Udgivet 26/03/2021

10 afgifter for virksomheder, du skal kende

Alle virksomheder betaler en eller anden form for afgift – typisk flere. Det afhænger fx af virksomhedens størrelse og formål, hvilke afgifter og gebyrer de bør kende til. Vi har listet de typiske afgifter og forklarer de vigtigste af dem, så du kan blive klogere på de forskellige – og hvorfor de kan være relevante for dig og din virksomhed.

Portræt af Lasse Baagoe Hansen
Skrevet af Lasse Hansen
Læsetid: 6 min.
Afgifter, du bør kende til

Hvad er en afgift?

En afgift er en særlig form for skat, der betales ved import, produktion eller omsætning af en vare eller ydelse. Afgifter kan bruges til at modvirke overforbrug eller stoppe miljøskadelig virksomhed. De finansierer også uddannelse, ældrepleje, infrastruktur, børnepasning, forskning og meget andet.

Selskabsskatter udgør ca. 8% af Danmarks samlede skatteindtægter. Herudover kommer der også afgifter på forbrug i form af moms på de fleste varer og ydelser, lønsumsafgift samt forbrugsafgifter, der pålægges forskellige varer og ydelser.

Forbrugs- og toldafgifter kaldes også for indirekte skatter. Blandt disse finder du blandt andet merværdiafgiften, som vi kommer ind på i næste afsnit, og punktafgifter. Du kan se alle afgifter og provenuet (indtægter) på skm.dk.

Afgifter, du bør kende

Der er forskel på afgifter for privatpersoner og virksomheder. I dette afsnit kommer vi ind på dem, du bør kende til som virksomhedsejer og iværksætter samt uddyber flere af dem senere i indlægget. Nogle er overordnede og dækker over flere typer afgifter, fx punktafgifter.

Det er ikke alle afgifter, der er relevante for alle. En afgift som punktafgift er dog vigtig at kende til, hvis du fx gerne vil lave spiritus, chokolade eller is. Vi forklarer alle afgifter uden link i oversigten længere nede på siden i separate afsnit. 

10 afgifter, du bør kende:

Det er ikke alle afgifter, du kommer til at stifte bekendtskab med. Det er typisk merværdi- og gevinstafgifterne samt afgifter i forbindelse med told, import og eksport, mange vil møde i dagligdagen. Lønsums- og punktafgift er kun relevant for en lille gruppe, men de er vigtige at være opmærksomme på i den forbindelse.

Merværdiafgift

Merværdiafgift er en vareskat, der lægges på den værdiforøgelse (merværdi), som en vare får tilføjet i et produktions- eller omsætningsled. Der skal altså betales merafgift (moms) ved ethvert salg af varer og ydelser af salgsprisen. Virksomheder kan trække den moms fra, de har betalt ved produktionen af varer – det vil sige råvarer og produktionsomkostninger.

Virksomheder skal kun betale moms af den merværdi, som opstår i virksomheden. Hvis en virksomhed fx køber råmaterialer, den bearbejder, vil der opstå en merværdi i forbindelse med bearbejdningen. Det kan være at lave uld om til garn eller tøj, træ om til møbler eller jern om til maskindele. Når det sker, øges værdien af varen. 

Afgiften (momsen) kan trækkes fra, når der handles mellem virksomheder. Det er kun det sidste led, forbrugeren, som ikke kan trække momsen fra. Det er derfor forbrugeren, som i sidste ende betaler afgiften. Læs mere om merværdiafgiftsprincippet og se eksempler på Skattestyrelsens hjemmeside.

Lønsumsafgift

Hvis du sælger momsfrie ydelser, skal du som udgangspunkt betale lønsumsafgift. Det er nemlig en afgift for denne type virksomheder. Lønsumsafgiften kan dog trækkes fra i skatteregnskabet som en driftsomkostning.

Selve afgiften tager udgangspunktet i virksomhedens lønninger og/eller dens skattemæssige overskud. Du skal ikke betale lønsumsafgift, hvis afgiftsgrundlaget er under 80.000 kroner. Der findes fire metoder (grupper) til at beregne grundlaget for afgiften.

 1. Organisationer, fonde, foreninger, loger og virksomheder med momsfrie spilleaktiviteter
 2. Finansielle virksomheder, forsikringsvirksomheder og visse selvstændige grupper
 3. Virksomheder, der importerer eller udgiver aviser
 4. Virksomheder, der ikke er omfattet af de tre andre metoder

For de to første metoder er lønsummen grundlaget for afgiften. For den tredje er det omsætningen fra avissalget, mens afgiftsgrundlaget for den fjerde afhænger af, om der er ansatte eller ej. Uden ansatte er det over- eller underskuddet, mens det er lønsummen (med tillæg af overskud eller fradrag af underskud), hvis virksomheden har ansatte. 

Gevinstafgift

Laver du konkurrencer på sociale medier, i et nyhedsbrev eller på din hjemmeside? Hvis nedenstående tre betingelser er opfyldt, er gevinsten skattefri for modtageren, men du skal betale gevinstafgift.

 • Det skal være gratis at deltage i konkurrencen
 • Konkurrencen skal foregå offentligt
 • Der skal være en grad af tilfældighed i forbindelse med konkurrencen

Har deltagerne større vinderchancer, fordi de køber dine produkter, skal modtageren i stedet betale skat af præmien, da konkurrencen ikke overholder alle betingelser.

Du skal betale afgift af en del af gevinstens værdi, du udlodder. Gevinstafgiften er 17,5% af værdien, som overstiger 750. Hvis præmien er 1.000 kroner værd, skal der altså betales afgift af 250 kroner. Sådan håndterer du konkurrencer og gevinstafgifter.

Punktafgift

Punktafgifter er særlige afgifter på blandt andet spiritus, chokolade, spil og tobak. Betegnelsen dækker over en række forskellige afgifter. Den dækker blandt andet over emballageafgifter samt miljø- og energiafgifter – sådan bogfører du el-afgift

Hvis du fremstiller varer i Danmark eller køber punktafgiftspligtige varer i udlandet, skal du som udgangspunkt registreres for punktafgifter. Der er forskellige former for registrering, og det afhænger af den enkelt punktafgiftslov, hvilke(n) du skal have.

 • Oplagshaver
 • Varemodtager
 • Midlertidig varemodtager
 • Vareafsender
 • Fjernsalg

Hvis du køber varer, som er pålagt nationale punktafgifter, fra andre EU-lande uden at være registreret som varemodtager, skal du forhåndsanmelde købet til Skattestyrelsen og betale afgiften, før leverandøren sender varerne. Der er samme proces ved køb af afgiftspligtige varer uden for EU.

Emballageafgift

Emballageafgift er en del af miljø- og energiafgifterne. Det er en afgift på visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier. Laver du fx spiritus eller øl, er der afgift på emballagen, uanset om den er af laminat, glas, plast eller metal. Afgifterne gælder også mineralvand, limonade og andre varer, som indeholder kulsyre.

Afgiften er en såkaldt volumenbaseret afgift. Det betyder, at der betales forskellige afgifter baseret på volumen af den enkelte emballage. For papir- og plastikposer, engangsservice og folier er afgiften udregnet per kilo.

Du må ikke glemme skat, moms og gebyrer

Der er mange afgifter og gebyrer, du stifter bekendtskab med i en virksomhed. Nogle er faste, mens andre kun er relevante i særlige situationer. De fleste virksomheder vil stifte bekendtskab med merværdiafgiften og diverse afgifter i forbindelse med import og eksport.

Moms afsluttes som hovedregel hvert kvartal, mens skatteregnskabet skal afsluttes ved årets udgang sammen med din udvidede selvangivelse eller årsregnskab. Du skal holde styr på løn, A-skat, feriepenge etc., hvis dit lønsystem ikke automatisk gør det for dig.

Det er også en god idé at holde øje med gebyrer. Der er typisk gebyrer i banken og med betalings- og abonnementsløsninger. Der er også forskellige gebyrer og takster hos Erhvervsstyrelsen, hvis du fx skal stifte virksomhed eller registrere ændringer. 

En erhvervskonto er essentiel for en virksomhed, men der er stor forskel på, hvad det koster at oprette og have en erhvervskonto.

Oftest stillede spørgsmål

Hvad er en afgift?

En afgift kan sammenlignes med en skat. Den betales ved import, produktion eller omsætning af en vare eller ydelse. 

Er der forskellige slags afgifter?

Ja, der er mange forskellige slags afgifter. Fx er moms en forbrugsafgift, men der er også andre forbrugsafgifter, punktafgifter, importafgifter og mange andre slags afgifter. 

Hvad er der afgifter på?

Der er afgifter på alle varer og ydelser. Typisk er der flere afgifter på en vare eller ydelse – særligt hvis den får tilføjet en værdiforøgelse – merværdiafgift. Der er afgift på alt fra chokolade og slik til spiritus og øl. Der er også miljø- og energiafgifter. 

Er der afgifter på gevinster fra facebook-konkurrencer?

Ja, det kan der godt være. Det afhænger af størrelsen på gevinsten. Der er også nogle betingelser, som skal være opfyldt, før gevinsten er skattefri for modtageren og afgiftspligtig for virksomheden.

Skal alle virksomheder betale afgifter?

Ja. Det er det korte svar. Der vil altid være noget, som en virksomhed skal betale afgift af. Det er meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvad der skal betales afgift på/af. Det er dog vigtigt, at du er opmærksom på dette, da det kan være store beløb, der er tale om.

Portræt af Lasse Baagoe Hansen
Lasse Hansen Dinero
Lasse er content manager hos Dinero. Han hjælper med at gøre tunge og svære regnskabsbegreber og -regler letforståelige samt udtænker indhold, der gør regnskabet lidt lettere for dig, som gerne vil være iværksætter eller allerede er i gang med at udleve iværksætterdrømmen.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

  1. Hej Michael

   Du kan sagtens bogføre dine punktafgifter i Dinero ja – men vi har ikke noget indbygget værktøj til udregning eller indberetning. 👍

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram