Arbejdskraft

Arbejdskraft er en helt grundlæggende faktor i et samfund. Den består af antallet af mennesker, som arbejder + den samlede arbejdstid. Arbejdskraft er en handelsvare, og prisen på den er den løn, som en given virksomhed udbetaler.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 20/11/2019


Hvad er arbejdskraft?

Arbejdskraft er et begreb, der dækker over den del af befolkningen i et land, som aktivt er en del af arbejdsstyrken. Det vil sige, at arbejdskraften er lig med antallet af personer i arbejde og mængden af arbejdstid.

Arbejdskraften er en vare som alle andre – eller en produktionsfaktor – og den handles på arbejdsmarkedet, hvor den løn, som tilbydes den arbejdende, er et udtryk for arbejdskraftens pris. På den måde kan arbejdskraften variere i pris alt efter, hvilke værdier den frembringer, og i hvor høj kurs den pågældende arbejdskraft er.

Arbejdskraft og merværdi

Et andet vigtigt element i forhold til arbejdskraft er begrebet merværdi. Her tales der om den ekstra værdi, som arbejdskraften yder. Det er nemlig sådan, at eksempelvis en virksomhedsejer naturligvis er interesseret i at tjene penge. Det gør han eller hun, hvis arbejdskraften producerer større værdi, end vedkommende får i løn.

At arbejdskraften tilfører en virksomhed større værdi, end den gives, er grundlaget for, at arbejdskraften kan tilføre en virksomhed penge. Var det omvendte tilfældet, ville virksomheden ikke kunne løbe rundt. Denne magtfordeling er ganske naturlig og en normal del af et kapitalistisk samfund.

Ændring i efterspørgslen

Der kan være forskel på den arbejdskraft, som samfundet efterspørger. Det hænger sammen med flere forskellige faktorer, men grundlæggende har et samfund brug for mere arbejdskraft, når økonomien er sund. Hvis virksomhederne får problemer med at sælge deres varer, har de sværere ved at tjene penge, og det fører til færre ansættelser og altså en ændring i arbejdskraften.

Med hensyn til udbud og efterspørgsel vil du også kunne se, at arbejdskraften er en vare på linje med alle andre. Hvis der er mange, som tilbyder deres arbejdskraft til samme arbejde, vil prisen for arbejdskraften – altså lønnen – falde. Omvendt vil en stor efterspørgsel kombineret med et mindre udbud føre til, at arbejdskraften stiger i værdi, og det vil afspejle sig i den løn, som en virksomhed er villig til at betale.

Arbejdskraftreserven

I forhold til arbejdskraft skal vi også kort nævne begrebet arbejdskraftreserven. Det dækker over den del af befolkningen, der ikke har arbejde uden for hjemmet. Det kan eksempelvis dreje sig om hjemmegående, folk med sæsonbetonet arbejde eller mennesker, hvis arbejdstid er så reduceret, at de ikke er selvforsørgende.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram