Udbud

Udbud kan være den samlede mængde varer, indenfor en varegruppe, flere virksomheder har på et marked. Termen udbud bliver brugt i mikroøkonomi da man med udbud- og efterspørgselskurve-teorien vil prøve at udregne hvad prisen for en varer eller ydelse (gode) vil være på et marked med fuldkommen konkurrence.

  • Læsetid: 2 minutter

  • Sidst opdateret 27/07/2021


Hvad er udbud?

En virksomheds udbud er de varer og ydelser, som virksomheden tilbyder. Hvis vi tager et revisionsfirma som eksempel, er virksomhedens udbud alle de ydelser og services, revisionsfirmaet udbyder. Det kan være alt fra revision af regnskaber, momsregistrering, rådgivning eller noget helt fjerde.

For at tage fat i et eksempel fra en anden type, bruger vi en isbod som udgangspunkt. Udbuddet som en isbod har, vil være en masse forskellige slags is. Her består forretningen altså i at udbyde et udvalg af is til kunderne. Hvis der er en anden isbod på den samme strand (markedet) vil begge isboders is tilsammen udgøre, markedets (strandens) samlede udbud af is.

Udbud og efterspørgsel

Du har sikkert allerede hørt om begrebet udbud og efterspørgsel eller måske om udbud- og efterspørgselskurven. Men hvad indebærer det egentlig? Som vi allerede har været inde på, er udbud det, som en virksomhed udbyder eller tilbyder til sine kunder. Efterspørgsel er det behov, som der er hos kunderne.

Hvis vi går tilbage til vores eksempel med en isbod, illustrerer følgende forholdet mellem de to begreber udbud og efterspørgsel:

De to isboder har begge købt ind til det samme marked (stranden), som hvis de havde monopol (var alene på stranden). Begge oplevede at da den sidste gæst var gået fra stranden, at de begge havde indkøbt for meget is, og dermed justere, deres lager ind til markedet. Et andet scenarie er at den ene isbod er fast besluttet på at komme af med sine is, og efterspørgslen (gæster på stranden der køber is) er den samme som dagen før. Han sætter prisen ned, og dermed sælger mere end sin konkurrent, da ingen har ændret udbuddet af is (Teoretisk vil efterspørgslen af is have en stigning da pris-kurven er blevet forskubbet). Hvis de f.eks begge indkøbte færre is og havde en mindre udbud, vil de kunne holde prisen oppe, såfremt at efterspørgslen er den samme.

Udbuddet i stort set alle forretninger bliver altså påvirket af den efterspørgsel eller udbuddet på markedet.

Udbud og prissætning

Prisen på en vare kan i høj grad blive påvirke af udbuddet. Et godt eksempel herpå er priserne på brændstof. Er der masser af olie, er udbuddet stort, og det medfører et fald i priserne på benzin og brændstof. Er der derimod få olie-ressourcer, er udbuddet lavt, og det har den effekt, at priserne på brændstof stiger.

Er udbuddet på en vare større end efterspørgslen, bliver priserne altså gerne sænket. Men er udbuddet mindre end efterspørgslen, bliver prisen på varen gerne sat i vejret.

Set fra sælgers side er det helt naturligt. Er det svært at komme af med en vare, fordi der er større udbud, end der er efterspørgsel, kan det hjælpe at sænke prisen. Er der derimod mindre udbud, end der er efterspørgsel, er det ikke svært at komme af med sine varer, og det giver mulighed for at hæve prisen.

Vil du gerne vide mere om mikroøkonomi?

Udbud og efterspørgsel hører til inden for mikroøkonomiens verden. Mikroøkonomi beskæftiger sig med økonomi i forhold til enkeltpersoner og forretninger. Makroøkonomi bevæger sig på et mere overordnet plan og fokuserer mere på lande og regeringer.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram