Sådan bogfører du debitorer og kreditorer fra tidligere regnskabsprogram

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 05/03/2024


Har du skiftet fra et andet regnskabsprogram til Dinero, og er du i tvivl om, hvordan du registrerer betalinger vedrørende dine køb og salg i det gamle system?

Når du lige er flyttet til Dinero, vil dine tidligere salgsfakturaer ikke være registreret i Dinero, og du kan derfor ikke registere betaling på dem, som du normalt ville gøre. Derfor er du nødt til at lave en manuel postering.

Det samme gælder dine køb, som er bogført i det tidligere regnskab, hvor forfaldsdatoen for betaling finder sted, efter regnskabet er flyttet over til Dinero.

Vi hjælper gerne med at flytte dit regnskab, hvor vi indtaster en åbningsbalance på baggrund af dit tidligere regnskab.

Bemærk! Hvis du har fået flyttet dine regnskabstal af Dinero, så har vi oprettet to separate konto til dine debitorer og kreditorer fra gammelt system.

De hedder 53005 – Debitorer, gammelt system og 63005 – Kreditorer, gammelt system.
Hvis du selv har indtastet din åbningsbalance, så har du måske brugt 53000 – Debitorer, ubetalte fakturaer og 63000 – Kreditorer, ubetalte regninger.

Eksempel

Herunder ses to udsnit af en åbningsbalance, der er blevet indtastet i Dinero. Virksomheden, der har fået flyttet regnskabet over til Dinero, har nogle udeståender fra det gamle regnskab. Blandt andet er der blevet faktureret 20.000 DKK i det gamle regnskab, som kunderne stadigvæk mangler at indbetale til virksomheden.

Derudover er der registreret, at virksomheden har ubetalte regninger for 8.000 DKK. Dette kunne f.eks. være omkostninger, som er bogført i det tidligere regnskab, men som først betales senere.

Debitorer
Kreditorer

OBS! Hvis det derimod er din revisor eller dig selv, der har indtastet åbningsbalancen, så vær opmærksom på, hvilke konti du har registreret dine udeståender fra det gamle program på – og sørg for at modregne på disse konti, når du bogfører ind- og udbetalingerne, der vedrører det gamle regnskabssystem.

Du kan se den indtastede åbningsbalance i det første regnskabsår, hvor du er skiftet til Dinero, under Regnskab → Rapporter → Åbningsbalance.

Du har lavet en faktura i det gamle system på 500 DKK, og modtager først betalingen efter du er skiftet over til Dinero.

Således skal bogføringen ske:

Klik på Bogføring → Skabeloner → Finansbilag → Indtast eksempelvis:

Dato: Indbetalingsdato
Konto: 55000 – Bank
Beløb: 500,00
Modkonto: 53005 – Debitorer, gammelt system

→ “Godkend”

Se et eksempel her: Debitorindbetaling

Du har bogført en udgift i det gamle regnskab på 500 DKK, og betaler først regningen, efter du er skiftet over til Dinero.

Bogføringen sker således:

Klik på Bogføring → Skabeloner → Finansbilag → Indtast eksempelvis:

Dato: Betalingsdato
Konto: 55000 – Bank
Beløb: -500
Modkonto: 63005 – Kreditorer, gammelt system

→ “Godkend”

Se et eksempel her:

Kreditorindbetaling

Du har nu bogført ind- og udbetalingerne der vedrører dit gamle regnskab. Du kan se på nedenstående billede, hvordan balancen har ændret sig efter bogføringen. (Du kan finde balancen selv under Regnskab → Rapporter → Balance).

Bemærk her, at dit tilgodehavende fra kunderne samt gælden til kreditorerne fra det gamle regnskabet er blevet nedskrevet.
Efterhånden som du har fået bogført alle dine ind- og udbetalinger der vedrører det gamle system, vil de to konti 53005 – Debitorer, gammelt system og 63005 – Kreditorer, gammelt system gå i 0.

Når alt vedrørende det gamle system er blevet afregnet og bogført, kan du fortsætte i Dinero på “almindelig vis” ved at registrere betalingerne direkte på dine fakturaer og køb oprettet i Dinero uden at skulle lave det manuelt i finansbilag.

Dbalance
Kbalance

Tips & bonusinfo

  • Vi har lavet en FAQ med svar på mange spørgsmål vedrørende skift af regnskabsprogram. Den kan du se her.
  • Vi flytter i øvrigt dit regnskab HELT GRATIS til Dinero. Læs mere her.
Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram