Regnskabsår

Et regnskabsår dækker over en periode, som en virksomhed udarbejder regnskab for. Perioden er på 12 måneder og går normalvis fra 1. januar til 31. december. Der kan være nogle tilfælde, hvor regnskabsåret ikke følger kalenderåret, men i stedet har en forskudt skæringsdato.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 01/04/2020


Hvad er et regnskabsår?

Enhver virksomhed har pligt til at aflægge årsregnskab. Både for at virksomheden bliver ført på ansvarlig vis med den nødvendige viden om virksomhedens økonomiske situation, men også for at SKAT ved, hvor meget der skal inddrives i skat årligt.

Den periode, som en virksomhed aflægger regnskab for, kaldes for et regnskabsår. Et regnskabsår følger normalt kalenderåret og går fra januar til og med december. I særtilfælde, ved eksempelvis en fusion eller en lukning, kan regnskabsåret være kortere end 12 måneder.

Regnskabsår med en anden skæringsdato

Der kan være tilfælde, hvor et regnskabsår ikke følger kalenderåret, men går fra eksempelvis 1. juni til 31. maj. Det kan skyldes forskellige årsager, men en typisk årsag kan være, at en branche har tradition for at aflægge regnskab for en bestemt periode, der ikke følger kalenderåret, eller at det på et tidligere tidspunkt har været mere fordelagtigt at gøre det på denne måde.

Det er meget normalt for virksomheder inden for specifikke brancher at aflægge regnskab for perioden, der hedder 1. juli til 31. juni. Der skal være en kontinuitet, så vælger virksomheden at aflægge regnskab her, skal det gøres på samme måde hvert år.

Særregler for koncernregnskaber

En koncern bestemmer selv, om den vil følge kalenderåret eller lave en anden skæringsdato, når det kommer til den årlige regnskabsaflæggelse. Men specielt for koncernselskaber gælder det, at alle dele af koncernen skal aflægge regnskab for den samme periode.

Det duer altså ikke, at ét selskab i koncernen aflægger regnskab for perioden 1. januar til 31. december, hvis et andet selskab i samme koncern aflægger regnskab for 1. juli til 31. juni. Her skal der være ensartethed og kontinuitet hele vejen rundt.

Særregler for pengeinstitutter

For finansielle virksomheder, som eksempelvis forsikringsselskaber, banker og pensionsselskaber, gælder det, at det er lovpligtigt at følge kalenderåret, når der skal aflægges regnskab. Ethvert dansk pengeinstitut skal altså ved lov aflægge regnskab, der går fra januar til og med december. Her går det ikke at vælge en anden skæringsdato, når det kommer til det årlige regnskab.

Hvis din virksomhed har skævt regnskabsår, er dette ikke et problem for Dinero

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram