebyrer, der bliver tilskrevet på din Skattekonto, skal også bogføres, da saldoen på din Skattekonto altid skal stemme.

Renterne
Renterne bogføres i et finansbilag således:

Klik på Bogføring → Skabeloner → Finansbilag. Udfyld det som nedenstående:

Dato: Datoen, hvor renten er blevet tilskrevet
Beskrivelse: Renter på Skattekonto
Konto: 63300 Skattekonto
Beløb: Rentebeløbet, med minus foran.
Modkonto: 9220 ikke-fradragsberettigede renter

Tryk på Godkend.

Bøder og gebyrer
De bogføres i et finansbilag således:

Klik på Bogføring → Skabeloner → Finansbilag. Udfyld det som nedenstående:

Dato: Datoen, hvor bøden eller gebyret er blevet tilskrevet
Beskrivelse: Gebyr på Skattekonto
Konto: 63300 Skattekonto
Beløb: Gebyrbeløbet, med minus foran.
Modkonto: 7360 Offentlige bøder og gebyrer

Tryk på Godkend.

Når du har bogført det, så husk at kontrollere, om Skattekontoen i Dinero er opdateret og korrekt. Klik på Regnskab → Rapporter → Balance. Rul ned til Skattekontoen, og klik på de fire vandrette streger ud for saldoen.

Det stemmer heldigvis overens med posteringerne på den faktiske Skattekonto.

Herunder kan du se et eksempel på et kontoudtog fra Skattekontoen sammenholdt med det bogførte på Skattekontoen i Dinero. Saldoen ude til højre stemmer hele vejen igennem.

Igen, så anbefaler vi, at du tager én postering ad gangen, bogfører den, og så tjekker, om saldoen i Dinero stemmer overens med den faktiske saldo på Skattekontoen på en given dato.

Under “Yderligere initiativer” kan du se, hvilke punkter (afsnit) der er blevet brugt til at bogføre de forskellige posteringer.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram