Sådan bogfører du udgiften til julefrokosten

  • Læsetid: 4 min.

  • Sidst opdateret 23/02/2024


Det er nu tid til at holde julefrokost 🎄

Derfor har vi lavet denne guide, der gennemgår, hvad du må trække fra, og hvad du ikke må trække fra. Til sidst viser vi selvfølgelig, hvordan du bogfører udgifterne til julefrokosten i regnskabet.

Lad os komme i gang 🙂

Først lidt om reglerne 

Hvilke skatte- og momsfradrag, du får på udgifterne til julefrokosten, afhænger af, hvor julefrokosten afholdes. Holder I den i virksomhedens lokaler, må I ikke trække momsen fra – holder I den derimod på en restaurant, må I fratrække 25% af momsbeløbet. Du skal ikke være så bekymret for, om du får det registreret korrekt. Er du Dinero Pro-bruger, hjælper Dinero Crowd dig.

Nedenfor besvarer vi et par af de spørgsmål, som vi ofte får i supporten. Forhåbentlig kan det hjælpe dig til at få bogført udgiften til julefrokosten korrekt i dit regnskab.

1) Jeg ejer min virksomhed. Jeg har ingen ansatte og er altså kun mig selv. Må jeg holde julefrokost og trække den fra? 
  • Nej, det må du ikke. Du må heller ikke trække din egen andel fra, hvis du tager ud og spiser med din kæreste/ægtefælle. Da den ikke skal betales med virksomhedens penge, er der ikke vist et bogføringseksempel længere nede.
2) Mine medarbejdere og jeg skal holde julefrokost på restaurant. Må jeg trække det fra? 
  • Ja, det må du gerne. I må fratrække 25% af momsen – og resten af regningen skattemæssigt. Det gælder både mad og drikkevarer. Vi viser længere nede, hvordan du bogfører det i Dinero.
3) Mine medarbejdere og jeg skal holde julefrokost på vores kontor. Vi har købt mad og drikke udefra. Må jeg trække det fra?
  • Ja, men kun skattemæssigt. Momsen må du IKKE trække fra. Det gælder både mad og drikkevarer. Vi viser længere nede, hvordan du bogfører det i Dinero.
4) Der kommer en musiker og en tryllekunstner som underholdning til vores julefrokost. Vi er i virksomhedens kontor. Må jeg trække det fra?
  • Ja, men kun skattemæssigt. Momsen må du ikke trække fra. Vi viser længere nede, hvordan du bogfører det i Dinero.
5) Efter vi har spist julemaden til vores julefrokost, skal vi til koncert ude i byen. Må jeg trække det fra?
  • Ja, men igen kun skattemæssigt. Momsen på billetterne må ikke trækkes fra. Vi viser længere nede, hvordan du bogfører det i Dinero.
6) Vi skal have en god samarbejdspartner med til vores julefrokost. Vi skal være på en restaurant. Må vi trække hans andel fra? 
  • Ja, men hans andel skal deles op og adskilles fra dine medarbejderes andel. Der er nemlig kun delvist skatte- og momsfradrag for ham. Bogføringen viser vi længere nede.

Det er de scenarier, vi typisk får spørgsmål til. Nu er vi nået til, hvordan de enkelte scenarier bogføres.

Sådan bogføres de forskellige julefrokost-scenarier

Ja, det må du som sagt gerne. Du har 25% fradrag for momsen og resten skattemæssigt. Du bogfører det i “Køb”. Tryk på det store blå plus i højre hjørne → Nyt køb → Søg på “Julefrokost” og vælg #Restaurant → Til sidst vælges “Dine ansatte har været på restaurant, eller I har holdt firmafest ude i byen. Udfyld nu bilaget med dine egne informationer. Her er et eksempel, hvor I har spist for 2.500 kr.

Ja, det må du gerne. Men der er ikke noget momsfradrag – det gælder både mad og drikke. For at bogføre det skal du gøre følgende: Tryk på det store blå plus i højre hjørne  → Nyt køb → Søg på “Julefrokost” og vælg #Mad → Til sidst vælger du “Du har købt mad/drikke til dig og dit personale, spist i virksomheden. Fx til firmafest”. Bilaget skal du nu udfylde med dine egne informationer. Her er et eksempel, hvor vi har brugt 2.500 kr.

Mine medarbejdere og jeg skal holde julefrokost på vores kontor. Vi har købt mad og drikke udefra. Må jeg trække det fra?

Ja, men kun skattemæssigt. Der er IKKE momsfradrag på underholdningen. Tryk på det store blå plus i højre hjørne → Nyt køb → Skriv “Underholdning til julefrokost”, og vælg manuelt kontoen “Diverse vedr. ansatte uden moms”. Udfyld nu resten af bilaget, og godkend det. Her er et eksempel, hvor vi har brugt 2.000 kr. på underholdning.

Underholdning - både ude i byen og på virksomhedens kontor. Må vi trække det fra?

Ja, det må I gerne. Men der er nogle specielle regler, fordi det skal betragtes som repræsentation. Det betyder, at I kun må fratrække en mindre del for samarbejdspartneren, end I må for medarbejderen. Lad os tage et eksempel. Medarbejdernes andel udgør 2.000 kroner, mens samarbejdspartnerens andel udgør 500 kroner. Tryk på det store blå plus i højre hjørne → Nyt køb → Her skal du nu bogføre på to linjer for at lave opdelingen. I begge tilfælde søger du på “Julefrokost” og vælger #Restaurant → Bilaget udfyldes.

[/pro]

God julefrokost – SKÅL! 🍺

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram