El-afgift – Sådan bogfører du el-afgift

 • Læsetid: 3 min.

 • Sidst opdateret 18/04/2023


Det kan virke som en jungle at bogføre en elregning samt udregne el-afgiften. Vi har herunder forsøgt at gøre dette nemmere for dig med en how to-guide.

Du kan læse teorien vedrørende el-afgift herunder, samt om bogføringen af afgiften. Vi har delt den op i to afsnit for at gøre det mere overskueligt 😊

Satser for alm. elafgift
(Øre/kWh)
2017201820192020202120222023202420252030
Nuværende91,091,488,489,289,690,387,186,179,979,9
Efter lempelse*91,091,488,489,289,676,374,170,163,962,9
Satser fra skat.dk

Der er dog nogle undtagelser for satserne i tabellen. Midt i 2022 fra 1/1 til 30/6 var den på 90,3, mens den blev nedsat til 76,3 for perioden 1/7 til 31/12.

Der er også en midlertidig reduktion af elafgiften de første seks måneder af 2023, hvor afgiften ligger på 0,8 øre pr. kWh. Lempelsen blev vedtaget som en reaktion på de stigende energipriser.

*Samtidig med at satserne for 2022 blev reguleret, blev de fremtidige satser også lempet trinvist, så de ender på 62,9 øre pr. kWh i 2030. Du skal altid bruge satsen ud for “Efter lempelse”.

 1. Information om teorien

  Først er der et par ting du skal vide.

  Denne guide er kun til Dinero-brugere, som er 100% momspligtige. Det er altså dig, som er momsregistreret og fakturerer alle dine kunder med moms. Du er med andre ord ikke fysioterapeut eller lignende.

  Du skal vide, hvor meget el-afgift du må fratrække på din momsindberetning. I denne sammenhæng er der tre udtryk du skal kende til:

  • Bilagsvirksomheder: Virksomheder som advokater, mæglere, reklamevirksomheder mv. (ikke udtømmende).
  • Procesformål: Hvis du anvender din el til drift af maskiner, belysning mv. (ikke udtømmende).
  • Andet formål: Hvis du anvender din el til rumvarme, varmt vand og komfortkøling (ikke udtømmende).

  Når du kender disse tre udtryk, kan du se, hvor meget el-afgift du må fratrække på din elregning. Skattestyrelsen har lavet nedenstående oversigt, hvor du skal finde den rigtige kategori.

  Du kan som hovedregel trække følgende fra i 2023 (gælder frem til d. 1/7)
  Elektricitet brugt i momspligtig virksomhed til: Landbrug, gartneri, fiskeri og andre virksomheder (ikke bilagsvirksomheder) Bilagsvirksomheder
  Eksempler på procesformål:

  • Drift af maskiner, produktionsanlæg og it-udstyr
  • Belysning
  • Pumper og blæsere i forbindelse med ventilation
  0,4 øre pr. kWh Intet fradrag
  Rumvarme, varmt vand og komfortkøling 0,4 øre pr. kWh 0,4 øre pr. kWh
  Privatforbrug Intet fradrag Intet fradrag

  OBS
  Fra den 1. april 2016 er det en betingelse for godtgørelse af elafgift, at el-leverandøren har anført kundens CVR-nummer på fakturaen og at virksomheden, der får godtgørelsen, har opsat en bi-måler.

  Eksempel

  Så er du f.eks. restauratør, kan du i de første seks måneder af 2023 tage et fradrag på 0,4 øre pr. kWh for både elektricitet til produktionen og rumvarme mv.
  Er du derimod revisor eller lignende, har du intet fradrag på elektricitet, der er brugt i produktionen, men kun elektricitet der er brugt til rumvarme mv. OBS det kræver en separat bi-måler for at tage fradrag for el-afgiften i tilfælde, hvor der ikke er fradrag for alle kWh.

 2. Indledning

  HUSK at du først skal bogføre hele udgiften af din elregning i et købsbilag. 👍

  Herefter skal du beregne, hvor meget el-afgift du må fratrække i dit regnskab. Du kan herunder se et eksempel på, hvordan det konkret udregnes:

  Du finder dit forbrug af kWh på regningen og ganger med satsen (ovenstående oversigt). Hvis vi antager, at du må bruge den højeste faktor på en regning med 8.379 kWh (regning herunder), giver det et fradrag på 33,516 DKK (8.379*0,004) efter 2023-satser.

  Lige nu vil fradraget være småpenge for de fleste. Når elafgiften stiger igen fra d. 1/7 2023, vil fradraget naturligvis også stige.

  Du kan herunder se, hvordan du skal bogføre den el-afgift, du har beregnet ovenfor.

  Bogføringen

  Herefter skrives det hele ind i Dinero.

  Klik på Bogføring → Skabeloner → Finansbilag.

  Dato: Sidste dag i perioden elafregningen vedrører
  Tekst: El-afgift for periode X (f.eks. 1. kvt 2022)
  Konto: 64080 – El-afgift
  Beløb: I plus
  Modkonto: 5040 elafgift

  Viser ovenstående bogføring

  Indberetning

  Dineros momsindberetning tager nu højde for el-afgiften, når du indberetter.

  Du behøver derfor ikke at gøre yderligere, da Dinero medtager el-afgiften på din momsangivelse der skal indberettes til SKAT.

  Viser momsangivelse i Dinero med fradraget i elafgift

Tips & bonusinfo

 • Har du fradrag for andre afgifter, som f.eks. olie- og flaskeafgift, naturgas, kulafgift, CO2-afgift og vandgift? Bogføringen skal ske efter helt samme princip som el-afgiften i Dinero, dog på separate konti, så de forskellige afgifter holdes adskilt. Er du i tvivl omkring hvordan det konkret skal bogføres i Dinero, så anbefaler vi at du kontakter vores support.
  OBS Vær opmærksom på at Dinero kun medtager el-afgift på momsopgørelsen, så du skal selv sørge for at medtage dine andre afgifter, når du indberetter din moms.

Spørgsmål og svar

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram