Omsætning

Omsætning dækker over en virksomheds samlede salg af varer og ydelser i en given periode. Både fra faktureringer og kontant salg. Husk på at en stor omsætning ikke er lig med en sund virksomhed.

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 06/03/2023


Hvad er omsætning?

Når en virksomhed sælger varer eller ydelser mod betaling, udgør det samlede salgsbeløb omsætningen. Men indtægter fra eksempelvis investeringer er også en del af dette beløb. Omsætningen fortæller altså noget om alle din virksomheds indtægter.

Selvom en virksomhed kan bryste sig af en stor omsætning, betyder det dog ikke, at den ikke kan have et samlet underskud. Omsætningen angiver nemlig kun virksomhedens samlede indtægter, og fortæller altså ikke noget om omkostninger. Derfor kan omsætningen ikke stå alene, når du skal danne et klart og tydeligt billede over din virksomheds økonomiske situation.

Hvis din virksomheds omsætning består af både momspligtige og momsfrie elementer, har du delvist momsfradrag. Det betyder, at du skal beregne splitmoms, da dit momsfradrag splittes op.

Omsætning og overskud

Nogle blander af og til omsætning og overskud sammen. Men det er vigtigt at huske på, at omsætningen ikke er et udtryk for fortjeneste. Sælger du varer for 10.000 kroner i løbet af en dag, er det altså din omsætning for den dag.

For overhovedet at sælge varen har du brugt ressourcer. Måske har du indkøbt varen hos en anden, og du har betalt ansatte løn. Salgets indtægter og salgets omkostninger fratrækkes hinanden for at få et tal, der angiver overskuddet.

Når man ser på omsætning, tænker man mange gange også på afsætning og afsætningskurve. Fordi de hænger nøje sammen. Fordi uden afsætning, er der ingen omsætning.

Hvad skal du med omsætningen i dit årsregnskab?

Hvert år skal der udarbejdes et årsregnskab for din virksomhed. I dette regnskab vil din omsætning stå angivet uden moms. Den er derfor også kendt under navnet nettoomsætning.

For at få det bedste og mest virkelighedsnære billede af din virksomhed er det afgørende, at alle omsætningstal bliver sat ind i årsregnskabet i de perioder, de hører til. Gør de ikke det, giver du altså en misvisende opgørelse af virksomhedens økonomi. Få eventuelt hjælp af en lokal revisor.

Virksomheder inddeles i regnskabsklassernes A, B, C og D, som dels er et udtryk for virksomhedens størrelse og de krav, der er til regnskabet. Virksomheder i klasserne B og C vælger selv, om de vil oplyse deres omsætningstal til offentligheden, og de kan derfor nøjes med at offentliggøre deres bruttofortjeneste. Bruttofortjenesten er differencen mellem virksomhedens omsætning eksklusive moms og de direkte omkostninger, der har været ved at opnå omsætningen.

Hvordan bogføres det?

I en virksomhed skal du bogføre alt vedrørende din økonomi, så du har dokumentation på din virksomheds aktiviteter og et klart overblik over din økonomiske situation. Det gælder naturligvis også for din omsætning.

Du kan bogføre omsætningen efter tre forskellige indtægtskriterier:

  • Faktureringskriteriet er den, de fleste anvender i bogføringen. Når du bruger den, bogfører og fakturerer du salget straks. Altså på den dag du har solgt en given vare eller ydelse.
  • Produktionskriteriet handler i stedet om at bogføre salgsindtægterne løbende. Det betyder, at du bogfører sideløbende med, at varerne bliver færdigproduceret.
  • Betalingsprincippet dækker, som navnet antyder, over at du bogfører en indtægt på den dag, du modtager betaling for varen eller ydelsen.

Selvom mange anvender faktureringskriteriet, er det altså op til virksomheden at afgøre, hvilket indtægtskriterie de vil følge. Uanset hvilken du vælger, skal du dog altid informere om dit valg. Det gør du i årsrapporten under afsnittet ’Anvendt regnskabspraksis’, der angiver, hvilke metoder der er brugt i praksis.

Læs mere om hvordan dagens salg bliver bogført i Dinero

Vil du se din omsætning i Dinero? Så kan du klikke på regnskab øverst i højre hjørne –> Tryk på Rapporter. Der kan du se din omsætning som det første punkt. Du kan også se din omsætning i menupunktet “Overblik” under “Indtægter.”

Spørgsmål & svar

Hvad er omsætning?

Det samlede salgsbeløb, når du sælger et produkt eller en serviceydelse, er det samme som din omsætning.

Hvordan beregner man omsætning?

Du skal gange salgsprisen for de produkter eller serviceydelser, som du har solgt, med hvor mange enheder du har solgt.

Hvad er faktisk omsætning?

Omsætning ud fra fra konto/aftale/produkt eller produktkategori indenfor en bestemt tidsramme er den faktiske omsætning.

Hvad betyder omsætning pr. lønkrone?

Du finder omsætning pr. lønkrone ved at dividere din nettoomsætning med dine personaleomkostninger.

Hvad er forskellen på omsætning og afsætning?

Afsætning bruges typisk som et ord for omsætning på én specifik vare, hvorimod omsætning er for alle produkter og services.

Læs også om nulpunktsomsætning

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram