Sådan ændrer du faktura- og bilagsnummer

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 05/03/2024


Faktura- og bilagsnummer:
I Dinero arbejder vi med to forskellige nummerserie. Én til dine salgsfakturaer og én til dine udgifter og øvrige bilag. Dine salgsfakturaer ser du under fanen “Salg”, mens alle de øvrige bilagsnumre ligger under fanen “Bogføring”.

Hvordan ændrer jeg faktura- og bilagsnummer?

Dit fakturanummer ændrer du under Indstillinger (tandhjulet i højre hjørne) Fakturaindstillinger Under “Næste Fakturanummer” Vælg, hvilket nummer, der skal være det næste i rækken I bunden af siden trykker du Gem ændringer.

BEMÆRK: Du kan kun bruge tal i dine fakturanumre. Den må ikke indeholde bogstaver, bindestreg eller andre lignende tegn.

Ændr næste fakturanummer

Dine bilagsnumre ændrer du under Indstillinger Regnskabsår Ud for det regnskabsår du gerne vil ændre for, vælger du Mere Rediger regnskabsår I feltet “Næste købs-/finansbilagnr. i regnskabsår” vælger du det nummer, du ønsker skal være det næste i rækken.

BEMÆRK: Du kan kun bruge tal i dine bilagsnumre. Den må ikke indeholde bogstaver, bindestreg eller andre lignende tegn.

Ændring af bilagsnummer eller fakturanummer

Hvad sker der med mine faktura- og bilagsnumre ved skifte til nyt regnskabsår?

Reglen er, at dine fakturanumre skal være fortløbende indenfor regnskabsåret. I Dinero fortsætter dine salgsfakturaer fra det nummer, som du senest nåede til året før, mens dine øvrige bilagsnumre starter forfra på nummer 1 – lige efter bogen. Dine fakturanumre nulstilles altså ikke ved årsskiftet.

Du kan selvfølgelig til enhver tid ændre dine faktura- og bilagsnumre jf. ovenstående forklaring.

Du kan dog ikke starte forfra med fakturanumre i et nyt regnskabsår. SKAT påkræver nemlig, at man følger en rækkefølge, som ikke bliver nulstillet hvert år.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram