Acontoskat

Acontoskat er forudbetaling af selskabsskat. Er dit selskab endt ud med et overskud i de seneste regnskabsår, skal du betale acontoskat. Betalingen af acontoskat er baseret på den faktiske skat, som et selskab har betalt i de forgangne indkomstår. Beløbet bliver efterfølgende justeret, når det præcise beløb kendes.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 18/06/2021


Hvad er acontoskat?

Acontoskat er forudbetaling af selskabsskat, og den vedrører derfor kun selskaber. Har dit selskab kørt med overskud i de forgangne indkomstår? Så er du forpligtet til at betale acontoskat. Du får automatisk besked om, hvor meget du skal betale. 

Acontoskatten bliver betalt forud, og den bliver derfor beregnet ud fra den skat, som du har betalt på dit selskabs vegne i de sidste tre år. Når året så er gået, og skatteregnskabet er gjort op, bliver beløbet justeret.

Du kan altså både komme i den situation, at du har indbetalt for lidt eller for meget i acontoskat. Det bliver efterfølgende reguleret, så det hele kommer til at gå op i sidste ende.

Ikke alle virksomheder skal betale acontoskat

Ejer du et selskab, der har skabt et overskud i de seneste år, skal du betale acontoskat. Ejer du et selskab, der ikke har kørt med et overskud, eller er dit selskab helt nystiftet, slipper du for at betale acontoskatten.

Måden, hvorpå din acontoskat bliver beregnet, foregår helt automatisk. Udregningen går på, at skatten for de tre seneste regnskabsår bliver lagt sammen, og så bliver acontoskatten 50 % af det gennemsnitlige tal. 

Du modtager et brev fra Skattestyrelsen via e-boks, når årets acontoskat er regnet ud. Du bliver ikke opkrævet pengene automatisk, så du skal selv holde styr på, hvornår du skal betale acontoskatten. 

Når du skal bogføre acontoskatten i din kasseklade, skal du bruge kontonummeret “63060”, uanset om du har et ApS, IVS eller A/S. Hvis du leder efter forudbetaling af skat i form af b-skat for personlig ejet virksomhed, kan du læse mere om det ved at klikke på linket.

Hold øje med, hvornår du skal betale

To gange om året skal du betale den tvungne og ordinære acontoskat, hvis du ejer et selskab, der er endt ud med et overskud de seneste regnskabsår. Er det ikke nok ifølge dine beregninger, har du også mulighed for at indbetale en ekstra gang per år. 

Det er vigtigt, at du er opmærksom på at indbetale præcis på dagen for fristen. Betaler du for tidligt, kan du risikere at få dine penge sendt retur, og betaler du for sent, løber der automatisk gebyrer og renter på.

Tre årlige frister for indbetaling af acontoskat:

  • 20. marts 
  • 20. november 
  • 1. februar (i det næste regnskabsår)

Du bestemmer selv, hvilken frist du vil følge, når du indbetaler din acontoskat. Du skal dog som minimum vælge at indbetale i overensstemmelse med to af ovennævnte betalingsfrister.

I forhold til den frivillige indbetaling af acontoskatten, som du kan vælge at supplere med, hvis du skønner, at det kommer dit selskab til gavn, kan du vælge at gøre det både i marts eller i november.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram