Indefrysningsordning for virksomheder og energilån – Hvad er det, og hvordan bogføres det?

Du har mulighed for at få indefrosset eller låne til dele af dine varme- og elregninger, hvis priserne for din virksomhed er højere, end de var i efteråret 2021. Se komplet gennemgang af de to ordninger, samt om det kan betale sig.


Hvad er indefrysningsordningen for virksomheder?

Indefrysningsordningen gør det muligt for virksomheder at få udskudt eller låne til ekstra høje varme- og elregninger. 

Helt konkret giver de mulighed for at udskyde det resterende beløb og afdrage over fem år, hvis priserne bliver højere, end de var i efteråret 2021. Energiintensive virksomheder får mulighed for at låne til de ekstra udgifter i stedet for at indefryse dele af regningen.

  • Ordningen for el og gas træder i kraft fra d. 1. november 2022
  • Ordningen for fjernvarme træder i kraft fra d. 1. januar 2023

Lånene til energiintensive virksomheder kan sammenlignes med coronalånene, hvor det var muligt for virksomheder at udskyde moms- og skattebetalinger. Der indføres lofter over de enkelte virksomheders samlede indefrysning under ordningen.

De forskellige lofter er baseret på EU-Kommissionens kriserammebestemmelser. Du kan se de to virksomhedsordninger og lofter under faktaboksen. Sidst i indlægget viser vi, hvordan du skal bogføre en eventuel indefrysning og lån i Dinero.

Faktaboks

Processen for de to ordninger er den samme:

  1. Indefrysning i 12 måneder
  2. Efterfølgende afdragspause på 12 mdr. med tilskrivning af renter
  3. Afdrag gæld af én gang eller over en periode på fire år

Renten vil være på ca. 4,4%*

Staten stiller garanti for pengene, hvis du benytter dig af ordningerne. Kommunikationen foregår enten med dit energiselskab eller Erhvervsstyrelsen afhængig af valgt ordning.

*Den samlede rente udgøres af renten på den 10-årige danske statsobligation på 2% pr. 13. september samt et rentetillæg på 2,4%, der dækker finansiering af afdækning af statsfinansielle risici.

Selvejende institutioner kan benytte sig af ordningerne, mens det ikke er muligt for fuldt ud offentlig ejede institutioner. 

Der gælder særlige regler for boligforeninger, andelsboligforeninger etc., hvor det er foreningen, som er kunde hos energiselskabet. Det er bl.a. foreningen, der får adgang til ordningen – ikke den enkelte ejer/lejer. De enkelte foreninger bestemmer selv den lokale implementering.

Ordning 1 – Den generelle virksomhedsordning

Har du et direkte kundeforhold til energiselskabet, kan du bruge den generelle virksomhedsordning. Det betyder, at hvis du fx betaler for fjernvarme og el direkte til energiselskabet, har du et direkte kundeforhold og kan benytte dig af den generelle ordning.

Lofter og typiske gennemsnitlige priser

Lofter, Rå prisTypisk gennemsnitlig samlet pris før afgiftslempelse på alm. elektricitetTypisk gennemsnitlige samlede pris efter afgiftslempelse på almindelige elektricitet for 1. halvår 2023
Gas (kr. pr. M3)5,8415,4515,45
Elektricitet (kr. pr. kWh)0,82,182,18
Almindelig elektricitet (kr. pr. kWh)0,83,042,18
Fjernvarme (kr. pr. kWh)1,441,44

Den samlede elpris varierer mellem de forskellige netområder på grund af forskelle i nettariffer og netabonnement. Elprisen varierer også mellem de over 100 elprodukter, som forbrugerne kan vælge imellem, og mellem Øst- og Vestdanmark. Der tages ikke højde for fremtidige ændringer i tariffer mv. i tabellen. 

Du skal bede dit energiselskab om at indefryse den del af dine energiudgifter, som overstiger maksimalprisen.

Loft over virksomheders samlede indefrysning for den generelle ordning:

  • El og gas under ét på 15 mio. kr. pr. virksomhed
  • Fjernvarme på 3,75 mio. kr. pr. virksomhed

Det er virksomhedens eget ansvar at holde øje med, at den holder sig under de gældende lofter – og melde sig ud af ordningen, inden de overskrides. Aftaleparterne har lavet et faktaark, hvor du kan læse mere om indefrysningsordningen for virksomheder (og husholdninger).

Ordning 2 – For energiintensive virksomheder

Bruger din virksomhed rigtig meget energi, er denne ordning relevant for dig. Helt konkret defineres energiintensive virksomheder som virksomheder, hvor minimum 3% af omsætningen gik til energiforbrug i 2021.

For disse virksomheder er det muligt at opnå et lån (svarende til indefrysningen) på op til 50% af ekstraudgifterne til el og gas. 

Det er dog først, når prisen på el og gas overstiger det dobbelte af den gennemsnitlige spotpris (rå-el-/gaspris) i 2021 – dog maksimalt 190 mio. kr. over en periode på 12 måneder Det svarer til priser over:

  • Gaspris på over 8,37 kr. pr. m3
  • Elpris på over 1,42 pr. kWh

Udgifter til fjernvarme er ikke omfattet i denne ordning. Det er Erhvervsstyrelsen, der direkte administrerer ordningen. Det betyder, at det er dem, som yder lånene direkte til virksomhederne, hvis de godkendes.

Er indefrysningen/lånet en god forretning for min virksomhed?

Det er umuligt at give et klart svar på, om det er en god eller dårlig forretning for din virksomhed at benytte sig af muligheden for indefrysning og/eller et lån. Det afhænger nemlig især af, hvordan verden ser ud i de kommende år – og det er meget svært at spå om.

Der er flere ting, du skal tage med i overvejelserne, inden du beslutter dig for, at du vil benytte dig af muligheden for indefrysning. Hvor længe forventer du, at krisen kommer til at vare, og er det muligt at finde pengene et andet sted i budgettet?

Hvis krisen varer længe, risikerer du at skulle betale af på lånet, samtidig med at du skal betale de høje priser næste år. Det skal du have likviditeten til. Ellers risikerer du bare at udskyde problemet og stå dårligere stillet i fremtiden.

Derfor anbefaler vi, at du forhører dig med en erfaren rådgiver, inden du beslutter dig. Du kan fx nemt finde en revisor nær dig i vores revisorunivers.

Sådan bogfører du dit energilån i Dinero

Hvis du benytter dig af muligheden for indefrysning eller lån, skal det selvfølgelig også bogføres, så alt stemmer i regnskabet. 

Vi har lavet en guide til, hvordan du bogfører de to ordninger i Dinero, så det er ligetil. 

Gør klar til ordningen (kun første gang)

Uanset hvilken af de to ordninger du er tilmeldt, skal der oprettes en ny konto under langfristet gæld, da tilskuddet først skal betales tilbage (eller du skal begynde at afdrage) efter to år. 

Klik på Regnskab (mappen i højre hjørne) → Kontoplan → Opret ny → Konto.

Opret kontoen med følgende oplysninger:

Kontonummer: 62015 | Kontonavn: “Indefrosne energiomkostninger” eller “Lån til energiomkostninger”, alt efter hvilken ordning du er tilmeldt. | Moms: Ingen moms

Så er du klar til at bogføre tilskuddet til dine energiregninger. 

Du skal stadig betale en del af din energiregning. Men den del, der overskrider maksimalprisen, indefryses i 12 måneder, hvorfor den skal bogføres som en gæld i dit regnskab. 

Efter de 12 måneder, hvor de ekstra energiomkostninger er indefrosset, er der et afdragsfrit år, hvor der tilskrives renter. Herefter kan du betale det hele tilbage af én omgang eller afdrage over fire år.

1) Bogføring af energiregningen 

Din energiregning skal bogføres i et kreditkøb på helt normal vis. Klik på den blå Opret-knap oppe i højre hjørne → Nyt køb. Bogfør det fulde beløb, som energiregningen lyder på, ligesom du plejer. 

For at finde det beløb, der overskrider maksimalprisen, og som derfor skal indefryses, skal du finde din gennemsnitlige kr./kWh pris på din energiregning for 4. kvartal 2021. Det er nemlig kun, hvis prisen er højere, end den var i efteråret 2021, at differencen kan indefryses. 

Er du i tvivl om, hvilket beløb du skal betale, eller hvor stort et beløb der kan indefryses? Så anbefaler vi, at du kontakter dit energiselskab.

2) Registrering af betalingen

Når du har bogført energiregningen i et kreditkøb, skal betalingen registreres af to omgange, fordi du har betalt en del af den nu, og den anden del skal betales senere. 

Registrer den del af energiregningen, som du faktisk betaler. Klik på Registrer betaling, og ret beløbet til det, du har overført. Herefter vil der være et restbeløb, som er det beløb, der indefryses. 

Indefrysning - registrer betaling

Ovenstående billede er et eksempel på en bogført energiregning, hvor den faktiske betaling er registreret, og der fremgår et restbeløb, som skal registreres på gældskontoen “Indefrosne energiomkostninger”.

Registreringen af det indefrosne beløb foregår i kassekladden, da det netop skal rykkes hen på en konto under langfristet gæld. Klik på Bogføring → Kassekladde

Vælg købet under kolonnen bilag (1), vælg modkonto 62015 “Indefrosne energiomkostninger” (2), tilføj en passende beskrivelse, og ret datoen til den dag, du betalte din første del af energiregningen (3). Bemærk, at restbeløbet, der skal indefryses, udfyldes automatisk. 

Registrer betaling - kassekladde

Så er energiregningen registreret betalt, og det indefrosne beløb er blevet rykket ned på gældskontoen.

3) Renterne, der tilskrives

Renterne, der bliver tilskrevet løbende, skal bogføres i et finansbilag. Du finder finansbilag under Bogføring → Skabeloner → Finansbilag. I dette eksempel er der løbet renter på til en samlet værdi af 141 kr.

Udfyld bilaget med samme konto, modkonto og fortegn, som vist på nedenstående billede. Vær opmærksom på, at du får udfyldt konto, modkonto og fortegn korrekt.

Renter tilskrives

4) Tilbagebetaling/afbetaling af lån

Uanset om du vil afdrage eller betale det hele på én gang, er fremgangsmåden for bogføringen den samme. 

Betalingen skal også bogføres i et finansbilag, som du finder under Bogføring → Skabeloner → Finansbilag. I dette eksempel afdrages der med et beløb på 2.000 kr. Udfyld bilaget som vist på nedenstående billede. Vær opmærksom på, at du får udfyldt konto, modkonto og fortegn korrekt.

Tilbagebetaling

Sådan! – Nu har du styr på dine energiregninger samt håndteringen af de indefrosne omkostninger, renterne og tilbagebetalingen.

Benytter du dig af ordning 2, får du tilskud, i form af lån fra Erhvervsstyrelsen, til at betale dine regninger. Du skal stadig betale dine energiregninger som normalt, og tilskuddet, du modtager, skal bogføres som et lån i dit regnskab. 

1) Bogføring af energiregningen 

Din energiregning skal du fortsætte med at bogføre, helt som du plejer – så første step er hurtigt klaret. Det bogføres i et kreditkøb på helt normal vis. Klik på den blå Opret-knap oppe i højre hjørne → Nyt køb. Bogfør det fulde beløb, som energiregningen lyder på, ligesom du plejer. 

2) Sådan gør du, når du modtager lånet 

Når du har modtaget lånet, skal det bogføres i et finansbilag, som du finder under Bogføring → Skabeloner → Finansbilag.

Udfyld finansbilaget med samme konto, modkonto og fortegn, som vist på nedenstående billede. Vær opmærksom på, at du får udfyldt konto, modkonto og fortegn korrekt.

Modtager lånet

Så har du bogført lånet!

3) Renterne, der tilskrives

Renterne, der bliver tilskrevet løbende, skal også bogføres i et finansbilag. Du finder finansbilag under Bogføring → Skabeloner → Finansbilag.

I dette eksempel er der løbet renter på til en samlet værdi af 141 kr. Udfyld bilaget med samme konto, modkonto og fortegn som vist på nedenstående billede. Vær opmærksom på, at du får udfyldt konto, modkonto og fortegn korrekt.

Tilskriv renter

4) Tilbagebetaling/afbetaling af lån

Uanset om du vil afdrage eller betale det hele på én gang, er fremgangsmåden for bogføringen den samme. 

Betalingen skal også bogføres i et finansbilag, som du finder under Bogføring → Skabeloner → Finansbilag. I dette eksempel afdrages der med et beløb på 2.000 kr. Udfyld bilaget, som vist på nedenstående billede. Vær opmærksom på, at du får udfyldt konto, modkonto og fortegn korrekt.

Tilbagebetaling

Sådan! Nu har du styr på dine energiregninger, samt håndteringen af lånet, renterne og tilbagebetalingen.

Hvis du har spørgsmål til bogføringen af det indefrosne beløb og/eller lånet, er du altid velkommen til at kontakte vores support, som sidder klar til at hjælpe dig hver dag 8-23.

Oftest stillede spørgsmål

Alle erhvervskunder hos et gas-, el- eller fjernvarmeselskab i Danmark kan gøre brug af den frivillige ordning – inklusiv kultur- og foreningsliv, som er registreret med et CVR-nummer hos energiselskaberne. Selvejende institutioner får også adgang, mens fuldt ud offentlig ejede institutioner ikke kan bruge ordningen.

Ordningen for el og gas træder i kraft fra d. 1. november 2022, mens ordningen for fjernvarme træder i kraft fra d. 1. januar 2023.

Du bliver opkrævet en rente på ca. 4,4% årligt af det indefrosne beløb. Det er renten på et dansk 10-årigt obligationslån på 2% samt et rentetillæg på 2,4%

Det er først to år efter, ordningen træder i kraft, at du skal begynde at betale det indefrosne beløb tilbage. Først er der nemlig en indefrysningsperiode på 12 måneder, og når den er udløbet, er der et afdragsfrit år – hvor der dog tilskrives renter på det beløbet

Når de to år er gået, og du skal til at betale, skal du vælge, om du vil afdrage gælden over fire år eller betale hele gælden på én gang.

Ja, du skal stadig betale din energiregning – men der kan være forskel på, hvor meget og hvornår du skal betale. Din nuværende aftale med dit energiselskab ændrer sig ikke, medmindre du vælger at benytte dig af en af de to ordninger. 

Det er kun en del af regningen, der bliver udskudt, hvis du tilmelder dig ordningen. Du skal derfor stadig betale den del af regningen, som er under prisloftet.

Udover de forskellige indefrysnings- og lånemuligheder er der også kommet en midlertidig lempelse af den almindelige elafgift. Det er primært relevant for ikke-momsregistrerede erhverv. Den almindelige afgift pr. kWh vil i de første seks måneder af 2023 være på 0,8 øre.

Portræt af Lasse Baagoe Hansen
Lasse Hansen Dinero
Lasse er content manager hos Dinero. Han hjælper med at gøre tunge og svære regnskabsbegreber og -regler letforståelige samt udtænker indhold, der gør regnskabet lidt lettere for dig, som gerne vil være iværksætter eller allerede er i gang med at udleve iværksætterdrømmen.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram