Hvad er selskabsskat?

Termen selskabsskat dækker over den skat, som alle virksomheder der opererer i Danmark betaler til staten. Der bliver sat en ny sats for selskabsskat hvert eneste år, og i 2023 ligger satsen på 22 %. Det er staten, der bestemmer, hvor høj selskabsskatten skal være.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 18/01/2023


Som borger i Danmark skal du betale personskat af den indkomst, som du har. Det gælder alt fra lønindkomst til overførsler fra staten som eksempelvis SU, dagpenge eller pension. På samme vis skal de danske virksomheder betale skat til staten. Den skat, som virksomhederne er forpligtet til at betale, kaldes for selskabsskat.

Satsen for denne skat varierer fra år til år. De sidste mange år har taksten været faldende, og i 2023 ligger satsen på 22%.

Hvem skal betale selskabsskat?

Alle kapitalselskaber der opererer i Danmark betaler skat af deres overskud. Men der er forskel på, hvordan skatten bliver betalt. Det afhænger af, hvilken type af virksomhed der er tale om.

Selskabsbeskatning

Virksomhedstyper som aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS) og iværksætterselskaber (IVS) samt foreninger og fonde er underlagt den form for skat, som bliver kaldt for selskabsskat. Her er det selve virksomheden eller selskabet, som skal betale skat til det offentlige. Pengene til skat vil altså blive trukket ud af det årlige regnskab.

Virksomhedsskat

Driver du en virksomhed, som eksempelvis en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab, forholder det sig anderledes. Når du personligt ejer en virksomhed, er det ikke selve virksomheden, der skal afregne med Skattestyrelsen. Det er dig som ejer, der har pligt til at betale skat af din virksomheds overskud.

Her er du som ejer underlagt en selvstændig skattepligt, og du har pligt til selv at beregne og indberette, hvor meget du skylder til Skattestyrelsen. Betaler du ikke selskabsskat, har du altså et større ansvar for at betale denne skat.

Der findes som udgangspunkt tre forskellige muligheder for beskatning:

  • Personskat
  • Virksomhedsskatteordningen
  • Kapitalafkastordningen

Hvilken virksomhedsskat, som det giver bedst mening for dig at betale, afhænger af flere forskellige forhold.

Hvad skal der betales selskabsskat af?

Hvor meget, som en virksomhed omsætter for, er i og for sig underordnet, når vi taler om denne skat. Det er virksomhedens skattepligtige overskud, som der skal betales af.

Kommer en vilkårlig virksomhed ud af år 2023 med et skattepligtigt overskud på 300.000, skal den betale, hvad der svarer til 22%. Virksomheden vil altså komme til at betale 66.000 kr.

Hvad er formålet med skatten?

Formålet er det samme, som gør sig gældende for personskat. Nemlig at indsamle penge til den danske velfærdsstat. For at der er penge i kassen til at kunne tilbyde de danske borgere gratis lægehjælp, skolegang med videre, skal der nogle penge ind. De penge samler alle vi borgere ind – hvad enten vi så har et arbejde som lønmodtagere eller stifter vores egen virksomhed.

Spørgsmål & svar

Hvad er selskabsskat?

Selskabsskat er ordet for den skat, som selskaber betaler. Ligesom der findes personskat for privatpersoner.

Hvornår betales selskabsskat?

Betaling forfalder forskelligt, alt efter hvor stort forventet overskud man har. Typisk sker det to gange om året.

Hvordan beregner man selskabsskat?

Satsen for selskabsskat kan skifte fra år til år. I 2023 ligger selskabsskatten på 22% – for andelsforeninger ligger den dog på 14,3%.

Hvor meget er selskabsskat?

Selskabsskat ligger på 22% i 2023, dog 14,3% for andelsforeninger. I 2023 er tallene de samme – 22% og 14,3%.

Læs også om begreberne udskudt skat og sambeskatning

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram