El-afgift – Sådan bogfører du el-afgift

 • Læsetid: 3 min.

 • Sidst opdateret 05/12/2023


Det har tidligere virket som en jungle at bogføre en elregning samt udregne el-afgiften. Fra 1. januar 2023 er reglerne dog blev meget enklere.

Satser for alm. elafgift
(Øre/kWh)
1. januar 2023 til 30. juni 20231. juli 2023 til 31. december 2023
Sats0,8 øre pr. kWh69,7 øre pr. kWh
Sats efter minimumsafgift
på 0,4 øre pr. kWh
0,4 øre pr. kWh69,3 øre pr. kWh
Kilde: Skat.dk

Du kan læse teorien vedrørende el-afgift samt om bogføringen af afgiften herunder 😊 Du skal bruge satsen efter minimumsafgiften til beregning af dit fradrag. Minimumsafgiften er i 2023 på 0,4 øre og denne skal trækkes fra satsen, inden man beregner sit fradrag for elafgiften. Det har vi dog allerede gjort i ovenstående oversigt.

Der er en midlertidig reduktion af elafgiften de første seks måneder af 2023, hvor afgiften ligger på 0,8 øre pr. kWh. Lempelsen blev vedtaget som en reaktion på de stigende energipriser, så derfor er den lav i forhold til tidligere.

 1. Dette skal du have styr på for at opnå fradrag for elafgift

  1. For at kunne opnå fradrag for elafgift er det et krav, at du har en momsregistreret virksomhed.
  2. Fra den 1. april 2016 er det yderligere en betingelse for godtgørelse af elafgift, at el-leverandøren har anført kundens CVR-nummer på fakturaen.
  3. Dit kWh forbrug skal være angivet på din faktura fra din el-leverandør.
 2. Indledning

  HUSK, at du først skal bogføre hele udgiften af din elregning i et købsbilag 👍

  Herefter skal du beregne, hvor meget el-afgift du må fratrække i dit regnskab. Du kan herunder se et par eksempel på, hvordan det konkret udregnes:

  Du finder dit forbrug af kWh på regningen og ganger med satsen (ovenstående oversigt). Lad os antage, at du har en regning i 1. halvår med et forbrug på 8.379 kWh. Så giver det følgende fradrag efter 2023-satserne i 1. halvår:

  Elafgift på faktura 8.379 kWh x 0,8 øre pr. kWh = (8.379*0,008) = 67,032 67,03 kr.
  Fradrag efter min. afgift 1.000 kWh x 0,4 øre pr. kWh = (8.379*0,004) = 33,516 33,52 kr.

  Lad os tage et eksempel mere, der vedrører 2 halvår 2023. Vi kan igen antage, at vi har en regning med et forbrug på 8.379 kWh. Så giver det følgende fradrag efter 2023-satserne i 1. halvår:

  Elafgift på faktura 8.379 kWh x 0,8 øre pr. kWh = (8.379*0,697) = 5840,163 5840,16 kr.
  Fradrag efter min. afgift 1.000 kWh x 0,4 øre pr. kWh = (8.379*0,693) = 5.806,647 5.806,65 kr.

  Fradraget vil være småpenge for de fleste i 1. halvår 2023. Når elafgiften stiger igen fra d. 1/7-2023, vil fradraget naturligvis også stige og dermed have lidt større betydning.

  Du kan herunder se, hvordan du skal bogføre den el-afgift, du har beregnet ovenfor.

  Bogføringen

  Klik på Bogføring → Skabeloner → Finansbilag.

  Dato: Sidste dag i perioden, som elafregningen vedrører
  Tekst: El-afgift for periode X (f.eks. 1. kvt. 2023)
  Konto: 64080 – El-afgift
  Beløb: I plus
  Modkonto: 5040 elafgift

  Viser ovenstående bogføring

  Indberetning

  Dineros momsindberetning tager nu højde for el-afgiften, når du indberetter.

  Du behøver derfor ikke at gøre yderligere, da Dinero medtager el-afgiften på din momsangivelse, der skal indberettes til SKAT.

  Viser momsangivelse i Dinero med fradraget i elafgift

 3. Virksomhed med delvist momsfrit og momspligtigt salg

  Hvis din virksomhed både har momsfrit og momspligtigt salg, så opnår du kun delvist fradrag for elafgiften. Hvis dit momspligtige salg f.eks. udgør 70 % af dit samlede salg, så kan du få et fradrag på 70 % af den udregnede elafgift.

  Herunder følger et eksempel, hvor du har en regning med et forbrug på 1.000 kWh.

  Elafgift på faktura 1.000 kWh x 0,8 øre pr. kWh = 8 kr.
  Fradrag efter min. afgift 1.000 kWh x 0,4 øre pr. kWh = 4 kr.
  Fradrag på grund af delvis
  momsfradragsret
  4 kr. x 70 % 2,8 kr.

  Beløbet på de 2,8 kr. skal bogføres efter “Del 2 – Bogføring af el-afgiften”

  Skal du fordele dit energiforbrug mellem privat og erhverv

  Skattestyrelsen skriver;
  “Hvis du alene skal fordele energiforbruget mellem privat og erhvervsmæssig anvendelse, skal du ikke foretage en måling. Her kan fordelingen ske skønsmæssigt. En normal husstand i et parcelhus skønnes til at bruge 4.000 kWh om året til lys og husholdning.”

  OBS! Er du i tvivl om, hvorvidt du kan få fradrag i nogle af disse særlige tilfælde, samt hvor meget du evt. kan få fradrag for, så anbefaler vi, at du kontakter Skattestyrelsen eller en revisor.

  Du kan finde alle informationer om energiafgift hos Skattestyrelsen lige her.

Tips & bonusinfo

 • Har du fradrag for andre afgifter som f.eks. olie- og flaskeafgift, naturgas, kulafgift, CO2-afgift og vandafgift? Bogføringen skal ske efter helt samme princip som el-afgiften i Dinero, dog på separate konti, så de forskellige afgifter holdes adskilt. Er du i tvivl om, hvordan det konkret skal bogføres i dit regnskab, så anbefaler vi, at du kontakter vores support.
  OBS! Vær opmærksom på, at Dinero kun medtager el-afgift på momsopgørelsen, så du skal selv sørge for manuelt at medtage dine andre afgifter, når du indberetter din moms.
Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram