Selskabsskat – hvad er selskabsskat?

Selskabsskat dækker over den skat, som alle virksomheder der opererer i Danmark betaler til staten. Der bliver sat en ny sats for selskabsskat hvert eneste år, og i 2024 ligger satsen på 22 %. Det er staten, der bestemmer, hvor høj selskabsskatten skal være.

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 12/12/2023


Selskabsskat er skat af det skattepligtige overskud, et selskab har, når regnskabsåret er afsluttet. Den beregnes på baggrund af et selskabs overskud, og det er dermed efter, at diverse udgifter er trukket fra overskuddet (også kaldet for den skattepligtige indkomst).

Som borger i Danmark skal du betale personskat af den indkomst, som du har. Det gælder alt fra lønindkomst til overførsler fra staten som eksempelvis SU, dagpenge eller pension. På samme vis skal de danske virksomheder betale skat til staten. Den skat, som virksomhederne er forpligtet til at betale, kaldes for selskabsskat.

Satsen for selskabsskat har tidligere varieret år til år. Satsen var fx på 34% i 1995, og den er løbende faldet. Men siden 2016 har satsen for selskabsskat ikke ændret sig og er i dag på 22%.

Hvem skal betale selskabsskat?

Alle kapitalselskaber, der opererer i Danmark, betaler skat af deres overskud. Men der er forskel på, hvordan skatten bliver betalt. Det afhænger af, hvilken type af virksomhed der er tale om. Nogle selskaber betaler ikke selskabsskat i ét eller flere år, da de ikke har et skattepligtigt overskud – hvilket ikke er unormalt i Danmark, da fx investeringer og underskud fra tidligere år kan trækkes fra.

I 2021 blev der betalt mere end 100 mia. kroner i selskabsskat i Danmark. Det er et historisk højt tal, og det er ca. dobbelt så meget som året før – og faktisk det højeste beløb, selskaber har betalt i skat i otte år. Du kan på skat.dk se, hvor meget hvert enkelt selskab i Danmark har betalt i selskabsskat.

Selve betalingen af selskabsskat sker to gange om året – nemlig d. 20. marts og d. 20. november. Det er vigtigt at være opmærksom på, at selskabsskat betales aconto forud på selskabets egen skøn af dets forventede overskud i det indeværende regnskabsår.

Selskabsbeskatning

Virksomhedstyper som aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS) samt foreninger og fonde er underlagt den form for skat, som bliver kaldt for selskabsskat.

Her er det selve virksomheden eller selskabet, som skal betale skat til det offentlige. Pengene til skat vil altså blive trukket ud af det årlige regnskab.

Virksomhedsskat

Driver du en virksomhed, som eksempelvis en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab, forholder det sig anderledes. Når du personligt ejer en virksomhed, er det ikke selve virksomheden, der skal afregne med Skattestyrelsen. Det er dig som ejer, der har pligt til at betale skat af din virksomheds overskud.

Her er du som ejer underlagt en selvstændig skattepligt, og du har pligt til selv at beregne og indberette, hvor meget du skylder til Skattestyrelsen. Betaler du ikke selskabsskat, har du altså et større ansvar for at betale denne skat.

Der findes som udgangspunkt tre forskellige muligheder for beskatning:

  • Personskat
  • Virksomhedsskatteordningen
  • Kapitalafkastordningen

Hvilken virksomhedsskat, som det giver bedst mening for dig at betale, afhænger af flere forskellige forhold.

Hvad skal der betales selskabsskat af?

Hvor meget, som en virksomhed omsætter for, er i og for sig underordnet, når vi taler om denne skat. Det er virksomhedens skattepligtige overskud, som der skal betales af.

Kommer en vilkårlig virksomhed ud af år 2024 med et skattepligtigt overskud på 300.000, skal den betale, hvad der svarer til 22%. Virksomheden vil altså komme til at betale 66.000 kr.

Hvad er formålet med skatten?

Formålet er det samme, som gør sig gældende for personskat. Nemlig at indsamle penge til den danske velfærdsstat. For at der er penge i kassen til at kunne tilbyde de danske borgere gratis lægehjælp, skolegang med videre, skal der nogle penge ind. De penge samler alle vi borgere ind – hvad enten vi så har et arbejde som lønmodtagere eller stifter vores egen virksomhed.

Selskabsskat i andre lande

Det er ikke kun i Danmark, at selskaber skal betale skat. Der er nemlig en form for selskabsskat i de fleste lande i verden. Det kan dog variere, hvordan den ser ud fra land til land. Nedenfor kan du se en liste over selskabsskatten i udvalgte lande.

LandSelskabsskat (i %)
Australien30
Østrig24
Belarus18
Belgien25
Bosnien-Hercegovina10
Brasilien34
Bulgarien10
Canada26.5
Kina25
Kroatien18
Cypern12.5
Tjekkiet19
Danmark22
Estland20
EU21.3
Finland20
Frankrig25
Georgien15
Tyskland30
Grækenland22
Hong Kong16.5
Ungarn9
Island20
Irland12.5
Israel23
Italien24
Japan30.62
Kazakhstan20
Kosovo10
Letland20
Liechtenstein12.5
Litauen15
Luxembourg24.94
Makedonien10
Malta35
Moldova12
Montenegro9
Holland25.8
Norge22
Polen19
Portugal21
Rumænien16
Rusland20
Serbien15
Singapore17
Slovakiet21
Slovenien19
Sydkorea27.5
Spanien25
Sverige20.6
Schweiz14.93
Tyrkiet23
Ukraine18
USA21

Listen er sidst opdateret i juni 2023.

Spørgsmål & svar

Hvad er selskabsskat?

Selskabsskat er ordet for den skat, selskaber betaler. Ligesom der findes personskat for privatpersoner, skal selskaber også betale skat af deres skattepligtige overskud.

Hvornår betales selskabsskat?

Betaling forfalder forskelligt, alt efter hvor stort forventet overskud man har. Typisk sker det to gange om året.

Hvordan beregner man selskabsskat?

Satsen for selskabsskat kan skifte fra år til år. I 2024 ligger selskabsskatten på 22% – for andelsforeninger ligger den dog på 14,3%.

Hvor meget er selskabsskat?

Selskabsskat ligger på 22% i 2024, dog 14,3% for andelsforeninger.

Læs også om begreberne udskudt skat og sambeskatning

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram