Sådan bogfører du varelager og varelagerregulering

  • Læsetid: 7 min.

  • Sidst opdateret 23/02/2024


Der er i princippet to måder, som du kan håndtere et varelager. I Dinero har vi valgt den mest gængse og nemme løsning for små virksomheder. Herunder vil du kunne se en guide til hvordan du gør det i Dinero.

Første metode er enten at bogføre værdien direkte på et varelager og tage den ud herfra, når man sælger varen. Denne metode er mere kompleks og kræver lagerstyring.

Anden metode, og den som vi anbefaler, er at bogføre værdien direkte ind som en udgift i virksomheden, og så korrigere værdien af varelageret ved at lave en optælling. Denne metode kan udføres mere ad hoc, og derfor er det den, som vi anbefaler at bruge.

Varelagerregulering

Sådan bogfører du dit varelager i Dinero

Varelageret er et aktiv

Ok – det bliver lige lidt regnskabsteknisk. Er du ligeglad med det, så hop direkte videre til den praktiske udførsel.

Teknisk set er vores varer en variabel omkostning som svinger med vores omsætning. Det er nemlig sådan at vi først må trække den solgte vare fra i regnskabet når vi sælger varen. Den er altså ikke en omkostning før vi har lavet en omsætning ud af det.

Det betyder også at vi teknisk set ikke får fradrag skattemæssigt før vi sælger varen. Momsen må vi fradrage når vi køber varen.

Det betyder også at bogføringen teknisk set kunne blive utroligt kompliceret.

Vi kan dog komme omkring dette ved at sørge for vores lager stemmer d. 31/12. Hvis vi optæller vores lager og sørger for den bogførte værdi af varelageret passer, så må det vi har solgt i løbet af året givetvis også passe. Se guidens punkt 2 og 3 for hvordan du gør dette i praksis. 👍

Opret et køb

I nedenstående eksempel har jeg købt varer i Danmark for 12.000 kr. ekskl. moms i løbet af året.

Du har bogført dit varekøb – Se i næste afsnit, hvad du skal gøre med varelageret, når du afslutter regnskabsåret.

Vil du gerne vide mere om hvordan du opretter køb? Se her.

Sådan laves optællingen

Når du skal afslutte dit regnskab, skal du flytte de varer, som du ikke har solgt endnu. Derfor skal du tælle de varer, du har liggende på dit varelager. Husk at disse skal opgøres til varens indkøbspris ex. moms.

Hvordan du bogfører værdien af dit samlede varelager afhænger af, om det første gang du laver denne optælling eller du har noget stående på dit varelager i Dinero fra tidligere år. Nedenfor gennemgår vi, hvordan du bogfører det.

Sådan bogfører du varelagerets værdi, hvis det er første gang du laver en optælling

Lad os sige, at du er kommet frem til, at du har varer for 50.000 ex. moms på dit varelager pr. 31/12/2018. De 50.000 skal vi nu sørge for at få bogført på dit varelager i din balance. Selve bogføringen foretager du i et finansbilag. Bilaget udfyldes således:

Med ovenstående postering har vi nu bogført at vores varelager pr. 31/12/2018 har en værdi på 50.000 kr. For at tjekke om du har gjort det korrekt, kan du gå til mappen Regnskab → Rapporter→ Balance. Find konto “Varebeholdning”.

Varelager optælling - Dinero
Varelager optælling – Dinero

2.2 – Sådan bogfører du varelagerets værdi, hvis du har noget stående på dit varelager fra tidligere år

Lad os tage et eksempel:

Fra tidligere år (bogført d. 31/12/2017) har vores varelager en værdi på 2.000 kr. I år (31/12/2018) er vi nået frem til, at vores varelager nu har en værdi på 5.000 kr. De 5.000 kr. er derfor det, vi skal ende med at have stående på vores varebeholdning, når vi er færdige med at bogføre.

Det vi skal bogføre er derfor 3.000 (5.000 – 2.000), da det vil opskrive vores værdi fra 2.000 til 5.000. Posteringen laves igen i et finansbilag, som findes på Bogføring → Skabeloner, og ser således ud:

Når ovenstående er bogført kan du i din balance (Regnskab → Rapporter → Balance) se om du har fået det bogført korrekt. Har du det, vil det ser ud som nedenfor:

Varebeholdning

[/pro]

Tips og bonusinfo: 

  • I Dinero har vi ikke lagerstyring – derfor gør vi det som vist i ovenstående guide. Er dit behov for lagerstyring ikke så stort, kan du evt. holde dit lager i et Excel-ark.
  • Er du i tvivl om, hvad der egentlig sker i din bogføring, når du laver en varelagerregulering? Så tag et kig på nedenstående video.
Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram